Accell Group » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

Accell Group

AEX:ACCEL, NL0009767532
23,400 17:35
+0,200 ( +0,86% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 986,4 1048,15 1068,47 1094,29
Operationele kosten 925,6 987,79 1030,45 1060,29
Afschrijvingen 10,06 10,34 11,07 12,35
BedrijfsResultaat 56,99 60,97 38,39 43,46
Resultaat voor belastingen 48,53 52,7 30,18 35,89
Belastingen 16,24 20,4 19,68 15,62
CashFlow -0,13 -26,12 18,94 16,24
Nettowinst 32,29 32,29 10,5 20,27

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 71,67 69,37 66,51 0
Immateriële activa 103,96 98,89 138,72 0
Financiële activa 6,95 11,14 8,59 0
Vaste activa 204,75 197,8 236,16 0
Voorraden 321,55 333,56 340,01 0
Debiteuren 137,85 127,13 128,34 0
Overige vorderingen 0 0 0,39 0
Liquide middelen 49,42 24,12 26,71 0
Vlottende activa 537,07 507,48 525,75 0
Totaal activa 741,81 705,28 761,91 0
Gewoon kapitaal 319,38 299,32 322,39 0
Preferent kapitaal 275,39 255,84 279,66 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 74,61 126,34 137,3 0
Kortlopende schulden 347,82 279,62 302,22 0
Totaal passiva 741,81 705,28 761,91 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 3371 3124 3088 3327
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 25270 25830 26260 26600
Winst per aandeel 1,28 1,25 0,4 0,76
Dividend per aandeel 0,72 0,72 0,5 0,5
Cashflow per aandeel -0,75 2,92 0,29 1,61
Intrinsieke waarde per aandeel 11,38702 11,6446 10,89832 11,62143
Koers-winstverhouding 16,45703 17,528 58,575 24,78947
Dividend rendement (%) 3,41799 3,28617 2,13402 2,65393
Rendement eigen vermogen (%) 10,55 10,11 3,51 6,29
Koers einde boekjaar 21,065 21,91 23,43 18,84

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding