Bussum, 12 februari 2016

Value8 kondigt verplicht bod aan op Nedsense

Onder verwijzing naar het persbericht van 15 januari 2016 waarin Value8 meedeelde een belang te hebben verworven in NedSense enterprises n.v. (“NedSense“), maakt Value8 heden bekend dat zij een verplicht openbaar bod aankondigt op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen NedSense tegen een biedprijs van EUR 0,08 per aandeel cum dividend (‘Bod’). De biedprijs zal worden aangepast naar EUR 0,05 per aandeel na de voorgenomen dividendbetaling van EUR 0,03 per aandeel in het kader van de verkoop door Nedsense van de Loft-divisie.

NedSense enterprises nv ontwikkelt - via haar Loft divisie -3D-visualisatiesoftware voor producenten, vormgevers en distributeurs van met name woninginrichtingsartikelen. Loft biedt een digitale showroomervaring voor retail- en e-commerceklanten.

Op 4 januari 2016 heeft NedSense enterprises bekendgemaakt voornemenste zijn de Loft divisie te verkopen aan Ronglian Investments Limited voor een bedrag van 8 miljoen euro, waarvan een bedrag van 1,6 miljoen euro op een escrow-rekening zal worden geplaatst. Op 25 februari 2016 zal de voorgenomen verkoop van de Loftdivisie aan Ronglian ter goedkeuring aan de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders vanNedSense worden voorgelegd.

Value8 houdt thans een belang van 58,3 procent in NedSense. Voor een toelichting op de initiële belangname wordt verwezen naar het persbericht van Value8 van 15 januari jl. Het aandelenbelang is verworven voor EUR 0,08 euro per aandeel. De prijs van verwerving is derhalve gelijk aan de billijke prijs van EUR 0,08 per aandeel (cum-dividend).

Het Bod zal niet aan voorwaarden onderworpen zijn. Dit betekent onder meer dat Value8 na afloop van de aanmeldingstermijn het Bod gestand zal doen ongeacht het aanmeldingspercentage. Value8 heeft overigens niet het voornemen om de beursnotering van NedSense te beëindigen.

Value8 bevestigt voorts dat zij over voldoende financiële middelen beschikt om aan haar verplichtingen onder het Bod te voldoen. Value8 zal het Bod uit de haar ter beschikking staande liquide middelen financieren.

Value8 zal op korte termijn een concept-biedingsbericht ter goedkeuring voorleggen aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Na goedkeuring door de AFM zal Value8 het Bod uitbrengen door middel van de publicatie van het biedingsbericht.

Value8 NV