Mithra Pharmaceuticals

BRU:MITRA.BL, BE0974283153
3,080 0:00
-0,010 (-0,32%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 62,43101,9215,6027,48
EBITDA (mln.) -8,25-19,48-73,91-77,45
Bedrijfs resultaat (mln.) -11,10-25,26-83,68-87,88
Resultaat voor belasting (mln.) -31,47-32,35-110,92-123,77
Netto winst (mln.) -12,36-26,56-92,09-116,88
Winst per aandeel -0,33-0,68-2,25-2,69
Koers winst verhouding -60,61-38,62-8,76-7,43

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 23,5099,49107,68
Immateriële activa 92,7294,24110,19
Financiële activa 22,8618,0931,90
Vaste activa 306,12283,51322,53
Voorraden 16,2335,3843,85
Debiteuren 12,245,294,64
Liquide middelen 49,77138,6932,87
Vlottende activa 91,52238,4899,39
Totaal activa 397,64521,99421,92
Gewoon kapitaal 163,30157,7433,84
Preferent kapitaal 3,4213,69-2,55
Langlopende schulden 186,55293,50292,29
Kortlopende schulden 47,8070,7595,79
Totaal passiva 397,64521,99421,92

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 172229248
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 39.17040.99043.430
Cashflow per aandeel -1,20-1,95-1,71
Intrinsieke waarde per aandeel 4,173,850,78
Koers Intrinsieke waarde verhouding 6,305,1225,64
Rendement eigen vermogen (%) -16,27-58,38-345,38
Koers einde boekjaar 26,2619,7019,983,41
Premium

Mithra blijft een zeer risicovol aandeel

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium