Value8 « Terug naar discussie overzicht

Value8 2021: Peter Paul wordt een saaie belegger

118 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 » | Laatste
DeZwarteRidder
0

VALUE8 | JAARBERICHT
Aandeelhoudersbrief oktober 2020 Value8N.V.
Bussum, 21 oktober 2020
Geachte aandeelhouder, Wij sturen u deze aandeelhoudersbrief om u op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen bij Value8 in het derde kwartaal van 2020.Dat doen we tegen de achtergrond van een –door COVID-19 –moeilijk economisch jaar. De impact daarvan was het hevigst tijdens de lockdown (maart-mei), maar ook de maatregelen om de tweede golf te beteugelen,hebben een drukkend effect op economie en bedrijfsleven. Dit resulteert in een somber economisch plaatje voor de komende 6 tot 12 maanden. Dat de aandelenbeurzen zich daar (nog) weinig van aantrekken,is terug te voeren op de extreem lage rentestand en de bereidheid van beleggers om –bij gebrek aan alternatieven –bedrijven te waarderen op de verwachte winstgevendheid voor 2021, 2022 of daarna.
Trouw aan strategische uitgangspunten
Ook de bedrijven waar Value8 in investeert,voelen de effecten van COVID-19. Wij proberen deze periode zo goed als mogelijk door te komen door trouw te blijven aan onze strategische uitgangspunten:-Investeren in MKB bedrijven (private equity) en beursgenoteerde smallcaps-Nadruk op sectoren die harder groeien dan de economie-Waarde toevoegen door add-on acquisities-Sterke financiële basis-Spreiding in de portefeuille-Focus op waardecreatie op lange termijn

Het is verheugend te zien dat deze strategie ook in tijden van crisis zijn vruchten afwerpt. Over het eerste halfjaar 2020 heeft Value8 goede prestaties neergezet. Onze belangrijkste bedrijven presteerden goed, het eigen vermogen per aandeel steeg van 7,00euro naar 7,05 euro en de solvabiliteit bleef met 94,4 procent op een buitengewoon hoog niveau. Deze positieve trend heeft zich in het derde kwartaal voortgezet. De relatief goede gang van zaken is ten dele te danken aan de sectorfocus van Value8 met het zwaartepunt op de sectoren gezondheidszorg en technologie. Hieronder worden enkele belangrijke ontwikkelingen in het derde kwartaal aangestipt.

Kersten: succesvolle integratie HMC, jaarprognose omhoog Bij Kersten (medische hulpmiddelen) werd een goed eerste kwartaal 2020 gevolgd door een minder tweede kwartaal. In het derde kwartaal is de autonome groei weer hervat. Aan het eind van het eerste halfjaar (19 juni 2020) werd Hulpmiddelencentrum (HMC) overgenomen waarmee de positie van Kersten in de Wmo markt (Wet maatschappelijke ondersteuning) aanzienlijk werd versterkt. De afgelopen maanden is vol ingezet op een soepele integratie van HMC en de continuïteit van de dienstverlening. Die inspanningen worden gewaardeerd, getuige de positieve reactie van cliënten en gemeenten op de dienstverlening vanuit Kersten. Ten tijde van de halfjaarcijfers werd de verwachting uitgesproken dat de omzet van de combinatie over geheel 2020 uit zou komen op 43 tot 47 miljoen euro. Inmiddels kan die verwachting worden verhoogd naar 45 tot 49 miljoen euro omzet. Dat zou een omzetverbetering betekenen van 30 tot 40 procent ten opzichte van 2019.

AmsterdamGold (handel en opslag edelmetaal) heeft in het derde kwartaal de verhuizing afgerond. Dankzij de gewaardeerde inspanningen van management en medewerkers kon de dienstverlening zonder problemen worden gecontinueerd. AmsterdamGold was in de eerste helft van 2020 gezond winstgevend en dat is ook in het derde kwartaal het geval. Gezien de enorme overheidstekorten en de kunstmatig lage rente is een toenemende vraag naar edelmetaal te verwachten.

Skysource (cloud service provider) groeide in het derde kwartaal conform verwachting, waarbij wel wordt opgemerkt dat de lockdown de mogelijkheden om nieuwe klanten te werven beperkt. De ambitie om via autonome groei en add-on acquisities te groeien staat overeind.

Value8 verwacht dat de in 2019 aan BPG (zorgwonen) verstrekte lening in het vierde kwartaal volledig zal zijn afgelost, nadat in het derde kwartaal een belangrijk deel van de openstaande lening werd afgelost. Ons nieuwe initiatief in deze sector, PAVO Zorghuizen, heeft in juni 2020 twee vestigingen van BPG overgenomen. PAVO zal zich in eerste instantie focussen op de optimalisatie van de bedrijfsprocessen en het bestuderen van mogelijkheden om additionele vestigingen toe te voegen.

Beursgenoteerd:koersherstel en uitkering in aandelen De beursgenoteerde belangen zijn in het derde kwartaal licht in waarde gestegen. De koersen van Neways (>5% belang) en Ctac (>10% belang) herstelden, gesteund door beter dan verwachte halfjaarcijfers. Op 20 oktober 2020 werd de uitkering van aandelen MKB Nedsense en IEX geëffectueerd. Aandeelhouders Value8 hebben een uitkering ontvangen van 0,1 aandeel IEX Group plus 1,25aandeel MKB Nedsense per gewoon aandeel Value8. Deze uitkering ten laste van het nominale kapitaal is belastingvrij. Doel van de operatie is het vergroten van de free float (het aantal vrij verhandelbare aandelen) en daarmee het bevorderen van de handel. De ontwikkelingen bij IEX zijn positief met het aantreden van een nieuwe managing director (Mark Termeer) en de verbetering naar een positieve EBITDA.
Investeringen Na de forse investeringen in het tweede kwartaal (o.a. de overname van HMC) was het derde kwartaal wat rustiger. In de sector houthandel/bouwmaterialen werd het belang in certificaten Concordia iets uitgebreid. In het beursgenoteerde segment werden de belangen in goudmijnaandelen, als hedge tegen massale geldschepping, iets vergroot. Vooruitzichten: positief met slag om de arm De verwachting blijft dat de positieve ontwikkeling van niet-beursgenoteerde bedrijven in portefeuille zich in het vierde kwartaal zal voortzetten. Gezien de onzekerheden rond COVID-19 en de afhankelijkheid van het beursklimaat, spreekt Value8 geen concrete verwachting uit voor het gehele kalenderjaar 2020. Value8 blijft actief kijken naar mogelijkheden om de bestaande bedrijven te versterken en nieuwe investeringskansen te benutten.
Value8 NV Gerben Hettinga Peter Paul de Vries
DeZwarteRidder
2
quote:

Ron Kerstens schreef op 13 december 2020 19:46:

Je weet dat deze brief van 7 weken geleden is ?
Ja Slimpie, dit is het laatste nieuws en geeft een prima overzicht van de stand van zaken.
Altijd handig bij het begin van een nieuw draadje.
Ron Kerstens
1
Als je even gewacht had met het openen van een 2021 draadje dan had je er gewoon een 2021 bericht (nieuwjaarstoespraak) in kunnen zetten ipv een oud bericht uit okt 2020.
DeZwarteRidder
0
quote:

Ron Kerstens schreef op 14 december 2020 10:26:

Als je even gewacht had met het openen van een 2021 draadje dan had je er gewoon een 2021 bericht (nieuwjaarstoespraak) in kunnen zetten ipv een oud bericht uit okt 2020.
Dat kan altijd nog.
voda
0
Value8 zet lening om in aandelen IEX

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
IEX Group NV
2,08 0,00 0,00 % Euronext Amsterdam
Value8 NV
5,04 -0,08 -1,56 % Euronext Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) Value8 heeft een deel van zijn lening aan IEX Group omgezet in aandelen. Dit blijkt uit een bericht op de website van IEX.

Het betreft een bedrag van 529.000 euro dat tegen koers van 1,96 euro per aandeel wordt omgezet in 270.000 aandelen IEX.

Het restant van deze lening met een hoofdsom van circa 0,7 miljoen euro wordt, indien deze ultimo 2020 niet is afgelost, inclusief de openstaande rente omgezet in een achtergestelde lening.

In het geval eind 2020 niet is afgelost, dan zullen ook maximaal 0,5 miljoen warrants uitgegeven worden aan Value8 met een looptijd van 3 jaar en uitoefenkoers van 1,96 euro.

IEX meldde ook dat het vastgoed wordt overdragen aan Value8. Daarmee komt een vastgoedlening ter waarde van 0,8 miljoen euro te vervallen.

IEX denkt dat de jaarlijkse rentelasten zo met ongeveer 100.000 euro per jaar dalen.

Nieuwe obligatie

IEX kondigde tegelijk aan een nieuwe obligatielening uit te geven. Het genoteerde beleggingsplatform wil 0,5 miljoen tot 1,5 miljoen euro ophalen met de lening, die een looptijd van 5 jaar heeft en een rente van 7 procent biedt.

De opbrengst van deze lening zal IEX gebruiken om de lening van Value8 af te lossen. De rest wordt aangewend voor investeringen in de groei.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
Plein777
0
Financiële agenda

www.value8.com/financiele-agenda/

Bekijk hier de financiële agenda van Value8
Publicatiedata:


geen enkele datum op de site.

Top Investor Relations bij Value8
Plein777
0
quote:

Ron Kerstens schreef op 14 december 2020 10:26:

Als je even gewacht had met het openen van een 2021 draadje dan had je er gewoon een 2021 bericht (nieuwjaarstoespraak) in kunnen zetten ipv een oud bericht uit okt 2020.
Ron ben je familie van Kerstens in de Raad van Commissarissen ?

Samenstelling Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur
In 2019 hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de Raad van Commissarissen. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 mei 2019 is de heer De Boer afgetreden. De heer de Haze Winkelman is op dezelfde vergadering benoemd als commissaris. Verder heeft de heer Slippens medio 2018 aangegeven een jaar later te zullen aftreden. Op de aandeelhoudersvergadering

van 5 november 2019 is de heer Kerstens benoemd als commissaris en zijn de heer Slippens en mevrouw Macnack-van Gaal afgetreden.

Hiermee bestaat zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen uit twee personen. De Raad van Commissarissen bedankt de voormalige leden voor hun grote verdiensten voor Value8, de betrokkenheid en het zeer gewaardeerde advies.
De Raad van Commissarissen hecht aan goede investor relations.
Ron Kerstens
0
@Plein777 Over Jan Peter niets dan goeds maar wat hij bij de Vries gaat doen is mij geheel onbekend.
Plein777
0
quote:

Ron Kerstens schreef op 26 december 2020 15:39:

@Plein777 Over Jan Peter niets dan goeds maar wat hij bij de Vries gaat doen is mij geheel onbekend.
Oke, dank je wel Ron
Nel
0
Zal er op de valreep nog nieuws komen van het jaarverslag die na verlenging bijna afloopt.
Plein777
1
5-1-2021 08:20:34
Peter Paul de Vries kleiner in IEX

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
K V IEX Group NV
2,02 0,00 0,00 % Euronext Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) Peter Paul de Vries heeft een kleiner belang in IEX Group gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 28 december 2020.

De Vries meldde een kapitaalbelang van 9,89 procent, met een dito stemrecht. Dit belang wordt middellijk reëel gehouden.

Op 10 november vorig jaar meldde De Vries nog een kapitaalbelang van 10,62 procent, met eenzelfde stemrecht.
DeZwarteRidder
1
Een nieuwe loot aan de stam is de investering in Renewi, een aan de Londense beurs genoteerde smallcap. Dit recyclingconcern, ontstaan uit het samengaan van Van Gansewinkel en Shanks, behaalde vorig boekjaar een omzet van 1,8 miljard euro. De resultaten werden de afgelopen jaren ontsierd door bijzondere lasten en Renewi doet zijn best dat verleden van zich af te schudden. De recyclingactiviteiten zitten in de ‘sweet spot’ van de nieuwe economie: minder afval verbranden of storten en zoveel mogelijk hergebruiken. Door de matige winstcijfers van de afgelopen jaren was Renewi gemeten naar marktkapitalisatie een smallcap geworden. Daardoor hebben we de aandelen tegen een gunstige koers kunnen kopen.Als investeringsmaatschappij heeft Value8 dus een goed 2020 achter de rug. Onze bedrijven zijn –gemiddeld gesproken –winstgevender geworden. Dat betekent ook dat ze meer waard zijn geworden. En de beursgenoteerde belangen zijn in waarde gestegen. We verwachten daarom dat de intrinsieke waarde per aandeel eind 2020 hoger ligt dan een jaar eerder. Het elfde jaar vaneen groeiende intrinsieke waarde per aandeel in de twaalf jaar van ons bestaan. De Coronacrisis heeft veel bedrijven doen besluiten geen dividend uit te keren. Vanwege de goede gang van zaken en de ijzersterke balans konden wij dat wel. Het dividend van15 eurocent betekent een dividendrendement van 3 procent. Daarnaast is nog een uitkering van 30 eurocent gedaan in aandelen IEX Group en MKB Nedsense, mede om de verhandelbaarheid van deze aandelen te vergroten. Vooruitkijkend naar 2021 zijn we positief gestemd. Onze private bedrijven hebben volop groeimogelijkheden en de beursgenoteerde ondernemingen waarin we investeren, ontwikkelen zich goed. De waarschuwing dat de waardeontwikkeling van Value8 afhankelijk is van de –fluctuerende –beurskoersen blijft evenwel van kracht. We doen ons best om de opgaande lijn van de afgelopen jaren in 2021 voort te zetten.Tot slot nog een woord van dank. Dank aan ons gefocuste team van professionals dat succesvol heeft gewerkt aan uitbreiding en versterking van onze portefeuille. Aan de medewerkers van de bedrijven waarin we investeren, aan de managers, aan onze commissarissen en aan onze zakenpartners. Het is aan die combinatie van talenten, kennis, ervaring en positieve energie te danken dat Value8 zich zo goed ontwikkelt. Graag hef ik, in deze digitale meeting, het glas. We wensen u allen een gezond, vrij en gelukkig 2021 toe!Peter Paul de Vries
Plein777
1
DeZwarteRidder
1

Pagina 2van 4
Donderdag 14 januari 2021Dames en heren,Deze nieuwjaarstoespraak is de elfde sinds de start van Value8 in 2008We houden de goede traditie in ere om aan het begin van het nieuwe jaar kort terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het komende.De dominante ontwikkeling van 2020 was zonder twijfel de uitbraak van Corona. Een virusuitbraak die uitgroeide tot een pandemie en die een ontwrichtend effect heeft op onze samenleving: op de gezondheid van velen, op het dagelijksleven en op de economie. Wereldwijd zijn miljoenen mensen aan de gevolgen van het virus overleden. De beelden uit het zwaar getroffen Bergamo staan voor altijd op ons netvlies gegrift. Om de verspreiding van het virus te beteugelen en om het zorgsysteem niet te overbelasten, werden twee lockdowns afgekondigd. De eerste half maart en de tweede in december. Bij de eerste lockdown werd een groot deel van de economie stilgezet. Daarmee konden de economische prognoses voor 2020 en de winstverwachtingen voor beursgenoteerde bedrijven de prullenbak in. De beurs volgde het Corona-patroon. Eerst een scherpe daling van de indices met een dieptepunt in maart van 390 voor de AEX en 18.000 voor de Dow Jones. Daarna een herstel dankzij steunprogramma’s voor bedrijven, de extreem lage rente en de meevallende ‘schade’ voor het bedrijfsleven. Daarbij bleken lockdown en thuiswerken de digitalisering van de economie te versnellen. Dat verklaart de goede performance van technologie-aandelen in 2020. De succesvolle ontwikkeling van vaccins tegen Corona vormde het startsein voor een eindsprint waardoor veel indices het beursjaar 2020 alsnog hoger afsloten. In het internationale bedrijfsleven vormde de val van Wirecard een dieptepunt. De Wirecard-top had zich meermaals laatdunkend uitgelaten over de kritische journalisten van de Financial Times, maar het staat buiten kijf dat diezelfde journalisten bewerkstelligden dat de fraude werd ontdekt. Nadat Wirecard in een kort persbericht moest toegeven dat 1,9 miljard euro was verdonkeremaand, verloren beleggers hun fiducie in dit gevierde bedrijf en zijn bejubelde topman.Wat betekent Corona voor een investeringsmaatschappij die investeert in MKB-ondernemingen en beursgenoteerde smallcaps?De eerstezorg is natuurlijk het team zelf. We zijn direct begonnen met thuiswerken en digitaal vergaderen. Fysieke meetings worden tot het minimum beperkt. Ook bij de private bedrijven waarin we investeren,staan gezondheid en veiligheid op 1. Op de tweede plaats staat het voortzetten van de activiteiten, rekening houdend met de beperkingen van Corona en de lockdown-maatregelen.Het is verheugend te kunnen vaststellen dat Value8 in 2020, ondanks Corona, goed heeft gepresteerd. Daar spelen vier factoren een belangrijke rol.

DeZwarteRidder
1
Pagina 3van 4
Allereerst opereren we vanuit een sterke financiële positie. We hebben een gezonde cashpositie en geen schulden. Op elk moment waren er middelen beschikbaar om, indien nodig, onze bedrijven te ondersteunen.Ten tweede hebben we al lang geleden gekozen voor een focus op sectoren die harder groeien dan de economie als geheel. Dat betreft onder meer de sectoren gezondheidszorg en technologie. Ook deze sectoren hebben last van Corona, maar op lange termijn is sprake van toenemende vraag en stijgende omzetten. Het Corona-effect is dan een tijdelijke terugslag.Ten derde hebben onze managers snel en adequaat ingespeeld op de nieuwe omstandigheden. Dat betekende omschakelen naar digitaal werken, het blijven bedienen van de klanten en,waar nodig,de kosten verlagen.Tenslotte is er natuurlijk de factor geluk. Zo kijken we al een aantal jaar naar proposities in de leisure-sector. We analyseerden interessante investeringsvoorstellen in bijvoorbeeld hotels, restaurants en recreatie, maar tot een transactie kwam het niet. Zonder geluk vaart niemand wel.Binnen onze portefeuille komt het belangrijkste wapenfeit van 2020 op naam van hulpmiddelenbedrijf Kersten: de overname van HMC. In februari 2020 is het nieuwe directieteam, bestaande uit Bas Alberts en Edgar Vos, aan de slag gegaan met als doel om Kersten in de komende jaren fors te laten groeien: door autonome groei en acquisities. Eind 2020 kunnen we vaststellen dat we goed op weg zijn. Op 19 juni jl. werd HMC overgenomen, een van de grotere spelers in de Wmo-markt(Wet maatschappelijke ondersteuning). Door de goede service en reputatie van Kersten werden bovendien diverse nieuwe aanbestedingen gewonnen. Het was bijzonder leuk om een persoonlijk telefoontje te krijgen van Ambrosius Kersten, de oprichter en naamgever van het bedrijf, die aangaf verheugdte zijn over de ontwikkelingen bij Kersten en de positieve feedback die hij krijgt van medewerkers en klanten. Een andere investering was de uitbreiding van het belang in Concordia, een prachtige keten van bouwmarkten in het noorden van het land. AmsterdamGold realiseerde in 2020 een aanzienlijke resultatenverbetering. Bovendien werd in het derde kwartaal de verhuizing afgerond. AmsterdamGold heeft de wind in de zeilen door de forse stijging van de goud-en zilverkoers in 2020. Door de enorme groei van de internationale schulden en de extreem lage rente, zijn de perspectieven voor edelmetalen onverminderd goed.Natuurlijk hadden onze bedrijven ook last van Corona. De levering en reparatie van hulpmiddelen kon tijdens de eerste lockdown amper plaatsvinden. Onze nieuwe activiteit –de zorghuizen van PAVO –werd direct door Corona geraakt. En Skysource ondervond hinder bij het werven van nieuwe klanten.De beursgenoteerde belangen lieten een wisselend beeld zien. Vlak voor de Corona-uitbraak kochten weeen 5%-belang in Neways, een mooi technologiebedrijf, dat toeleverancier is van onder meer ASML, NXP en Philips Healthcare. De eind 2019 aangetreden CEO staat voor de opgave om na jaren van sterke omzetgroei nu ook acceptabele winstmarges te realiseren. Eind 2020 stond het aandeel Neways iets onder ons aankoopniveau. Het eerste belang in ICT-bedrijf Ctac werd middenin de lockdown verkregen. De aankoopkoers van het eerste pakket –1,35 euro per aandeel –was achteraf gunstig. De resultaten van Ctac over het eerste halfjaar 2020 en over de eerste negen maanden waren beter dan verwacht en het
DeZwarteRidder
0
quote:

Plein777 schreef op 14 januari 2021 16:53:

Weet iemand hoeveel aandelen Renewi er zijn aangeschaft en op welke koers ?
Misschien staat dat in het jaarverslag.
DeZwarteRidder
0
Peter Paul heeft nog steeds geen accountant gevonden en de truc van het verlengde boekjaar kun je maar 1 keer doen.

Dus met een beetje pech zit V8 over ca een half jaar op het strafbankje (waar het overigens al gezellig druk is).
MegaTelstar
1
quote:

DeZwarteRidder schreef op 14 januari 2021 18:44:

Peter Paul heeft nog steeds geen accountant gevonden en de truc van het verlengde boekjaar kun je maar 1 keer doen.

Dus met een beetje pech zit V8 over ca een half jaar op het strafbankje (waar het overigens al gezellig druk is).
Er wordt gefluisterd dat V8 een kerk overneemt om alle voor het strafbankje in aanmerking komende bedrijven daar te plaatsen omdat het strafbankje te vol is geraakt. Gelet op de grote hoeveelheid beschikbare banken kan men dan voorlopig vooruit.
groet SuperTelstar
DeZwarteRidder
0
FD
Accountancy
16:45
VEB telt twaalf beursfondsen zonder accountant

Het is dan ook onzeker of deze aan de Amsterdamse beurs genoteerde vennootschappen nog een gecontroleerde jaarrekening over 2020 gaan uitbrengen.

Originele link van het artikel: fd.nl/net-binnen
118 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 18 jul 2024 16:03
Koers 5,600
Verschil -0,050 (-0,88%)
Hoog 5,700
Laag 5,500
Volume 11.087
Volume gemiddeld 4.272
Volume gisteren 2.229