GRANDVISION N.V.

FSE:A14M4D.FFM, NL0010937066
28,500 08:04
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 3.449,863.720,984.039,313.480,99
EBITDA (mln.) 574,68563,13956,07747,25
Bedrijfsresultaat (mln.) 365,02337,32323,9759,59
Resultaat voor belasting (mln.) 350,02318,97274,559,23
Netto winst (mln.) 227,93216,28178,48-66,89
Winst per aandeel 0,900,850,70-0,26
Koerswinstverhouding 23,6822,0938,94-98,08
Dividend per aandeel 0,320,330,35
Dividendrendement 1,50%1,76%1,28%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materieleactiva 532,691.806,38
Immaterieleactiva 1.561,151.410,24
Financieleactiva 1,010,87
Vasteactiva 3.683,173.362,37
Voorraden 356,26310,41
Debiteuren 149,18140,76
Overigevorderingen 31,7632,22
Liquidemiddelen 162,90155,31
Vlottendeactiva 860,72791,15
Totaalactiva 4.543,894.153,52
Gewoonkapitaal 1.177,151.058,78
Preferentkapitaal -167,62-223,70
Aandeelvanderden 87,1195,74
Langlopendeschulden 1.658,601.513,57
Kortlopendeschulden 1.621,031.485,43
Totaalpassiva 4.543,894.153,52

Overige Data

  2019202020212022
Aantalwerknemers 34.14333.542
Aantaluitstaandeaandelenx1000 254.440253.710
Cashflowperaandeel 3,452,97
Intrinsiekewaardeperaandeel 4,284,17
Koers intrinsiekewaardeverhouding 6,376,11
Rendementeigenvermogen 15,16-6,32
Koerseindeboekjaar 27,2625,5028,2028,50