Voorkom voor alles dat inflatie in de hoofden van mensen gaat zitten. Die wijsheid van Paul Volcker heeft Powel nog niet dus met zijn "wat aanvullende beleidsaanscherpingen passend kunnen zijn".