UNILEVER

AEX:UNA1, NL0000388619
47,060 16:57
-0,510 ( -1,07% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 52.713,0053.715,0050.982,0051.980,00
Operationele kosten 59.338,0060.376,0057.594,0058.243,00
Afschrijvingen 1.464,001.538,001.747,001.982,00
BedrijfsResultaat 7.938,008.552,0012.839,008.886,00
Resultaat voor belastingen 7.469,008.153,0012.383,008.289,00
Belastingen 1.922,001.667,002.575,002.263,00
CashFlow 786,00-20,00-151,001.205,00
Nettowinst 5.184,006.053,009.389,005.625,00

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 10.411,0010.347,0012.062,00
Immateriële activa 28.401,0029.493,0031.029,00
Financiële activa 675,00642,00874,00
Vaste activa 43.302,0043.975,0048.376,00
Voorraden 3.962,004.301,004.164,00
Debiteuren 3.439,004.350,004.916,00
Overige vorderingen 488,00472,00397,00
Liquide middelen 3.317,003.230,004.185,00
Vlottende activa 16.983,0015.481,0016.430,00
Totaal activa 60.285,0059.456,0064.806,00
Gewoon kapitaal 13.629,0011.572,0013.192,00
Preferent kapitaal -4.215,36-4.915,36-4.684,71
Aandeel van derden 758,00720,00694,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 22.721,0027.392,0029.942,00
Kortlopende schulden 23.177,0019.772,0020.978,00
Totaal passiva 60.285,0059.456,0064.806,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 169.000161.000155.000155.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.714.7301.714.7301.714.7301.460.720
Winst per aandeel 3,324,006,473,87
Dividend per aandeel 1,281,431,551,64
Cashflow per aandeel 4,114,253,945,55
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 11,7611,817,3313,24
Dividend rendement (%) 3,283,033,273,20
Rendement eigen vermogen (%) 31,7044,4181,1442,64
Koers einde boekjaar 39,0547,2347,4051,23