Xior

BRU:XIOR.BL, BE0974288202
24,900 15:55
-0,250 (-0,99%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 45,5171,7894,86134,22
EBITDA (mln.) -7,84
Bedrijfs resultaat (mln.) -8,01-21,7690,99137,15
Resultaat voor belasting (mln.) -12,88-38,8893,60201,21
Netto winst (mln.) 7,66-41,7782,31186,53
Winst per aandeel 0,40-2,142,966,22
Koers winst verhouding 126,25-22,9416,574,65
Dividend per aandeel 1,301,361,441,66
Dividend rendement 2,57%2,77%2,94%5,74%

Balans (mln.)

  2020202120222023
Materiële activa 0,971,0311,11
Immateriële activa 0,150,301,51
Financiële activa 1.563,121.984,373.042,52
Vaste activa 1.565,381.987,013.144,76
Debiteuren 4,892,693,73
Overige vorderingen 2,912,5911,33
Liquide middelen 9,9110,857,82
Vlottende activa 54,9389,4471,14
Totaal activa 1.620,322.076,453.215,90
Gewoon kapitaal 641,19984,441.486,27
Preferent kapitaal -40,86-18,34180,02
Aandeel van derden 18,3119,420,19
Langlopende schulden 834,20854,361.472,89
Kortlopende schulden 126,62218,23256,55
Totaal passiva 1.620,322.076,453.215,90

Overige Data

  2020202120222023
Aantal werknemers 138172180
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 19.56024.64030.010
Cashflow per aandeel 0,171,090,24
Intrinsieke waarde per aandeel 31,3238,3347,61
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,571,280,61
Rendement eigen vermogen (%) -6,518,3612,55
Koers einde boekjaar 49,1049,0528,9029,70