Wereldhave

AEX:WHA, NL0000289213
7,045 17:25
-0,010 ( -0,14% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 261,52262,04230,56240,70
Operationele kosten 66,6169,1765,6769,39
Afschrijvingen
BedrijfsResultaat 153,02114,68-22,28352,21
Resultaat voor belastingen 121,4584,4516,84323,39
Belastingen 0,680,120,40-4,44
CashFlow 2,95-27,08112,34-105,09
Nettowinst 100,6267,69-68,01-328,74

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 3.775,823.282,332.912,71
Immateriële activa 1,160,900,52
Financiële activa 20,9027,9634,02
Vaste activa 3.800,113.311,182.948,08
Voorraden
Debiteuren 55,1052,7049,39
Overige vorderingen 13,6513,6915,01
Liquide middelen 13,58125,9220,83
Vlottende activa 123,94199,2595,11
Totaal activa 3.924,063.510,443.043,19
Gewoon kapitaal 1.928,641.744,491.319,60
Preferent kapitaal 177,33-6,81-431,69
Aandeel van derden 188,40231,35230,68
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 1.632,251.076,991.228,94
Kortlopende schulden 174,78457,61263,97
Totaal passiva 3.924,063.510,443.043,19

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 218189181170
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 40.27040.27040.27040.260
Winst per aandeel 2,501,68-1,69-8,17
Dividend per aandeel 3,083,082,521,76
Cashflow per aandeel 3,383,453,782,85
Intrinsieke waarde per aandeel 46,0644,8140,8031,02
Koers-winstverhouding 17,1023,81-16,09-2,46
Dividend rendement (%) 7,207,709,278,75
Rendement eigen vermogen (%) 5,083,51-3,90-24,91
Koers einde boekjaar 42,7640,0027,1920,12