GRANDVISION N.V.

FSE:A14M4D.FFM, NL0010937066
28,500 8:04
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 3.449,863.720,984.039,313.480,99
EBITDA (mln.) 574,68563,13956,07747,25
Bedrijfs resultaat (mln.) 365,02337,32323,9759,59
Resultaat voor belasting (mln.) 350,02318,97274,559,23
Netto winst (mln.) 227,93216,28178,48-66,89
Winst per aandeel 0,900,850,70-0,26
Koers winst verhouding 23,6822,0938,94-98,08
Dividend per aandeel 0,320,330,35
Dividend rendement 1,50%1,76%1,28%

Balans (mln.)

  2018201920202021
Materiële activa 516,78532,691.806,38
Immateriële activa 1.615,551.561,151.410,24
Financiële activa 1,091,010,87
Vaste activa 2.229,243.683,173.362,37
Voorraden 330,50356,26310,41
Debiteuren 140,30149,18140,76
Overige vorderingen 8,9431,7632,22
Liquide middelen 138,26162,90155,31
Vlottende activa 784,90860,72791,15
Totaal activa 3.014,134.543,894.153,52
Gewoon kapitaal 1.162,451.177,151.058,78
Preferent kapitaal -157,05-167,62-223,70
Aandeel van derden 90,0187,1195,74
Langlopende schulden 564,381.658,601.513,57
Kortlopende schulden 1.197,291.621,031.485,43
Totaal passiva 3.014,134.543,894.153,52

Overige Data

  2018201920202021
Aantal werknemers 32.40034.14333.542
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 254.440254.440253.710
Cashflow per aandeel 1,763,452,97
Intrinsieke waarde per aandeel 4,244,284,17
Koers Intrinsieke waarde verhouding 4,436,376,11
Rendement eigen vermogen (%) 18,6115,16-6,32
Koers einde boekjaar 18,7827,2625,5028,20