Arcadis

AEX:ARCAD.NL, NL0006237562
55,100 17:35
+0,700 (+1,29%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 3.482,423.312,513.388,194.028,94
EBITDA (mln.) 308,70348,78337,96338,57
Bedrijfs resultaat (mln.) 175,4583,30225,93217,67
Resultaat voor belasting (mln.) 54,7576,53219,90195,70
Netto winst (mln.) 12,3021,86167,88135,53
Winst per aandeel 0,140,241,881,52
Koers winst verhouding 148,43112,6722,5224,14
Dividend per aandeel 0,560,601,300,74
Dividend rendement 2,69%2,22%3,07%2,02%

Balans (mln.)

  2020202120222023
Materiële activa 340,29311,54385,10
Immateriële activa 886,45866,211.553,87
Financiële activa 9,9521,0015,24
Vaste activa 1.284,031.273,492.057,43
Voorraden 0,250,230,27
Debiteuren 468,48521,86747,39
Overige vorderingen 14,8427,1517,84
Liquide middelen 449,16351,00272,75
Vlottende activa 1.479,771.462,971.773,01
Totaal activa 2.763,802.736,463.830,44
Gewoon kapitaal 911,381.022,791.041,36
Preferent kapitaal -114,14-50,97
Aandeel van derden -1,24-1,15-2,01
Langlopende schulden 740,93512,851.246,60
Kortlopende schulden 1.112,721.201,971.544,50
Totaal passiva 2.763,802.736,463.830,44

Overige Data

  2020202120222023
Aantal werknemers 27.93929.23627.435
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 89.57089.38089.370
Cashflow per aandeel 4,923,693,18
Intrinsieke waarde per aandeel 9,5710,1510,91
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,834,173,36
Rendement eigen vermogen (%) 2,4016,4113,01
Koers einde boekjaar 27,0442,3436,7048,84
Premium

Arcadis breekt vele records

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium