Wolters Kluwer » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

Wolters Kluwer

AEX:WKL, NL0000395903
64,300 17:29
-0,480 ( -0,74% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 4208 4297 4422 4260
Operationele kosten 1708 1686 1731 1692
Afschrijvingen 385 360 396 395
BedrijfsResultaat 637 748 857 951
Resultaat voor belastingen 542 655 765 891
Belastingen 119 165 94 234
CashFlow 87 -161 471 -581
Nettowinst 423 489 670 657

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 126 101 94 0
Immateriële activa 6113 5581 5785 0
Financiële activa 40 27 51 0
Vaste activa 6362 5802 6055 0
Voorraden 118 95 75 0
Debiteuren 1175 1083 1018 0
Overige vorderingen 18 9 35 0
Liquide middelen 940 1020 783 0
Vlottende activa 2451 2684 2275 0
Totaal activa 8813 8486 8330 0
Gewoon kapitaal 2621 2321 2267 0
Preferent kapitaal 457,77 -116,84 148,43 0
Aandeel van derden 5 4 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 2985 2643 2716 0
Kortlopende schulden 3202 3518 3347 0
Totaal passiva 8813 8486 8330 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 19296 18910 18982 18687
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 301900 301900 290320 279720
Winst per aandeel 1,45 1,7 2,38 2,42
Dividend per aandeel 0,75 0,79 0,85 0,98
Cashflow per aandeel 2,79 3,07 3,24 3,34
Intrinsieke waarde per aandeel 7,46274 7,92885 7,17085 7,15451
Koers-winstverhouding 21,35517 20,24706 18,26891 21,34711
Dividend rendement (%) 2,42209 2,29518 1,95492 1,89702
Rendement eigen vermogen (%) 17,11 18,66 28,87 28,98
Koers einde boekjaar 30,965 34,42 43,48 51,66

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding