Avantium

AEX:AVTX, NL0012047823
6,580 11:50
+0,280 ( +4,44% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 10,4912,6511,2813,82
Operationele kosten 10,3916,5128,4930,98
Afschrijvingen 0,770,881,805,95
BedrijfsResultaat -4,62-16,14-68,31-23,22
Resultaat voor belastingen -6,86-16,76-68,38-23,54
Belastingen 0,000,000,000,00
CashFlow 14,6986,01-16,93-37,84
Nettowinst -6,86-16,76-68,38-23,54

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 8,8115,1927,68
Immateriële activa 0,830,720,68
Financiële activa 48,204,250,00
Vaste activa 57,8420,1638,09
Voorraden 1,241,161,44
Debiteuren 2,314,752,64
Overige vorderingen
Liquide middelen 100,2483,3045,44
Vlottende activa 110,9793,7758,42
Totaal activa 168,81113,9396,52
Gewoon kapitaal 158,3691,1668,22
Preferent kapitaal 8,259,339,86
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,000,009,26
Kortlopende schulden 10,4522,7719,04
Totaal passiva 168,81113,9396,52

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 96139169209
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 25.76025.76025.83025.830
Winst per aandeel -0,27-0,65-2,65-0,91
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,12-0,23-0,35-0,89
Intrinsieke waarde per aandeel 1,836,153,532,64
Koers-winstverhouding -13,77-0,98-3,46
Dividend rendement (%) 0,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -14,55-10,58-75,01-34,51
Koers einde boekjaar 8,952,603,15