ASML wordt ruim gehyped..
Terecht of niet terecht, that's the question.