Accell Group » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

Accell Group

AEX:ACCEL, NL0009767532
22,650 17:35
-0,350 ( -1,52% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 1048,15 1068,47 1094,29 0
Operationele kosten 987,79 1030,45 1060,29 0
Afschrijvingen 10,34 11,07 12,35 0
BedrijfsResultaat 60,97 38,39 43,46 0
Resultaat voor belastingen 52,7 30,18 35,89 0
Belastingen 20,4 19,68 15,62 0
CashFlow -26,12 18,94 16,24 0
Nettowinst 32,29 10,5 20,27 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 71,67 69,37 66,51 0
Immateriële activa 103,96 98,89 138,72 0
Financiële activa 6,95 11,14 8,59 0
Vaste activa 204,75 197,8 236,16 0
Voorraden 321,55 333,56 340,01 0
Debiteuren 137,85 127,13 128,34 0
Overige vorderingen 0 0 0,39 0
Liquide middelen 49,42 24,12 26,71 0
Vlottende activa 537,07 507,48 525,75 0
Totaal activa 741,81 705,28 761,91 0
Gewoon kapitaal 319,38 299,32 322,39 0
Preferent kapitaal 275,39 255,84 279,66 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 74,61 126,34 137,3 0
Kortlopende schulden 347,82 279,62 302,22 0
Totaal passiva 741,81 705,28 761,91 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 3124 3088 3327 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 25830 26260 26600 0
Winst per aandeel 1,25 0,4 0,76 0
Dividend per aandeel 0,72 0,5 0,5 0
Cashflow per aandeel 2,92 0,29 1,61 0
Intrinsieke waarde per aandeel 11,6446 10,89832 11,62143 0
Koers-winstverhouding 17,528 58,575 0 0
Dividend rendement (%) 3,28617 2,13402 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 10,11 3,51 6,29 0
Koers einde boekjaar 21,91 23,43 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding