PostNL Koninklijke Call-optie jun-2024 1,50

AEX:PNL
0,310 9:20
-0,030 (-8,82%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 2.793,002.856,003.321,003.491,00
EBITDA (mln.) 268,00299,00457,00473,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 185,00119,00293,00324,00
Resultaat voor belasting (mln.) 255,00171,00273,00273,00
Netto winst (mln.) 33,004,00213,00257,00
Winst per aandeel 0,070,010,430,51
Koers winst verhouding 28,53201,206,497,50
Dividend per aandeel 0,240,080,280,42
Dividend rendement 12,02%3,98%10,04%10,97%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 673,00613,00722,00
Immateriële activa 364,00339,00354,00
Financiële activa 3,003,006,00
Vaste activa 1.126,001.007,001.141,00
Voorraden 4,003,005,00
Debiteuren 322,00336,00364,00
Overige vorderingen 1,0028,0025,00
Liquide middelen 480,00651,00848,00
Vlottende activa 1.012,001.202,001.343,00
Totaal activa 2.138,002.210,002.484,00
Gewoon kapitaal -21,00219,00426,00
Preferent kapitaal -508,00-148,00
Aandeel van derden 3,002,003,00
Langlopende schulden 1.205,001.065,001.129,00
Kortlopende schulden 951,00923,00927,00
Totaal passiva 2.138,002.210,002.484,00

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 46.30340.54137.365
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 482.560494.630505.160
Cashflow per aandeel 0,440,370,89
Intrinsieke waarde per aandeel -0,130,160,42
Koers Intrinsieke waarde verhouding -16,0417,169,19
Rendement eigen vermogen (%) -19,0595,9560,33
Koers einde boekjaar 2,012,793,831,70