Ajax

AEX:AJAX.NL, NL0000018034
10,300 17:35
-0,050 (-0,48%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 91,95199,50162,30211,23
EBITDA (mln.) 4,5672,6140,2665,05
Bedrijfs resultaat (mln.) 1,3868,8228,82-7,59
Resultaat voor belasting (mln.) 1,7669,2726,93-11,72
Netto winst (mln.) 1,1951,9220,66-8,06
Winst per aandeel 0,062,831,13-0,44
Koers winst verhouding 210,006,5413,47-33,98
Dividend per aandeel 0,25
Dividend rendement 1,35%

Balans (mln.)

  2020202120222023
Materiële activa 22,31163,76
Immateriële activa 162,29141,56
Financiële activa 60,434,68
Vaste activa 394,36384,51
Voorraden 3,775,39
Debiteuren 50,7751,74
Liquide middelen 46,5942,00
Vlottende activa 114,06118,86
Totaal activa 508,42503,37
Gewoon kapitaal 228,68221,95
Preferent kapitaal -1,33112,58
Aandeel van derden 0,12
Langlopende schulden 193,29191,51
Kortlopende schulden 86,3289,91
Totaal passiva 508,42503,37

Overige Data

  2020202120222023
Aantal werknemers 475409
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 18.33018.330
Cashflow per aandeel -0,65-0,77
Intrinsieke waarde per aandeel 12,4812,11
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,221,23
Rendement eigen vermogen (%) 9,03-3,63
Koers einde boekjaar 15,2214,9512,4011,75