Sligro Food Group

AEX:SLIGR.NL, NL0000817179
24,450 17:35
+0,850 (+3,60%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 2.142,002.346,002.395,001.950,00
EBITDA (mln.) 158,00351,00131,0075,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 105,00290,0048,00-76,00
Resultaat voor belasting (mln.) 95,0056,0042,00-78,00
Netto winst (mln.) 81,00276,0033,00-70,00
Winst per aandeel 1,846,250,75-1,59
Koers winst verhouding 21,665,5732,00-10,65
Dividend per aandeel 1,401,401,40
Dividend rendement 3,51%4,02%5,83%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 303,00313,00538,00515,00
Immateriële activa 298,00292,00331,00274,00
Financiële activa 62,0065,0060,0054,00
Vaste activa 663,00670,00929,00853,00
Voorraden 207,00217,00230,00188,00
Debiteuren 132,00175,00173,0078,00
Overige vorderingen 1,0016,003,001,00
Liquide middelen 58,0033,0019,0013,00
Vlottende activa 684,00535,00526,00345,00
Totaal activa 1.347,001.214,001.455,001.198,00
Gewoon kapitaal 651,00537,00500,00432,00
Preferent kapitaal 629,34509,34472,34403,00
Langlopende schulden 221,00215,00362,00402,00
Kortlopende schulden 475,00462,00593,00364,00
Totaal passiva 1.347,001.214,001.455,001.198,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 6.7414.0564.1004.116
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 44.26044.26044.26044.130
Cashflow per aandeel 3,891,022,982,29
Intrinsieke waarde per aandeel 13,3210,749,909,79
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,993,242,421,73
Rendement eigen vermogen (%) 12,4451,406,60-16,20
Koers einde boekjaar 39,8534,8024,0016,94