Avantium

AEX:AVTX.NL, NL0012047823
3,700 17:35
-0,220 (-5,61%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 11,2813,8218,7617,61
EBITDA (mln.) -66,51-17,27-14,90-16,08
Bedrijfs resultaat (mln.) -68,31-23,22-22,50-23,92
Resultaat voor belasting (mln.) -68,38-23,54-22,83-24,42
Netto winst (mln.) -68,38-23,54-22,83-24,42
Winst per aandeel -2,65-0,91-0,88-0,82
Koers winst verhouding -0,98-3,46-7,30-6,59

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 27,6834,2432,80
Immateriële activa 0,680,561,84
Vaste activa 38,0934,8034,64
Voorraden 1,441,231,24
Debiteuren 2,640,901,02
Liquide middelen 45,4426,6334,91
Vlottende activa 58,4235,1843,04
Totaal activa 96,5269,9877,68
Gewoon kapitaal 68,2246,2450,03
Preferent kapitaal 9,8610,4111,94
Langlopende schulden 9,268,009,10
Kortlopende schulden 19,0415,7418,55
Totaal passiva 96,5269,9877,68

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 209218213
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 25.83025.89029.760
Cashflow per aandeel -0,89-0,52-0,42
Intrinsieke waarde per aandeel 2,641,791,68
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,193,593,21
Rendement eigen vermogen (%) -34,51-49,37-48,81
Koers einde boekjaar 3,156,425,403,65