ACOMO

AEX:ACOMO.NL, NL0000313286
19,640 17:35
+0,160 (+0,82%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 700,17701,44707,361.254,44
EBITDA (mln.) 50,5155,7349,91104,82
Bedrijfs resultaat (mln.) 45,1846,8439,8580,23
Resultaat voor belasting (mln.) 41,0142,0836,9073,09
Netto winst (mln.) 31,1132,0827,0453,96
Winst per aandeel 1,261,301,091,82
Koers winst verhouding 13,8415,9619,1713,68
Dividend per aandeel 1,001,100,400,60
Dividend rendement 5,73%5,30%1,91%2,41%

Balans (mln.)

  2018201920202021
Materiële activa 38,0640,8074,2370,55
Immateriële activa 68,1068,35207,25204,42
Vaste activa 108,90125,82284,37278,00
Voorraden 142,51140,91265,71393,20
Debiteuren 95,2482,81128,17161,70
Liquide middelen 0,960,733,513,25
Vlottende activa 248,26232,78420,05585,83
Totaal activa 357,16358,60704,43866,76
Gewoon kapitaal 193,52202,94288,26364,26
Preferent kapitaal 7,919,9127,5176,06
Aandeel van derden 0,061,211,39
Langlopende schulden 17,8723,25166,44134,88
Kortlopende schulden 145,76132,35248,52366,23
Totaal passiva 357,16358,60704,43866,76

Overige Data

  2018201920202021
Aantal werknemers 6506991.2121.209
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 24.65024.65024.89029.600
Cashflow per aandeel 0,782,431,41-1,23
Intrinsieke waarde per aandeel 6,857,1311,1111,71
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,552,911,882,13
Rendement eigen vermogen (%) 16,0715,819,3814,81
Koers einde boekjaar 17,4420,7520,9024,90
Premium

Achterblijver Acomo onder de loep

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium