Value8 « Terug naar discussie overzicht

PB: Halfjaarbericht.

2 Posts
maci
0
Deel 1.

PERSBERICHT

Bussum, 31 augustus 2016

AUGUSTUS 31, 2016

Eigen vermogen stijgt met 3%
Omzet groep stijgt fors
Cashflow positief, hoger dan in eerste halfjaar 2015
Nettowinst lager door Kersten en bijzondere last Prika
Balans per medio 2016 zeer sterk
Vennootschappelijke solvabiliteit bedraagt 72,5 procent.
De beursgenoteerde holding Value8 NV heeft een solide eerste halfjaar 2016 achter de rug. Het eigen vermogen steeg in de verslagperiode van 56,8 naar 57,3 miljoen euro, hetgeen – na correctie voor dividend (1,2 miljoen euro) – een stijging van 3,0 procent betekent. Per aandeel steeg het eigen vermogen van 7,02 euro (gecorrigeerd voor contant dividend) naar 7,20 euro. Indien tevens wordt gecorrigeerd voor het stockdividend van 5% is sprake van een stijging van het eigen vermogen per aandeel van 6,69 euro naar 6,86 euro.

De omzet van de groep steeg fors. Inclusief de consolidatie van Source op bruto facturatiewaarde steeg de omzet van 93,3 naar 185,3 miljoen euro. Exclusief deze bruto facturatiewaarde was sprake van een omzetstijging van 65,3 naar 88,8 miljoen euro, een stijging met 36 procent. De EBITDA voor holdingkosten steeg van 5,3 naar 6,6 miljoen. De operationele winst – voor effect van reverse listing, waardeverandering van aandelenposities, holdingkosten en bijzondere baten en lasten – nam in het eerste halfjaar toe. De operationele cashflow was positief en hoger dan in dezelfde periode van 2015.

De nettowinst kwam lager uit en bedroeg in de eerste zes maanden van 2016 1,5 miljoen euro tegen 1,9 miljoen euro in het eerste halfjaar 2015. Deze daling is mede toe te schrijven aan het drukkende effect van Kersten en de bijzondere last (afboeking vastgoed) bij Prika. De winst per aandeel (voor amortisatie) kwam uit op 0,27 euro tegen 0,35 euro in de eerste jaarhelft 2015.

Bij de bedrijfsmatige ontwikkeling van de groep was veelal sprake van voorzetting van de trends van 2015.

Healthcare: groeiend Eetgemak en herstelbeweging Kersten

Binnen het healthcare cluster liet Eetgemak (zorg- en dieetmaaltijden) een solide groei zien van omzet, bedrijfsresultaat en winst. In het kader van de verdere groeiambitie heeft Eetgemak een nieuwbouwproject ontwikkeld dat in 2017 zal worden afgerond. Daarmee zal de capaciteit aanzienlijk toenemen, en zullen – door logistieke optimalisatie – de kosten fors kunnen worden verlaagd. In het tweede kwartaal verwierf Value8 de aandelen van Corps Culinaire dat in dezelfde markt als Eetgemak actief is.

Kersten Healthcare (medische hulpmiddelen) had een moeilijk eerste halfjaar. Kersten boekte een netto verlies in de eerste jaarhelft, maar was in de laatste maanden van de verslagperiode cashflow break-even plus. De operationele stappen werpen vruchten af, maar nog niet voldoende om aan de bankconvenanten van Kersten te voldoen. Value8 verwijst naar het separate persbericht omtrent Kersten van 20 juli jl.

Financial: meerderheidsbelang in IEX, omzetgroei bij BK

In het financiële cluster werd de kans benut om het belang in IEX (online beleggingsinformatie) te vergroten van 49 naar 56 procent, als gevolg waarvan de cijfers van IEX thans worden geconsolideerd. IEX zal de komende twee jaar fors investeren in de verbetering en uitbreiding van haar (informatie-)producten en diensten, waardoor de directe winstbijdrage op korte termijn naar verwachting niet substantieel zal zijn. Anderzijds is Value8 vol vertrouwen dat die investeringen op lange termijn in de cijfers van IEX tot uitdrukking zullen komen.

AmsterdamGold (handel/opslag edelmetaal) haalde – mede dankzij de stijgende goudprijs – een goed omzetniveau. De kosten van de ontvlechting in februari drukten nog op het resultaat; na de ontvlechting zijn stappen gezet om de winstgevendheid te verbeteren. BK Group (corporate dienstverlening) behaalde – vooral door acquisities – een hogere omzet en boekte een iets beter resultaat.

Food: concentratie Prika-activiteiten in Weert

In de sector Food laat Prika (industriële kaasverwerking) operationeel een verbetering zien, al is de bijdrage aan de nettowinst nog negatief. Productie en logistiek werden geoptimaliseerd door de samenvoeging van beide vestigingen in Weert en de sluiting van de vestiging in Rees. In het eerste halfjaar werd het resultaat van Prika sterk gedrukt door een afboeking op de waarde van een bedrijfspand. Deze afboeking – die voor 70% voor rekening van Value8 komt – bedroeg ruim 0,8 miljoen euro.

Keesmakers (cholesterolarm alternatief voor kaas) boekte omzetgroei in de twee hoofdmarkten (Nederland en België) en wist voor het eerst ook in Duitsland afzet te boeken.

Ceradis (milieuvriendelijke gewasbescherming) boekte progressie bij de ontwikkeling van nieuwe gewasbeschermingsproducten en de commercialisering van de huidige productenportefeuille. In maart 2015 werd bekendgemaakt dat Value8 het belang in Ceradis stapsgewijs wilde vergroten van 25 tot 40 procent. Ultimo 2015 hield Value8 een 33 procentsbelang, dat recent (zie persbericht van vrijdag 26 augustus jl.) is uitgebreid naar een meerderheidsbelang.
maci
0
Deel 2.

Technology: add-on acquisitie voor AquaServa

Bij de Value8 Tech Group liet Axess (platformliften) een verbetering zien en boekte AquaServa (waterveiligheid/legionellabestrijding) een mooi resultaat. In de verslagperiode werd 100% van de aandelen van BioBeheer verworven, dat een aanzienlijke versterking betekent van de activiteiten op het gebied van waterveiligheid.

Business Services: groeiend Source wil samen met HeadFirst

Bij de Business Services boekte Source (contracting/detachering) een gezonde groei. In het eerste kwartaal steeg de omzet met 5 procent en de EBITDA met 24 procent. In het tweede kwartaal heeft die positieve trend zich voortgezet. Source Group zal zelf haar halfjaarcijfer 2016 uiterlijk 30 september bekendmaken. Source en HeadFirst hebben aangekondigd te willen fuseren. Er wordt veel energie gestoken in het realiseren van die ambitie, waarbij de verwachting is dat de combinatie aanzienlijke synergievoordelen zal kunnen behalen.

Overig

Bij de activiteiten Animal Food & Care kan worden gemeld dat bij DVN (dierenspeciaalzaken) een strategische heroriëntatie plaatsvindt. Dat is ingegeven door geringe schaal van de activiteit (inmiddels 7 winkels). De activiteiten op gebied van verzorging van en shampoos voor honden en katten (Dog’s Stuff en Greenfields Care) zijn overgenomen door Warmako, waarin Value8 een belang van 30 procent heeft genomen. De online verkopen (D4P Online) stegen in de eerste zes maanden met meer dan 30 procent.

Beursgenoteerde belangen: onderliggend positief

Bij de beursgenoteerde belangen is het verheugend te melden dat bij Novisource (interim professionals) een nieuw ambitieus team aan de slag is gegaan. Daarmee is de focus weer komen te liggen bij verbetering van de winstgevendheid en acquisities. SnowWorld (leisure/overdekte skibanen) keerde voor het eerst in de beursgenoteerde historie dividend uit (0,18 euro per aandeel) en wist over de eerste helft van het gebroken boekjaar 2015/2016 goede cijfers te overleggen. Op een 4 procent hogere omzet werd een 7 procent hogere EBITDA gerealiseerd. Bovendien werd de netto schuld met 4,8 miljoen euro gereduceerd. Bij R&S Retail was sprake van een belangrijke stap voorwaarts. R&S Retail (omnichanel retail) heeft een bod uitgebracht op alle aandelen van het in België aan de vrijemarkt genoteerde FNG Group. Daardoor zal een groep ontstaan met meer dan 300 miljoen euro omzet. Het belang van Value8 in R&S Retail zal als gevolg daarvan dalen tot circa 3 procent.

Hoewel de listing van R&S Retail een belangrijke positieve bate opleverde, zorgde de koersdaling van IEX Group (voorafgaand aan het verkrijgen van het meerderheidsbelang) en Novisource voor aanzienlijke druk op de resultaten. De koersstijging van SnowWorld levert een kleine positieve bijdrage, waarbij moet worden bedacht dat de koers van SnowWorld – ondanks de positieve bedrijfsmatige gang van zaken – nog steeds onder de emissiekoers van 8 euro noteert.

Financiële positie

Value8 heeft in het eerste halfjaar een aantal investeringen gedaan. Dat betreft onder andere de overname van BioBeheer (add-on bij AquaServa), een aanvullende investering in Eetgemak (o.a. ter financiering van nieuwbouw), het meerderheidsbelang in Todays Vermogensbeheer/4Tomorrow en de vergroting van het belang in AmsterdamGold tot 100 procent. Bij de beursgenoteerde belangen is het IEX belang uitgebreid tot een meerderheidsbelang, is een meerderheidsbelang (66%) in NedSense enterprises verworven en is het aandelenbelang in Novisource licht vergroot. Het belang in OIM werd – met een klein verlies (0,1 miljoen euro) – afgestoten.

De balansverhoudingen zijn medio 2016 nog steeds zeer sterk met een vennootschappelijke solvabiliteit van 72,5 procent.

Vooruitzichten

Value8 voorziet in de tweede helft van 2016 een voorzetting van de in het eerste halfjaar gesignaleerde trends. De investeringen zullen met name gericht zijn op het versterken van bestaande ondernemingen (add-on acquisities) en de vergroting van bestaande meerderheidsbelangen. Daarmee kan het verdienvermogen van Value8 verder worden vergroot. Ten aanzien van de ontwikkeling van de nettowinst houden wij – vanwege de effecten van de IFRS-regels – een slag om de arm. Op lange termijn blijft Value8 evenwel positief over de kansen om waarde te creëren voor haar aandeelhouders.

Value8 NV

2 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 jul 2024 14:37
Koers 5,700
Verschil +0,100 (+1,79%)
Hoog 5,700
Laag 5,650
Volume 1.418
Volume gemiddeld 4.384
Volume gisteren 11.087