Value8 « Terug naar discussie overzicht

PB:Value8 neemt vermogensbeheerder over.

15 Posts
maci
0
PERSBERICHT

Bussum, 21 maart 2016

Verdere uitbreiding in financiële dienstverlening

Value8 neemt vermogensbeheerder over

Value8 NV deelt mede dat zij een meerderheidsbelang van 51 procent heeft verworven in vermogensbeheerder Today’s Vermogensbeheer en de aanbieder van beleggingsfondsen ForTomorrow. De focus van beide bedrijven ligt op betaalbare vermogensopbouw, zowel in de vorm van vermogensbeheer als via beleggingsfondsen. ForTommorrow beschikt over een vijftal beleggingsfondsen die kunnen worden gekozen ten behoeve van reguliere belegging en/of voor banksparen (box1).

De beide activiteiten hebben een vergunning van de Nederlandse Bank en de AFM. De toezichthouders hebben inmiddels hun goedkeuring gegeven voor de beide deelnames. Value8 houdt een meerderheidsbelang van 51 procent; de overige 49 procent worden gehouden door oprichter en directeur Cees Smit.

Met deze investering wil Value8 de kansen benutten in de sterk veranderende markt voor vermogensbeheer en beleggingsfondsen. Die kansen ontstaan door:
de zeer lage rente, en daarmee verband houdend: de toenemende vraag naar alternatieven;
de toenemende noodzaak om aanvullend te beleggen voor pensioen;
de hogere transparantie-eisen;
de consolidatie onder kleine vermogensbeheerders door het wegvallen van retourprovisies.
Deze investering (vermogensbeheer/beleggingsfondsen) valt bij Value8 in het cluster Dedicated Financial Services, waartoe ook IEX Group NV (o.a. IEX, Beursduivel, Eurobench, Gouden Stier, DeBeurs.nl en Beleggings Expres), AmsterdamGold (handel in edelmetalen), AmsterdamSafe (opslag van edelmetalen) en BK Group International BV (internationale groep corporate service activiteiten) behoren.

Value8 NV
[verwijderd]
0
Waarom heeft de AFM dat fonds eigenlijk op slot gedaan? Misschien stiekem wat belegd in Value8? En als dat dan niet meer mag, dan is geen synergie meer natuurlijk en moet je er weer vanaf zien te komen.
[verwijderd]
0
Vandaag gepubliceerd door de AFM over deze vermogensbeheerder Today's; enkele delen daar uit;

De AFM baseert haar twijfels omtrent de getrouwheid en accuraatheid van de waardering op de volgende
bevindingen:
Beleggingen in [K] (teakhout): wezenlijk risico op onjuiste waardering
Vanuit het [K] wordt er belegd in teakboomplantages in Costa Rica. De waardeontwikkeling van de participaties
in [K] is daarmee afhankelijk van de ontwikkeling (groei en kwaliteit) van de teakboomplantages. Uit het
jaarverslag van het [K] blijkt dat de waardering van de plantages wordt uitgevoerd door [X], een aan de [A]
gelieerde onderneming, en gevalideerd door [CC]. Op basis van een model wordt een inschatting gemaakt van
verschillende aspecten die te maken hebben met de ontwikkeling van het teak. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
verschillende aannames die een subjectief karakter kennen. Uit de ‘sensitivity analysis’, zoals opgenomen in het
jaarverslag van het [K], blijkt dat een afwijking van de aannames waarmee wordt gerekend, een grote impact kan
hebben op de totale waardering van de plantages. Uit de verklaring van de accountant van [I]11 blijkt vervolgens
dat de accountant stelt dat over het boekjaar 30 juni 2014 tot 30 juni 2015, gezien het subjectieve karakter van de
aannames en schattingen zoals gebruikt in het waarderingsmodel, de intrinsieke waarde van het [K] mogelijk
aanzienlijk kan verschillen van de waarde die daadwerkelijk zou worden gerealiseerd als er een markt bestond
voor participaties in het [K]. De importantie en de gevoeligheid van de aannames waarmee wordt gerekend ten
behoeve van de waardering, in combinatie met het feit dat de parameters worden vastgesteld door aan [A]
gelieerde personen, maakt dat de AFM zich ernstig zorgen maakt over de juistheid van de waardering.

Beleggingen in [W] (Amerikaanse levensverzekeringen): wezenlijk risico op onjuiste waardering
Vanuit het [W] wordt er geïnvesteerd in Amerikaanse levensverzekeringen. De in- en verkoop van participaties in
[W] is sinds xxxxxxxxxxxx gestaakt. Er wordt door de beheerder, zijnde [B], geen officieel vastgestelde
intrinsieke waarde vermeld. De beheerder heeft ervoor gekozen om enkel een onofficiële schatting van de
intrinsieke waarde van het [W] op de website te publiceren, waarvoor zij geen aansprakelijkheid accepteert voor
wat betreft de betrouwbaarheid van deze intrinsieke waarde. Deze onofficiële schatting dateert van xxxxxxxxxx.
Gezien het feit dat de intrinsieke waarde gebaseerd is op een onofficiële schatting en niet jaarlijks wordt
vastgesteld, is hier sprake van een situatie als bedoeld in artikel 71, tweede lid, sub b AIFM-verordening “de
waardering is gebaseerd op prijzen bij illiquide handel”. De AFM kan ook op basis van deze informatie niet
anders dan concluderen dat er in casu sprake is van een geval waarin een wezenlijk risico op onjuiste waardering
bestaat. De AFM heeft daarom op zijn minst zeer ernstige twijfels of de waardering van de [W] beleggingen
getrouw en adequaat is. Temeer omdat de in- en verkoop van participaties [W] in xxxxxxxxxxxx is opgeschort (en
het niet duidelijk is of, en zo ja wanneer, er een hervatting van de in- en verkoop gaat plaatsvind

Beleggingen in [I]: wezenlijk risico op onjuiste waardering
Vanuit het GFH EVF wordt er belegd in [I]. [I] is een door de [A] in 2013 opgerichte xxxxxxxxxxx onderneming,
die verschillende vehicles (compartimenten) opricht met als doel het securitiseren van risico’s. Vanuit deze
compartimenten worden er obligatieleningen uitgegeven. Het geld dat de verschillende compartimenten van [I]
verkrijgen met de uitgifte van obligaties wordt vervolgens voor een belangrijk deel geïnvesteerd in aan de [A]
gelieerde entiteiten.
Normaliter vindt de waardebepaling van een beursgenoteerde obligatielening plaats door vraag en aanbod. Een
aantal van de series en compartimenten waarin vanuit het GFH EVF in wordt belegd, is genoteerd op de Dritter
Markt van Wenen waarbij echter geen prijs wordt afgegeven voor deze compartimenten. Daarnaast lijkt er geen
handelsvolume te zijn. Het is de AFM daarmee niet duidelijk waar de intrinsieke waarde van de uitgegeven
obligatieleningen op gebaseerd is. Uit artikel 71, tweede lid, sub b en c, AIFM-verordening volgt dat er een
wezenlijk risico op een onjuiste waardering bestaat in het geval de waardering is gebaseerd op prijzen bij illiquide
handel respectievelijk de waardering wordt beïnvloed door met de abi-beheerder gelieerde partijen. Gebaseerd op
de in casu relevante feiten en omstandigheden constateert de AFM dat hier sprake is van situaties als bedoeld
in artikel 71, tweede lid, sub b en c, AIFM-verordening. Uit de beschikbare informatie blijkt niet of de beheerder
Ons kenmerk xxxxxxxxxxxxx
Pagina 24 van 81
naar aanleiding hiervan de activawaarden heeft geëvalueerd. De AFM heeft – gezien het vorenstaande – wel
op zijn minst ernstige twijfels of de waardering van de [I] beleggingen getrouw en adequaat is

En zo verder, zie AFM site
[verwijderd]
0
Well spotted free1.

En Flynth Audit BV maar goedkeurende verklaringen geven over 2014 en 2015!

En wat jammer PP dit nu weer moet overgekomen. Ik heb zo te doen met die man.
[verwijderd]
0
Verklarinkje van Flynth kost € 5.000.

Niet te geloven en dan moet je dat hele besluit van de AFM van 81 pagina's eens lezen.
[verwijderd]
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 6 juni 2017 18:18:

Is Cees Smit de beheerder van dit fonds?
Uittreksel Handelsregister Kamer
van Koophandel
KvK-nummer 50149032
Pagina 1 (van 2)
Rechtspersoon
RSIN 822577434
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Today's Tomorrow B.V.
Statutaire zetel Amsterdam
Eerste inschrijving handelsregister 09-06-2010
Datum akte van oprichting 08-06-2010
Datum akte laatste
statutenwijziging
20-08-2010
Geplaatst kapitaal EUR 18.000,00
Gestort kapitaal EUR 18.000,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2015 is gedeponeerd op 28-07-2016.
Onderneming
Handelsnamen Today's Tomorrow B.V.
Today's Tomorrow
GFH Giro
ForTomorrow
4Tomorrow
Startdatum onderneming 08-06-2010 (datum registratie: 09-06-2010)
Activiteiten SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Werkzame personen 1
Vestiging
Vestigingsnummer 000000070017
Handelsnamen Today's Tomorrow B.V.
Today's Tomorrow
GFH Giro
ForTomorrow
4Tomorrow
Bezoekadres Emmastraat 54, 1213AL Hilversum
Telefoonnummers 0353035690
0353035692
Faxnummer 0854880691
Internetadres www.fortomorrow.nl
Datum vestiging 08-06-2010 (datum registratie: 09-06-2010)
Activiteiten SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Het uitoefenen van een financiële onderneming in de zin van de Wet op het financieel
toezicht waaronder doch niet beperkt tot het optreden als beheerder als bedoeld in
artikel 1:1 juncto 2:65 en verder van de Wet op het financieel toezicht
Werkzame personen 1
Enig aandeelhouder
Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in
het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie
hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te
gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.
2017-02-09 14:38:40
Naam T4T Holding B.V.
Bezoekadres Brediusweg 33, 1401AB Bussum
Ingeschreven onder KvK-nummer 65589505
Enig aandeelhouder sedert 18-03-2016 (datum registratie: 22-03-2016)
Bestuurder
Naam Casstro Investments B.V.
Bezoekadres Catharina van Renneslaan 17, 1217CW Hilversum
Ingeschreven onder KvK-nummer 50144006
Datum in functie 09-06-2010 (datum registratie: 17-06-2010)
Titel Directeur
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd
Aanvang (huidige) bevoegdheid 02-09-2015
Uittreksel is vervaardigd op 09-02-2017 om 14.38 uur.
[verwijderd]
1
Ik ben benieuwd of deze site IEX.nl het op kan brengen hier onafhankelijk en uitgebreid op te reageren, gezien de belangen van de gemeenschappelijke aandeelhouder.
Gezien het podium dat Cees Smit op deze site kreeg, zou dat wel gepast zijn.
DeZwarteRidder
0

AFM stelt curator aan bij vermogensbeheerder Today's

Curator let erop of de afwikkeling van het €110 mln grote GFH Paraplufonds wel 'volgens wet- en regelgeving plaatsvindt'.
The Duck Master
0
V8 heeft niets meer van doen met TT.
Die net voor de shitstorm losbarste de boel weer verkocht.
Je zou bijna denken dat ze een spion hadden zitten bij de AFM :)
DeZwarteRidder
0
quote:

The Duck Master schreef op 26 juni 2017 17:57:

V8 heeft niets meer van doen met TT.
Die net voor de shitstorm losbarste de boel weer verkocht.
Je zou bijna denken dat ze een spion hadden zitten bij de AFM :)
De problemen met het paraplufonds waren allang bekend; het stond zelfs op de website.
[verwijderd]
0
[verwijderd]
0
Voor de volledigeheid wat meer info;

AFM stelt curator aan bij fondsbeheerder Today's
De inleg van deelnemers in het GFH Paraplufonds van Today's Tomorrow is 'ernstig in gevaar'. Een curator let erop of de afwikkeling van dit fonds, waar circa €110 mln in zit, wel 'volgens wet- en regelgeving plaatsvindt'.
De curator, die al in december is aangesteld, versterkt 'het dagelijks bestuur' van Today's, zo meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) maandag in een persbericht. Wat de afwikkeling van het fonds concreet betekent, is nog onduidelijk. Een mogelijkheid is dat er een andere beheerder wordt aangesteld.
In januari werd al bekend dat de beurstoezichthouder het GFH Paraplufonds op slot heeft gegooid. De AFM had 'ernstige twijfels' over de waardering van een deel van de beleggingen en constateerde reeds diverse 'overtredingen'.
De curator kwam aan boord, net op het moment dat Value8 zich probeerde te ontdoen van het 51%-belang in Today's Tomorrow. Volgens het investeringsvehikel van oud-beleggersvoorman Peter Paul de Vries paste de fondsbeheerder toch niet bij zijn online beleggersplatform IEX. Oprichter en directeur Cees Smit houdt (indirect) de overige 49% van de aandelen.
Uit een eerder gepubliceerd AFM-boetebesluit is te herleiden dat GFH Paraplufonds via twee subfondsen investeerde in Costa Ricaans teakhout. En dat terwijl die subfondsen opgericht waren voor beleggingen in Europese aandelen en Europese vastrentende waarden.
Ook spreekt de AFM over 'risicovolle belangenconflicten' binnen de fondsen.
Smit zegt dat hij 'zich daar niet in kan vinden'. Hij zegt dat er bij een intern onderzoek geen problemen met de waardering zijn gevonden, en dat ook een externe accountant die conclusie heeft getrokken. Smit zegt dat hij bezwaar heeft gemaakt tegen publicatie van het besluit 'omdat mensen bij het woord curator al snel denken dat de stekker uit Today's gaat, en dat is absoluut niet het geval'.

26 juni 2017 Maatregel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 19 december 2016 een curator benoemd bij Today’s Tomorrow B.V. (TT). De curator is benoemd om het dagelijks bestuur van TT te versterken.

De AFM heeft een curator benoemd bij TT omdat de AFM diverse overtredingen van wet- en regelgeving bij TT heeft geconstateerd. Er zijn ernstige twijfels bij de waardering van een deel van de beleggingen in het GFH Paraplufonds. De AFM constateert dat daarbij sprake is van risicovolle belangenconflicten.

De curator ziet er onder meer op toe dat TT rekening houdt met de belangen van deelnemers in de door TT beheerde beleggingsfondsen, specifiek het GFH Paraplufonds. Hij moet er op toezien dat de afwikkeling van het GFH Paraplufonds volgens wet- en regelgeving plaatsvindt. Het afwikkelen kan betekenen dat het GFH Paraplufonds wordt overgedragen aan een andere beheerder of wordt geliquideerd.

Het bestuur van TT kan haar bevoegdheden slechts uitoefenen na goedkeuring van de curator. Dit is in het belang van de deelnemers in de door TT beheerde fondsen en het adequaat functioneren van TT. De curator zal er verder op toezien dat TT de deelnemers alle relevante informatie verstrekt en dat de vaststelling van de waarde van hun belegging in het GFH Paraplufonds volgens wet- en regelgeving gebeurt. Het is onbekend tot wanneer de curator bij TT in functie zal blijven.
TT heeft haar bezwaar tegen het besluit van de AFM ingetrokken. Dit betekent dat het besluit om een curator te benoemen onherroepelijk is geworden.

De volledige beschikking kunt u hiernaast in pdf-formaat downloaden.
15 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 18 jul 2024 16:03
Koers 5,600
Verschil -0,050 (-0,88%)
Hoog 5,700
Laag 5,500
Volume 11.087
Volume gemiddeld 4.272
Volume gisteren 2.229