Wat een lachertje is dit aandeel toch.
Speelbal van het Damrak