Tja, niet alleen de dienstensector , maar ook de grondstoffen en energiesector zullen op den duur m.i zelfs bij krimpende economie wederom weer hogere inflatie tot gevolg hebben als nu het geval is .