Aperam » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

Aperam

AEX:APAM, LU0569974404
28,110 17:29
+0,800 ( +2,93% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 4.342,964.055,594.210,514.677,00
Operationele kosten 4.530,834.265,744.298,054.776,00
Afschrijvingen 160,24166,41143,38143,00
BedrijfsResultaat 256,01297,63341,78360,00
Resultaat voor belastingen 209,97263,40331,77357,00
Belastingen 50,6559,9130,8471,00
CashFlow -27,63169,2619,16-106,00
Nettowinst 158,39203,49300,93286,00

Balans (x 1.000.000)

  201620172018
Materiële activa 1.607,971.573,001.589,00
Immateriële activa 537,26508,50490,00
Financiële activa 35,1832,5132,00
Vaste activa 2.636,852.477,462.363,00
Voorraden 1.165,801.229,561.410,00
Debiteuren 226,31270,09274,00
Overige vorderingen 4,758,346,00
Liquide middelen 309,04305,93199,00
Vlottende activa 1.808,611.887,271.960,00
Totaal activa 4.445,464.364,734.323,00
Gewoon kapitaal 2.359,182.540,812.515,00
Preferent kapitaal -888,14-786,92-490,00
Aandeel van derden 3,803,334,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 730,29674,38528,00
Kortlopende schulden 1.352,181.147,871.276,00
Totaal passiva 4.445,464.364,734.323,00

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 9.5009.6009.6009.800
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 78.05077.77085.50085.500
Winst per aandeel 2,042,633,533,42
Dividend per aandeel 1,151,431,501,53
Cashflow per aandeel 4,635,104,293,45
Intrinsieke waarde per aandeel 25,0128,9128,2227,92
Koers-winstverhouding 17,5517,4214,586,74
Dividend rendement (%) 3,213,122,916,64
Rendement eigen vermogen (%) 7,768,6311,8411,37
Koers einde boekjaar 35,8145,8251,4823,05