KONINKL.VOLK.WESS. EO-,01

FSE:A2DQ57.FFM, NL0012294466
21,660 15:46
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2016201720182019
Omzet (mln.) 5.490,005.714,005.924,006.642,00
EBITDA (mln.) 292,00274,00243,00336,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 203,00192,00159,00176,00
Resultaat voor belasting (mln.) 139,00195,00164,00174,00
Netto winst (mln.) 139,00135,00131,00141,00
Winst per aandeel 1,741,691,641,76
Koers winst verhouding 13,998,2312,33
Dividend per aandeel 1,051,05
Dividend rendement 4,44%7,78%

Balans (mln.)

  2017201820192021
Materiële activa 483,00482,00515,00
Immateriële activa 436,00484,00481,00
Financiële activa 126,00153,00173,00
Vaste activa 1.211,001.263,001.571,00
Voorraden 913,00962,00859,00
Debiteuren 622,00620,00607,00
Overige vorderingen 8,006,006,00
Liquide middelen 494,00467,00624,00
Vlottende activa 2.394,002.421,002.459,00
Totaal activa 3.605,003.684,004.030,00
Gewoon kapitaal 1.124,001.182,001.252,00
Preferent kapitaal -53,8082,20161,20
Aandeel van derden 11,0014,0012,00
Langlopende schulden 256,00270,00409,00
Kortlopende schulden 2.214,002.218,002.357,00
Totaal passiva 3.605,003.684,004.030,00

Overige Data

  2017201820192021
Aantal werknemers 16.17916.63016.800
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 80.00080.00080.000
Cashflow per aandeel 3,342,966,06
Intrinsieke waarde per aandeel 13,0013,7315,65
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,820,981,39
Rendement eigen vermogen (%) 12,0111,0811,26
Koers einde boekjaar 23,6413,4921,70