Ctac

AEX:CTAC.NL, NL0000345577
3,300 17:21
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 81,7887,31106,42118,38
EBITDA (mln.) 7,3010,2312,0512,29
Bedrijfs resultaat (mln.) 1,844,666,466,90
Resultaat voor belasting (mln.) 1,825,866,006,40
Netto winst (mln.) 1,263,034,464,73
Winst per aandeel 0,100,230,330,34
Koers winst verhouding 20,9012,4312,889,85
Dividend per aandeel 0,080,080,110,12
Dividend rendement 3,83%2,80%2,59%3,58%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 1,2711,5311,5411,14
Immateriële activa 17,5624,0529,3828,69
Financiële activa 0,21
Vaste activa 26,5737,1542,1042,55
Voorraden 0,060,20
Debiteuren 10,899,8413,1514,75
Liquide middelen 1,8610,5510,407,44
Vlottende activa 18,9127,3731,9133,03
Totaal activa 45,3764,5274,0175,58
Gewoon kapitaal 19,4622,4926,0529,76
Preferent kapitaal 4,667,6911,2514,96
Aandeel van derden 1,111,17
Langlopende schulden 3,7013,6413,4811,08
Kortlopende schulden 22,2128,3933,3733,57
Totaal passiva 45,3764,5274,0175,58

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 379384473477
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 12.93013.24013.60013.810
Cashflow per aandeel 0,631,140,700,44
Intrinsieke waarde per aandeel 1,421,621,812,03
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,471,772,351,65
Rendement eigen vermogen (%) 6,4913,4817,1015,89
Koers einde boekjaar 2,092,864,253,35