Biocartis

BRU:BCART.BL, BE0974281132
0,290 00:00
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 37,7355,5654,9057,98
EBITDA (mln.) -46,44-35,41-51,44-35,39
Bedrijfs resultaat (mln.) -56,16-46,86-62,65-47,05
Resultaat voor belasting (mln.) -64,17-63,16-71,72-65,62
Netto winst (mln.) -64,07-62,93-71,47-65,38
Winst per aandeel -1,14-1,11-1,24-1,08
Koers winst verhouding -5,02-4,19-2,92-0,49

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 43,4240,1037,1931,53
Immateriële activa 6,295,655,074,77
Financiële activa 2,362,892,346,18
Vaste activa 53,7050,5347,3544,34
Voorraden 14,1615,7116,1118,91
Debiteuren 10,7013,4916,2116,70
Liquide middelen 178,72123,6753,5226,13
Vlottende activa 214,63159,9895,1369,93
Totaal activa 268,32210,52142,48114,28
Gewoon kapitaal 84,4836,82-33,90-30,28
Preferent kapitaal -216,560,951,291,66
Langlopende schulden 160,67144,25142,67102,11
Kortlopende schulden 23,1829,4533,7142,45
Totaal passiva 268,32210,52142,48114,28

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 465484619526
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 56.38056.61057.55060.550
Cashflow per aandeel -0,96-0,69-1,14-0,74
Intrinsieke waarde per aandeel 1,500,65-0,59-0,50
Koers Intrinsieke waarde verhouding 3,827,15-6,14-1,06
Rendement eigen vermogen (%) -75,84-170,90210,85215,89
Koers einde boekjaar 5,724,653,620,53