Avantium

AEX:AVTX, NL0012047823
4,810 17:35
-0,090 (-1,84%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 12,6511,2813,8218,76
EBITDA (mln.) -15,26-66,51-17,27-14,90
Bedrijfs resultaat (mln.) -16,14-68,31-23,22-22,50
Resultaat voor belasting (mln.) -16,76-68,38-23,54-22,83
Netto winst (mln.) -16,76-68,38-23,54-22,83
Winst per aandeel -0,65-2,65-0,91-0,88
Koers winst verhouding -13,77-0,98-3,46-7,30

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 8,8115,1927,6834,24
Immateriële activa 0,830,720,680,56
Financiële activa 48,204,25
Vaste activa 57,8420,1638,0934,80
Voorraden 1,241,161,441,23
Debiteuren 2,314,752,640,90
Liquide middelen 100,2483,3045,4426,63
Vlottende activa 110,9793,7758,4235,18
Totaal activa 168,81113,9396,5269,98
Gewoon kapitaal 158,3691,1668,2246,24
Preferent kapitaal 8,259,339,8610,41
Langlopende schulden 9,268,00
Kortlopende schulden 10,4522,7719,0415,74
Totaal passiva 168,81113,9396,5269,98

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 139169209218
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 25.76025.83025.83025.890
Cashflow per aandeel -0,23-0,35-0,89-0,52
Intrinsieke waarde per aandeel 6,153,532,641,79
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,460,741,193,59
Rendement eigen vermogen (%) -10,58-75,01-34,51-49,37
Koers einde boekjaar 8,952,603,156,42