Aperam » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

Aperam

AEX:APAM, LU0569974404
22,630 17:29
-0,060 ( -0,26% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 4342,96 4055,59 4210,51 4677
Operationele kosten 4530,83 4265,74 4298,05 4776
Afschrijvingen 160,24 166,41 143,38 143
BedrijfsResultaat 256,01 297,63 341,78 360
Resultaat voor belastingen 209,97 263,4 331,77 357
Belastingen 50,65 59,91 30,84 71
CashFlow -27,63 169,26 19,16 -106
Nettowinst 158,39 203,49 300,93 286

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 1607,97 1573 1589 0
Immateriële activa 537,26 508,5 490 0
Financiële activa 35,18 32,51 32 0
Vaste activa 2636,85 2477,46 2363 0
Voorraden 1165,8 1229,56 1410 0
Debiteuren 226,31 270,09 274 0
Overige vorderingen 4,75 8,34 6 0
Liquide middelen 309,04 305,93 199 0
Vlottende activa 1808,61 1887,27 1960 0
Totaal activa 4445,46 4364,73 4323 0
Gewoon kapitaal 2359,18 2540,81 2515 0
Preferent kapitaal -888,14 -786,92 -490 0
Aandeel van derden 3,8 3,33 4 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 730,29 674,38 528 0
Kortlopende schulden 1352,18 1147,87 1276 0
Totaal passiva 4445,46 4364,73 4323 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 9500 9600 9600 9800
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 78050 77770 85500 85500
Winst per aandeel 2,04 2,63 3,53 3,42
Dividend per aandeel 1,15 1,43 1,5 1,53
Cashflow per aandeel 4,63 5,1 4,29 3,45
Intrinsieke waarde per aandeel 25,01371 28,90896 28,21988 27,92
Koers-winstverhouding 17,55262 17,42071 14,58356 6,73977
Dividend rendement (%) 3,21163 3,12115 2,91376 6,63774
Rendement eigen vermogen (%) 7,76 8,63 11,84 11,37
Koers einde boekjaar 35,80734 45,81646 51,47995 23,05

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding