Sligro Food Group

AEX:SLIGR.NL, NL0000817179
18,100 17:35
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 2.358,002.408,001.950,001.905,00
EBITDA (mln.) 114,00127,0075,00109,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 53,0044,00-76,0025,00
Resultaat voor belasting (mln.) -174,0043,00-78,0026,00
Netto winst (mln.) 276,0033,00-70,0020,00
Winst per aandeel 6,250,75-1,590,45
Koers winst verhouding 5,5732,00-10,6547,33
Dividend per aandeel 1,401,40
Dividend rendement 4,02%5,83%

Balans (mln.)

  2018201920202021
Materiële activa 313,00538,00515,00493,00
Immateriële activa 292,00331,00274,00271,00
Financiële activa 53,0050,0054,0055,00
Vaste activa 670,00929,00853,00826,00
Voorraden 217,00230,00188,00226,00
Debiteuren 175,00173,0078,0093,00
Overige vorderingen 16,003,001,00
Liquide middelen 33,0019,0013,0012,00
Vlottende activa 544,00526,00345,00407,00
Totaal activa 1.214,001.455,001.198,001.233,00
Gewoon kapitaal 537,00500,00432,00453,00
Preferent kapitaal 509,00472,00403,00-4,00
Langlopende schulden 215,00362,00402,00398,00
Kortlopende schulden 462,00593,00364,00382,00
Totaal passiva 1.214,001.455,001.198,001.233,00

Overige Data

  2018201920202021
Aantal werknemers 4.0564.1004.1163.975
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 44.10044.12044.13044.160
Cashflow per aandeel 1,022,992,291,65
Intrinsieke waarde per aandeel 10,789,939,7910,26
Koers Intrinsieke waarde verhouding 3,232,421,732,08
Rendement eigen vermogen (%) 51,406,60-16,204,42
Koers einde boekjaar 34,8024,0016,9421,30