ACOMO

AEX:ACOMO.NL, NL0000313286
17,020 17:37
-0,400 (-2,30%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 701,44707,361.254,441.422,78
EBITDA (mln.) 55,7349,91104,82104,58
Bedrijfs resultaat (mln.) 46,8439,8580,2384,92
Resultaat voor belasting (mln.) 42,0836,9073,0973,68
Netto winst (mln.) 32,0827,0453,9654,68
Winst per aandeel 1,301,091,821,85
Koers winst verhouding 15,9619,1713,6810,28
Dividend per aandeel 1,100,400,601,25
Dividend rendement 5,30%1,91%2,41%6,57%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 40,8074,2370,5569,76
Immateriële activa 68,35207,25204,42210,47
Vaste activa 125,82284,37278,00282,86
Voorraden 140,91265,71393,20384,39
Debiteuren 82,81128,17161,70166,79
Liquide middelen 0,733,513,254,89
Vlottende activa 232,78420,05585,83577,89
Totaal activa 358,60704,43866,76860,76
Gewoon kapitaal 202,94288,26364,26411,88
Preferent kapitaal 9,9127,5176,06100,66
Aandeel van derden 0,061,211,391,84
Langlopende schulden 23,25166,44134,88149,00
Kortlopende schulden 132,35248,52366,23298,04
Totaal passiva 358,60704,43866,76860,76

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 6991.2121.2091.191
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 24.65024.89029.60029.620
Cashflow per aandeel 2,431,41-1,232,45
Intrinsieke waarde per aandeel 7,1311,1111,7112,66
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,911,882,131,50
Rendement eigen vermogen (%) 15,819,3814,8113,28
Koers einde boekjaar 20,7520,9024,9019,02
Premium

Handelshuis worstelt met problemen Amerikaanse dochter

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium