Value8 « Terug naar discussie overzicht

FTM artikelen over Value8

186 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Laatste
benito c.
2
quote:

Bedrijvendokter schreef op 4 mei 2018 20:08:

Reële waarde van HeadfirstSource is dicht bij nul

De beurskoersen van de ondernemingen waarin Value8 investeert reflecteren dan ook niet de werkelijke onderliggende waarde van de ondernemingen. Als voorbeeld heb ik Headfirst Source geanalyseerd. Deze onderneming is actief als bemiddelaar bij het inhuren van zzp’ers. Volgens het jaarverslag over 2017 behaalde deze onderneming over 2017 een EBITDA van 6,9 miljoen euro en een winst per aandeel van 0,34 euro. Ten opzichte van een beurskoers van ongeveer 2,50 euro lijkt het aandeel laag gewaardeerd, met een koerswinstverhouding van nog geen 8.

Zoals altijd bij Value8 is het allemaal echter wat minder fraai dan de onderneming ons wil doen geloven. De gepubliceerde nettowinst per aandeel (die mijns inziens in dit geval een beter beeld geeft van de winstgevendheid) was slechts 0,08 euro per aandeel.

Één van de door Peter Paul de Vries gebruikte trucs om de gang van zaken bij een onderneming rooskleuriger voor te stellen dan het in werkelijkheid gaat, is corrigeren van cijfers voor eenmalige lasten. Dit wordt ook wel ‘opschonen’ genoemd, omdat de cijfers hierdoor veelal een mooiere uitkomst laten zien. In het geval van HeadfirstSource schoont hij het resultaat voor allerlei door hem geselecteerde lasten (onder andere een afschrijving op software-ontwikkelingskosten), maar ‘vergeet’ hij de resultaten te schonen voor eenmalige baten (zoals over 2017 een vrijval van latente belastingen). Als een onderneming heel vaak resultaten moet opschonen om tot een positief beeld te komen, zit er vaak iets fout. 
In het geval van HeadfirstSource komen in het jaarverslag dan ook vele verschillende winstbegrippen ter sprake. In zo'n geval is het vaak beter om naar de kasstromen te kijken: die liegen veelal niet. Over de laatste twee jaar had de onderneming jaarlijks een negatieve vrije kasstroom van ongeveer twee miljoen euro. De netto schulden van het bedrijf zijn inclusief de bancaire financiering van debiteuren bijna dertig miljoen euro. De rentelasten bedroegen over 2017 2,9 miljoen euro. Het werkelijke eigen vermogen bedraagt eind 2017 4,5 miljoen euro, terwijl er voor 41,5 miljoen immateriële activa (gebakken lucht) op de balans staan.
Mijn taxatie is dan ook dat de werkelijke waarde van de aandelen en leningen van Value8 in Headfirst Source gezamenlijk heel dicht bij 0 ligt. En daar is geen woord Frans bij.

Dit schreef Goossens in mei, waarde dichtbij nul, als dan vervolgens op de vrije markt het bedrijf voor vele tientallen miljoenen verkocht wordt, sta je inderdaad voor gek.En daar is geen woord Frans bij.
BASF en BAYER kopen
0
FTM artikel 2 october 2018

ROEL GOOSKENS
==============

Waar Peter Paul de Vries beweert dat Value8 een volle kas heeft en het overnamepad opgaat, ziet onafhankelijk analist Roel Gooskens een leeg hoofdkantoor, een al even lege portemonnee en opmerkelijke transacties. Een update over de laatste halfjaarcijfers en recente ontwikkelingen bij het beursfonds.

In een vorig artikel besprak ik het nijpende kastekort bij beursfonds Value8. Ik concludeerde toen dat Value8 op korte termijn ruim 11 miljoen euro nodig had om de schulden bij Rabobank af te lossen en andere tekorten te dekken. Bestuursvoorzitter Peter Paul de Vries sprak deze conclusie in alle toonaarden tegen. Hij wil het Financieele Dagblad nog steeds tot een rectificatie dwingen omdat de krant ook tot een vergelijkbare conclusie was gekomen. Volgens De Vries is er immers niets mis met de financiële situatie van Value8.

In dat licht is het toch opmerkelijk dat Value8 over de laatste paar weken een viertal investeringen heeft afgestoten, met een totale opbrengst – op papier – van 37,3 miljoen euro. Uit het recente halfjaarbericht blijkt bovendien dat De Vries de participatie Eetgemak (waarin Value8 een belang houdt van 85 procent) heeft kunnen verleiden om een superdividend aan de aandeelhouders uit te keren van 7,5 miljoen euro, iets dat Value8 6,4 miljoen euro oplevert.

In totaal is er de afgelopen maanden dus 43,7 miljoen euro in de kas van Value8 gestroomd. Tenminste, als je op de woorden van Peter Paul de Vries afgaat. Er is echter ook een andere visie op de feiten mogelijk die veel minder zonnig is. Lees mee en oordeel zelf.

De desinvesteringen op een rijtje:

24 juli Verkoop 10% belang Van Dalen door Value8 1,2 miljoen euro
20 augustus Verkoop 30% belang Warmako door Value8 0,3 miljoen euro
31 augustus Verkoop 56% belang Headfirst door Value8 27,0 miljoen euro
13 september Verkoop 100% belang Aquaserva door MKB Nedsense 8,8 miljoen euro
Totaal 37,3 miljoen euro
Vanwege de bescheiden omvang van de eerste twee transacties houd ik die hier even buiten beschouwing.

De verkoop van Aquaserva aan Normec Group lijkt een mooie transactie die voor MKB Nedsense (een beursgenoteerde belegger in MKB-bedrijven waar Value8 op zijn beurt weer een belang in heeft van 66 procent) in eerste instantie 8,0 miljoen euro oplevert; een zogeheten earn out-regeling kan later nog 0,8 miljoen in het laatje brengen. Ik had Normec graag nog wat vragen gesteld naar aanleiding van de overname, maar de onderneming weigerde met mij in gesprek te gaan. Een private onderneming als Normec heeft natuurlijk geen plicht om op mijn vragen te reageren.

In het persbericht staat dat MKB Nedsense een gedeelte van de opbrengst zal aanwenden om leningen aan Value8 af te lossen. Dit zou kunnen gaan om maximaal 5 miljoen euro. MKB Nedsense zal het restant van de verkoopopbrengst (3 miljoen euro) nodig hebben om de overige twee noodlijdende bedrijven binnen MKB Nedsense overeind te houden.

De verkoop van het belang van 56 procent van Value8 in Headfirst Source heeft veel meer mijn interesse, en wel om de volgende redenen:

‘All we wanted to declare was in the press releases’

De overnemende partij is investeringsmaatschappij Beryllium BV. Deze vennootschap is pas opgericht op 18 Augustus 2018, 13 dagen voor de acquisitie. Volgens de oprichtingsakte van Beryllium en Grunhorn Capital (een tussenholding tussen de nieuwe aandeelhouders en Beryllium) is 85 procent van de aandelen Beryllium indirect in handen van Ruvercap, een Zwitserse financiële adviseur op het gebied van werkkapitaalfinancieringen van MKB-bedrijven. Deze onderneming investeert normaal gesproken niet in aandelen van dit soort bedrijven. Ruvercap is met name geïnteresseerd in de financiering van het werkkapitaal van de activiteiten van Headfirst Source op het gebied van detachering.
Ik heb Ruvercap verzocht om meer informatie te krijgen over de overname van Headfirst Source. Ik ontving de volgende reactie:
‘Thank you for your interest in a great company as headfirst. As you can imagine we are proud on this deal. All we wanted to declare was in the press releases. We focus on the next steps with Headfirst source group and our partners.

Best regards,

Marc Clapasson’
BASF en BAYER kopen
0

Deel II

De andere 15 procent van Beryllium is in handen van de onderneming Dutch Standards BV, eigendom van Boyd Sleeman en Koen Bekkering. Deze beide heren waren in het verleden betrokken bij de vorming van Aamigoo (een van de voorgangers van Headfirst Source) door de inbreng van detacheringsactiviteiten. Zij waren tot 2013 aandeelhouder in Source Group. Beide heren waren in 2012-13 betrokken bij onfrisse zaken bij Aamigoo, die op FTM uitgebreid zijn beschreven door Eric Smit. Volgens de laatste jaarrekening van Dutch Standards (daterend uit 2015, en ja, het niet deponeren van de jaarrekening 2016 is een economisch delict) was het eigen vermogen 5862 euro negatief en bedroeg de winst 1069 euro. Dit zijn voorwaar niet de getallen die je verwacht bij een BV die mede een overname van 37 miljoen euro mogelijk maakt. Bij de oprichting bedroeg het ingebrachte kapitaal 1000 euro bij Grunhorn Capital BV en 100 euro bij Beryllium.
Boyd Sleeman, een van de eigenaren van Beryllium, heeft in het verleden (vanaf het derde kwartaal 2009) ook bij Value8 gewerkt als analist. Hij is dus een zeer goede bekende van van Peter Paul de Vries.
Het vestigingsadres van Beryllium en Grunhorn is Nieuwezijds Kolk 1a in Amsterdam. Ik ben woensdag 26 september op mijn fiets gestapt om het hoofdkantoor van deze nieuwe ondernemingen te bezoeken. Tot mijn verbazing staan op de deur van het betreffende appartement in een voormalige likeurstokerij nog de namen van de vorige bewoners. Volgens kadasterdata zijn Michel Arjan Klaster (bestuurder bij Beryllium) en zijn vrouw de huidige eigenaren van de woning. De deurbel was kapot en het mobiele nummer dat je kon bellen om de bewoner de deur te laten openen, werd niet opgenomen. Niet het vestigingsadres dat past bij een partner die, zoals Peter Paul de Vries het zegt, kan helpen bij de internationale uitrol van Headfirst Source. Foto’s van het hoofdkantoor staan nog op Funda: de huidige eigenaren kochten het pand per 3 april van dit jaar voor 700.000 euro.
Beryllium heeft geen mensen in dienst. Grunhorn Capital heeft sinds 15 augustus één bestuurder: Michel Arjan Klaster. Iemand met dezelfde achternaam, Michel E Klaster, is Chief Investment Officer bij Ruvercap. Het zou zomaar familie kunnen zijn.
Beryllium is van plan de operationele activiteiten van Headfirst Source te verkopen aan zichzelf voor een onbekend bedrag. Met deze verkoopopbrengst worden dan allereerst de schulden van Headfirst Source (aan met name Value8) afgelost. Vervolgens zullen de resterende liquide middelen van het beursgenoteerde Headfirst Source als een superdividend worden uitgekeerd aan minderheidsaandeelhouders. Headfirst Source NV zal vervolgens achterblijven als een lege, beursgenoteerde huls, klaar voor een nieuw avontuur. Beryllium spreekt de verwachting uit dat de minderheidsaandeelhouders in Headfirst Source een slotuitkering tegemoet kunnen zien van ongeveer 3 euro per aandeel. Waarom de nieuwe eigenaar van Headfirst Source kiest voor dit zeer ongebruikelijke traject, is onduidelijk. Normaal gesproken zou Beryllium de minderheidsaandeelhouders (slechts 1,5 procent van het kapitaal is in handen van niet aan Value8 gerelateerde partijen) uitkopen en eigenaar worden van Headfirst Source NV. Wellicht is een en ander noodzakelijk om te voorkomen dat er een prospectus moet worden gepubliceerd die moet worden goedgekeurd door de AFM.
Mij bekruipt het gevoel dat Peter Paul de Vries een nieuwe list heeft bedacht

Met de prijs die voor de aandelen Headfirst Source zou zijn betaald (12,5 miljoen aandelen maal 3 euro = 37,5 miljoen euro) en rekening houdend met een netto rentedragende schuld van ultimo 2017 van 21,3 miljoen euro, waardeert de transactie Headfirst Source op 58,8 miljoen euro. Dat is erg veel voor een onderneming die over 2017 krap 1 miljoen euro winst maakte en over de eerste helft van 2018 een netto winst rapporteerde van 11.000 euro. De netto kasstroom was zowel over geheel 2017 (-2,2 miljoen euro) als over de eerste helft van 2018 (-0,5 miljoen euro) negatief.
BASF en BAYER kopen
0
Deel III

Mij bekruipt het gevoel dat Peter Paul de Vries een nieuwe list heeft bedacht om papieren boekwinsten te realiseren. Wie met stromannen een vennootschap opricht die op papier een goede prijs betalen voor een van je investeringen, kan het publiek toch vertellen dat hij een mooie deal heeft gedaan. De deal met Headfirst doet me denken aan een eerdere transactie van Value8: de overdracht van drie investeringen van Value8 naar MKB Nedsense. Daarbij werd ook gesproken over opbrengsten van 10 miljoen euro, terwijl dit gehele bedrag werd teruggeleend aan MKB Nedsense.

Zonder prospectus en zonder ingrijpen van de AFM zullen we tot eind april 2019 (de laatste publicatiedatum voor het jaarverslag 2018 van Value8) moeten wachten om te zien of mijn gevoel waarheid wordt. Dat is erg onbevredigend. Als mijn vermoeden klopt, is er bij Value8 momenteel geen sprake van een oorlogskas van enige omvang en blijft de liquiditeitspositie zorgelijk.

Volgens de laatste jaarrekening (2016) van Eetgemak (een 85 procent belang van Value8) had de onderneming een rentedragende schuld van 8,9 miljoen euro bij een bruto kasstroom (EBITDA) van 4,3 miljoen. Exclusief de goodwill op de balans van 8,8 miljoen euro, was er sprake van een eigen vermogen van 0,6 miljoen euro negatief. Omdat er voor 2017 nog investeringsverplichtingen van 2,3 miljoen euro waren voor een nieuwbouwproject, ga ik ervan uit dat de schuldenlast in 2017 verder is opgelopen naar ruim 10 miljoen euro. Ik kan me niet voorstellen dat er een bank is die bij zulke balansverhoudingen 7,5 miljoen euro aan Eetgemak uitleent om een superdividend te betalen.

Wat ik me wel kan voorstellen, is dat de Rabobank heeft besloten dat zij haar dubieuze krediet aan Value8 graag in zou ruilen voor een lening aan Eetgemak. Hierdoor heeft zij de 5 miljoen euro aflossing van haar bankkrediet bij Value8 over de eerste jaarhelft zelf gefinancierd: een bancaire vestzak-broekzak transactie. Uiteindelijk heeft Value8 een gedeelte van zijn liquiditeitsproblemen opgelost door een van zijn investeringen op te zadelen met een torenhoge schuld. Op dit moment zouden de rentedragende leningen van Eetgemak 17,5 miljoen euro kunnen bedragen, meer dan driemaal de verwachte bruto kasstroom. Een overschrijding van de factor drie wordt alom gezien als zorgwekkend. Ik heb een verzoek neergelegd bij Eetgemak om over het bovenstaande van gedachten te wisselen. Tot nu toe heb ik nog geen reactie gehad.

Halve en hele leugens

In zijn visie op de halfjaarcijfers schrijft Peter Paul de Vries: ‘Value8 constateerde al in 2017 een verhoogde interesse van investeringsmaatschappijen en branchegenoten in haar bedrijven en belangen. In het derde kwartaal heeft dat tot een aantal desinvesteringen geleid en tot een forse cashgeneratie. Als gevolg daarvan is de financiële positie versterkt en beschikt Value8 over een aanzienlijke oorlogskas om nieuwe, waardecreërende transacties te doen en acquisities te plegen.’

De afbouw van het hoofdkantoor duidt niet op expansie, maar op krimp

Op de website van Value8 staat een overzicht van het huidige team op het hoofdkantoor. Een jaar geleden waren er ruim tien mensen werkzaam op het hoofdkantoor. Momenteel zijn dat nog drie: Peter Paul de Vries zelf, zijn broer Jeroen de Vries en medeoprichter van Value8, Gerben Hettinga. Of nu ja, ‘office manager’ Kitty Blom en voormalig lid van de raad van bestuur Kee Koopmans staan er ook nog bij. Eenieder die de Koopmans’ blog leest, weet echter dat haar gedachten niet meer bij Value8 zijn. Ze wil mensen liever levenslessen bijbrengen.

De afbouw van het hoofdkantoor duidt niet op expansie, maar op krimp. Net als de stroom van desinvesteringen.

In zijn visie op de halfjaarcijfers memoreert Peter Paul ook nog dit: ‘Bovendien beschikt Value8 over een kredietfaciliteit bij Rabobank, waarvan op de publicatiedatum van het halfjaarbericht geen gebruik wordt gemaakt.’

Dit is een halve leugen. Doordat Value8 op 30 juni een rekening courant krediet had bij de Rabo van 4,85 miljoen euro met een plafond van 5 miljoen euro, kun je stellen dat De Vries nog 150.000 van dit krediet zou kunnen opnemen. Op 1 oktober moet hij echter dit krediet al teruggebracht hebben tot 3,4 miljoen euro, terwijl het 1 april 2019 geheel moet zijn afgelost. Echte kredietruimte heeft Value8 dus niet.

Afgelopen maandag (24 september) was De Vries gast bij RTLZ. Hij was daar omdat Value8 tien jaar bestond en om de halfjaarcijfers toe te lichten. Ik vind het vreemd dat deze charlatan weer een podium wordt geboden om zijn peptalk de wereld in te slingeren. Wat me echter vooral opviel, was dat hij knorrig reageerde op kritische vragen en dat hij er weinig euforisch uitzag voor iemand die in enkele maanden tijd 43,7 miljoen euro aan cash heeft binnengeharkt voor Value8.

Belangrijker misschien nog is de vraag die bij RTLZ niet is gesteld: waarom gebruikt De Vries zijn oorlogskas niet om eigen aandelen Value8 in te kopen? Ik weet zeker dat hij dit als voorman van de Vereniging van Effectenbezitters zou hebben voorgesteld aan de CEO van Value8. Dit is de makkelijkste manier om de door hem in de bovenstaande webinar gememoreerde lage koers van de aandelen Value8 op te stuwen. Op de laatste aandeelhoudersvergadering heeft Value8 toestemming gevraagd en gekregen om tot 20 procent van zijn aandelen in te kopen.

Werk aan de winkel voor AFM

Uit het bovenstaande blijkt dat veel afhangt van de omvang van de contanten die Value8 eventueel heeft binnengehaald met de obscure verkoop (zonder prospectus) van haar belang in Headfirst Source aan brievenbusmaatschappij Beryllium. Als mijn vermoedens bewaarheid worden, zal de opbrengst van de overige drie desinvesteringen net voldoende zijn om de resterende 5 miljoen euro van Rabobank af te lossen, de recente inkoop van preferente aandelen te financieren (1,3 miljoen euro), Ceradis overeind te houden (tenminste 0,8 miljoen euro) en de holdingkosten over de tweede jaarhelft te voldoen (ongeveer 1 miljoen euro).

Het wordt tijd dat de AFM zijn licht eens laat schijnen op de Headfirst Source-transactie zodat de aandeelhouders en het publiek niet tot eind april 2019 hoeven te wachten op het antwoord op mijn vraag wie de overname van Headfirst Source eigenlijk financiert.

Wordt vast nog vervolgd.
DeZwarteRidder
0
quote:

keffertje schreef op 4 mei 2018 20:25:

[...]
Bedoel je dat Value8 ten dode is opgeschreven en we die hier moeten herdenken? :)
Zeg Keffertje, wat ben je stil geworden....!!!
Plein777
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 4 oktober 2018 07:45:

[...]
Zeg Keffertje, wat ben je stil geworden....!!!
Betaat FTM nog wel ?
186 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 jul 2024 14:37
Koers 5,700
Verschil +0,100 (+1,79%)
Hoog 5,700
Laag 5,650
Volume 1.418
Volume gemiddeld 4.384
Volume gisteren 11.087