TomTom

AEX:TOM2.NL, NL0013332471
7,605 17:35
-0,125 (-1,62%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 903,39686,80700,76528,19
EBITDA (mln.) 144,58213,25967,39-2,10
Bedrijfs resultaat (mln.) -196,4255,06675,41-287,71
Resultaat voor belasting (mln.) -197,426,38-151,54-295,02
Netto winst (mln.) -203,9944,86632,89-257,64
Winst per aandeel -0,890,194,81-1,97
Koers winst verhouding -9,2873,921,96-4,28

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 33,6226,3828,5965,83
Immateriële activa 1.009,27827,02572,45309,77
Financiële activa 4,223,904,578,73
Vaste activa 1.054,57908,42646,40407,73
Voorraden 31,6126,4025,3226,15
Debiteuren 114,2592,5399,7879,66
Liquide middelen 120,85247,70436,52372,45
Vlottende activa 319,83586,51662,77570,29
Totaal activa 1.374,401.494,921.309,17978,02
Gewoon kapitaal 752,39774,11665,93387,62
Preferent kapitaal 263,16251,80188,51127,60
Aandeel van derden 2,31
Langlopende schulden 281,39323,95312,94309,95
Kortlopende schulden 338,30396,86330,30280,45
Totaal passiva 1.374,401.494,921.309,17978,02

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 4.7384.8344.7124.477
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 235.320235.320132.370130.560
Cashflow per aandeel 0,730,970,71-0,15
Intrinsieke waarde per aandeel 3,203,295,032,97
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,584,271,872,84
Rendement eigen vermogen (%) -27,115,7995,04-66,47
Koers einde boekjaar 8,2614,049,428,44