Accell Group » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

Accell Group

AEX:ACCEL, NL0009767532
24,850 16:40
+0,150 ( +0,61% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 986,4 1048,15 1068,47 1094,29
Operationele kosten 925,6 987,79 1030,45 1060,29
Afschrijvingen 10,06 10,34 11,07 12,35
BedrijfsResultaat 56,99 60,97 38,39 43,46
Resultaat voor belastingen 48,53 52,7 30,18 35,89
Belastingen 16,24 20,4 19,68 15,62
CashFlow -0,13 -26,12 18,94 16,24
Nettowinst 32,29 32,29 10,5 20,27

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 69,77 71,67 69,37 66,51
Immateriële activa 103,24 103,96 98,89 138,72
Financiële activa 7,48 6,95 11,14 8,59
Vaste activa 204,84 204,75 197,8 236,16
Voorraden 338,68 321,55 333,56 340,01
Debiteuren 171,97 137,85 127,13 128,34
Overige vorderingen 0 0 0 0,39
Liquide middelen 14,24 49,42 24,12 26,71
Vlottende activa 524,89 537,07 507,48 525,75
Totaal activa 729,72 741,81 705,28 761,91
Gewoon kapitaal 305,94 319,38 299,32 322,39
Preferent kapitaal 261,3 275,39 255,84 279,66
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 83,3 74,61 126,34 137,3
Kortlopende schulden 340,48 347,82 279,62 302,22
Totaal passiva 729,72 741,81 705,28 761,91

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 3371 3124 3088 3327
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 25270 25830 26260 26600
Winst per aandeel 1,28 1,25 0,4 0,76
Dividend per aandeel 0,72 0,72 0,5 0,5
Cashflow per aandeel -0,75 2,92 0,29 1,61
Intrinsieke waarde per aandeel 11,38702 11,6446 10,89832 11,62143
Koers-winstverhouding 16,45703 17,528 58,575 0
Dividend rendement (%) 3,41799 3,28617 2,13402 0
Rendement eigen vermogen (%) 10,55 10,11 3,51 6,29
Koers einde boekjaar 21,065 21,91 23,43 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding