Value8 « Terug naar discussie overzicht

Jaarcijfers 2015

2 Posts
maci
0
Value8 versterkt groeiclusters

Sterke omzetgroei, behoorlijke winstgroei

Value8 heeft in 2015 het groeipad voortgezet. De bruto omzet steeg van 97,3 miljoen euro in 2014 tot 252,9 miljoen euro in 2015. De groei was vooral te danken aan de consolidatie van geacquireerde ondernemingen. In de omzet is inbegrepen een bedrag van 133,4 miljoen euro, zijnde de bruto-facturatiewaarde bij Source Group NV vanaf 1 mei 2015. Zonder de consolidatie van Source Group bedraagt de omzet 2015 119,6 miljoen euro, 23 procent meer dan in 2014. Overigens was – bij bedrijven als Eetgemak en Source – ook sprake van autonome omzetgroei.

In het kader van de invulling van het strategisch plan ‘Focus 2018’, dat eind 2012 werd gepresenteerd, heeft Value8 in 2015 diverse transacties gerealiseerd waarmee de groeiclusters zijn versterkt. Daarmee worden marktposities verstevigd, ontstaan synergievoordelen en wordt voor aandeelhouders van Value8 waarde gecreëerd.

Acquisities en transacties in 2015

In 2015 heeft Value8 de volgende acquisities gepleegd en transacties gedaan:
Vergroting van het aandelenbelang in Source Group naar een meerderheidsbelang (van 46 naar 64 procent).
Aankoop van Proud Company (contracting & detachering).
Aankoop van 85 procent van Kersten Healthcare, dat op haar beurt 80 procent (aanvankelijk 60 procent) van Kersten Revalidatietechniek houdt.
Aankoop van belangen in financiële (media)bedrijven. In januari 2015 werd belegger.nl gekocht. Daarna verkreeg Value8 een meerderheidsbelang van 51 procent in de combinatie IEX-belegger.nl (genaamd Belix) en kocht Value8 de uitgever van het beleggingsblad Beleggingsexpres. Deze belangen werden eind 2015 ingebracht in IEX Group NV.
Overname van AquaServa (legionellabestrijding) en overname van Milieu 123 (branchegenoot van AquaServa).
Aankoop van corporate services bedrijven TACS en HulsbosKlatt ten behoeve van de BK Group.
Jaarcijfers: sterke toename eigen vermogen

In de jaarcijfers 2015 speelt de veranderde samenstelling van de groep derhalve een belangrijke rol. Met ingang van 2015 wordt Kersten, waarin Value8 indirect een meerderheidsbelang houdt, geconsolideerd, terwijl de uitbreiding van het belang in Source leidde tot consolidatie met ingang van 1 mei 2015. Ook de acquisities van achtereenvolgens AquaServa, Milieu 123, Proud Company, HulsbosKlatt en TACS hebben bijgedragen aan de omzet. De omzet van AmsterdamGold (waarin Value8 een belang hield van 49,9 procent plus een optie op 1,1 procent) werd met ingang van 1 april 2015 juist niet meer geconsolideerd.

Het eigen vermogen nam in 2015 toe van 43,4 miljoen tot 56,8 miljoen euro, een toename van 30,9 procent. Daarbij is bovendien 1,0 miljoen euro dividend uitgekeerd. Ook per aandeel was sprake van een toename. Gecorrigeerd voor het bonusdividend (5 procent) steeg het eigen vermogen per aandeel van 6,14 euro per ultimo 2014 naar 7,17 euro per ultimo 2015, een toename van 16,8 procent. Het aantal aandelen nam in 2015, door het bonusdividend en uitgifte van nieuwe aandelen, toe van 6.727.000 naar 8.052.000 aandelen. Het gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (dat wordt gehanteerd bij de berekening van de winst per aandeel) steeg van 6.119.821 naar 7.317.876. Daarnaast staan cumulatief preferente aandelen C (nominaal 1,40 euro), die een vast dividend kennen van 7 procent. Door een kleine emissie steeg het aantal cumulatief preferente aandelen C van 100.350 naar 198.500.

Lichte stijging winst per aandeel

De aan aandeelhouders toekomende winst steeg in 2015 van 4,6 tot 5,2 miljoen euro. De winst per aandeel voor amortisatie goodwill kwam uit op 0,85 euro, een stijging van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder (0,81 euro per aandeel).

In operationele zin was sprake van een winststijging van bedrijven, onder meer de tot Value8 Tech Group behorende bedrijven Axess, AquaServa en GNS Brinkman, evenals Eetgemak en Source. Verder stond tegenover het drukkende effect van relatief recente acquisities, namelijk Kersten (januari 2015) en Prika (juli 2014), een positief effect van de reverse listing van MTY Holdings.

Basis voor samengaan Source Group en HeadFirst

Bij de genoteerde belangen wist Novisource een omzetgroei van 32 procent te boeken (omzet 2015: 55,7 miljoen) terwijl de winst met 22 procent steeg. SnowWorld behaalde op een vrijwel gelijke omzet een 31 procent hogere nettowinst. Over het gebroken boekjaar 2014/2015 werd voor het eerst dividend uitgekeerd. De aandelen Novisource stegen in waarde, die van SnowWorld daalden in het verslagjaar. Bij Source Group werd de basis gelegd voor het samengaan met branchegenoot HeadFirst, waarmee een leidende partij op het gebied van contracting/detachering ontstaat. De combinatie zal een omzet behalen van circa 420-430 miljoen euro, ruim 4.000 professionals bemiddelen en een goed winstniveau kunnen bereiken.

Value8 acht goede balansverhoudingen van groot belang. Ook 2015 is afgesloten met een zeer hoge solvabiliteit. Deze bedroeg ultimo 2015 80 procent op vennootschappelijk niveau, tegenover 87 procent een jaar eerder. Het eigen vermogen bedraagt 56,8 miljoen euro ten opzichte van een vennootschappelijk balanstotaal van 71,1 miljoen euro.

Hoger dividend: 15 eurocent + 5 procent bonusdividend

Value8 stelt voor een dividend uit te keren van 15 eurocent per aandeel (een stijging van 7,1 procent ten opzichte van 2014) plus een stockdividend van 5 procent. Naast het dividend op de gewone aandelen zal worden voorgesteld het jaarlijkse dividend op de 7 procent cumulatief preferente aandelen uit te keren.

Het aantal medewerkers van Value8 is in 2015 fors gestegen. Ultimo 2014 had Value8 315 medewerkers, een jaar later was dat aantal meer dan verdubbeld tot 814. De belangname in Kersten leverde de grootste bijdrage aan deze groei, maar ook andere acquisities resulteerden in een groei van het werknemersbestand.

Verwachting 2016: verdere groei eigen vermogen

Het bestuur van Value8 is optimistisch gestemd over de vooruitzichten voor 2016 en verwacht in 2016 een verdere groei van het eigen vermogen.

Dat optimisme is ingegeven door de versterking van de groeiclusters in 2015, waarvan de vruchten in 2016 kunnen worden geplukt. Voorts is Value8 bezig een aantal add-on acquisities te realiseren die naast het eigen verdienvermogen aanzienlijke synergie zullen kunnen opleveren.

De doelstelling is om het verdienvermogen in 2016 te vergroten. Ten aanzien van de ontwikkeling van de nettowinst houden wij – vanwege de effecten van de IFRS-regels – traditioneel een slag om de arm. Dat neemt niet weg dat we de overtuiging hebben dat het verdienvermogen van onze bedrijven eind 2016 groter zal zijn dan eind 2015 en dat onze groep aan kracht zal winnen.

Samenvattend verwacht het bestuur dat de groei in 2016 zal kunnen worden voortgezet.

Value8 NV
Peter Paul de Vries, CEO

De cijfers in het persbericht zijn ontleend aan de jaarrekening 2015. De accountantscontrole verkeert in de afrondende fase. Derhalve verwacht Value8 haar gecontroleerde jaarverslag 2015 binnen enkele dagen op de website te plaatsen.
[verwijderd]
0
Cijfers lijken er prima uit te zien. Moet zeker een goede stijging van de koers mogelijk maken.
2 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 18 jul 2024 16:03
Koers 5,600
Verschil -0,050 (-0,88%)
Hoog 5,700
Laag 5,500
Volume 11.087
Volume gemiddeld 4.272
Volume gisteren 2.229