Jaartal 2024 is foutief:

Het bedrijf verwacht dat de vraag naar lng tot 2040 nog met 50% gaat groeien, als klanten steeds meer afstand nemen van kolen, diesel en andere oliederivaten.