ICT Group

AEX:ICT, NL0000359537
7,580 17:35
-0,120 ( -1,56% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 89,73104,99129,85155,47
Operationele kosten 82,3596,55121,33150,53
Afschrijvingen 2,923,564,9511,58
BedrijfsResultaat 7,368,0112,224,28
Resultaat voor belastingen 6,027,5311,603,70
Belastingen 1,701,922,101,03
CashFlow -1,140,70-0,08-0,41
Nettowinst 5,015,239,392,67

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 2,914,023,66
Immateriële activa 36,5145,4658,71
Financiële activa 2,331,372,50
Vaste activa 40,8851,1278,37
Voorraden
Debiteuren 33,5138,2939,35
Overige vorderingen 0,690,060,92
Liquide middelen 6,506,185,77
Vlottende activa 40,7044,5246,04
Totaal activa 81,5895,64124,41
Gewoon kapitaal 46,9053,2853,98
Preferent kapitaal 7,5911,3710,07
Aandeel van derden 0,760,940,56
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 10,709,0129,90
Kortlopende schulden 23,2132,4139,96
Totaal passiva 81,5895,64124,41

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 9199901.2271.413
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 9.2909.4109.4609.570
Winst per aandeel 0,540,560,990,28
Dividend per aandeel 0,330,350,380,30
Cashflow per aandeel 0,540,841,171,51
Intrinsieke waarde per aandeel 4,334,635,255,34
Koers-winstverhouding 18,9824,0710,5640,71
Dividend rendement (%) 3,222,603,642,63
Rendement eigen vermogen (%) 11,5711,1417,624,94
Koers einde boekjaar 10,2513,4810,4511,40