PostNL Koninklijke Put-optie sep-2023 1,40

DTB:PNL
0,100 10:08
+0,010 (+11,11%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 2.856,003.321,003.491,003.151,00
EBITDA (mln.) 299,00457,00473,00-1.135,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 119,00293,00324,00-1.291,00
Resultaat voor belasting (mln.) 171,00273,00273,00-1.300,00
Netto winst (mln.) 4,00213,00257,00-993,00
Winst per aandeel 0,010,430,51-2,02
Koers winst verhouding 201,206,497,50-0,84
Dividend per aandeel 0,080,280,420,16
Dividend rendement 3,98%10,04%10,97%9,41%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 673,00613,00722,00752,00
Immateriële activa 364,00339,00354,00389,00
Financiële activa 3,003,006,007,00
Vaste activa 1.126,001.007,001.141,001.194,00
Voorraden 4,003,005,007,00
Debiteuren 322,00336,00364,00382,00
Overige vorderingen 1,0028,0025,001,00
Liquide middelen 480,00651,00848,00556,00
Vlottende activa 1.012,001.202,001.343,001.028,00
Totaal activa 2.138,002.210,002.484,002.221,00
Gewoon kapitaal -21,00219,00426,00177,00
Preferent kapitaal -508,00-148,00
Aandeel van derden 3,002,003,002,00
Langlopende schulden 1.205,001.065,001.129,001.057,00
Kortlopende schulden 951,00923,00927,00984,00
Totaal passiva 2.138,002.210,002.484,002.221,00

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 46.30340.54137.36535.647
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 482.560494.630505.160492.520
Cashflow per aandeel 0,440,370,890,49
Intrinsieke waarde per aandeel -0,130,160,420,20
Koers Intrinsieke waarde verhouding -16,0417,169,198,46
Rendement eigen vermogen (%) -19,0595,9560,33-561,02
Koers einde boekjaar 2,012,793,831,70