Ook bouwbedrijven hebben met de zelfde narigheid te maken, bij projecten, die om welke reden dan ook, nogal wat vertraging hebben opgelopen!!