ASMI Put-optie dec-2025 250,00

AEX:ASM
18,000 09:16
-2,040 (-10,18%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 1.283,861.328,121.733,982.410,93
EBITDA (mln.) 461,11416,17587,04754,87
Bedrijfs resultaat (mln.) 382,79327,14491,46632,44
Resultaat voor belasting (mln.) 382,66334,07597,32504,98
Netto winst (mln.) 329,01285,40494,71389,11
Winst per aandeel 6,735,8410,177,97
Koers winst verhouding 14,8830,8138,2229,57
Dividend per aandeel 3,002,002,502,50
Dividend rendement 3,00%1,11%0,64%1,06%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 164,86237,35283,96343,72
Immateriële activa 200,49221,19286,10964,57
Financiële activa 778,27742,71848,81692,16
Vaste activa 1.229,841.278,951.491,432.078,92
Voorraden 173,19162,20211,84538,43
Debiteuren 199,54280,06446,72580,82
Overige vorderingen 1,220,5518,6118,78
Liquide middelen 497,87435,23491,51419,32
Vlottende activa 945,30950,991.219,661.671,87
Totaal activa 2.175,142.229,942.711,093.750,79
Gewoon kapitaal 1.818,651.854,722.241,752.749,32
Preferent kapitaal 126,9426,19129,47
Langlopende schulden 35,9134,9461,63221,06
Kortlopende schulden 320,58340,28407,70780,41
Totaal passiva 2.175,142.229,942.711,093.750,79

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 2.3372.5833.3124.258
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 51.30048.91048.65048.820
Cashflow per aandeel 9,535,417,8211,09
Intrinsieke waarde per aandeel 32,5935,9343,5853,79
Koers Intrinsieke waarde verhouding 3,075,018,924,38
Rendement eigen vermogen (%) 18,0915,3922,0714,15
Koers einde boekjaar 100,15179,95388,70235,65