CTP

AEX:CTPNV.NL, NL00150006R6
15,120 17:35
+0,140 (+0,93%)

Kerncijfers

  202020212022
Omzet (mln.) 376,99417,82598,52
EBITDA (mln.) 402,351.385,261.094,62
Bedrijfs resultaat (mln.) 391,891.376,811.083,89
Resultaat voor belasting (mln.) 290,431.276,69987,27
Netto winst (mln.) 252,121.025,94794,65
Winst per aandeel 0,752,681,83
Koers winst verhouding 6,986,03
Dividend per aandeel 0,350,23
Dividend rendement 1,87%2,08%

Balans (mln.)

  2020202120222023
Materiële activa 98,88110,97168,91
Immateriële activa 2,422,113,49
Financiële activa 5.774,108.349,7611.317,99
Vaste activa 5.943,668.634,8711.580,66
Debiteuren 24,4936,42235,58
Overige vorderingen 2,697,266,18
Liquide middelen 419,14892,82660,63
Vlottende activa 502,701.051,77948,01
Totaal activa 6.446,369.686,6512.528,67
Gewoon kapitaal 2.263,204.106,835.284,52
Preferent kapitaal 26,1229,9342,13
Aandeel van derden 1,03
Langlopende schulden 3.823,875.290,066.451,75
Kortlopende schulden 358,25289,76792,40
Totaal passiva 6.446,369.686,6512.528,67

Overige Data

  2020202120222023
Aantal werknemers 394520699
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 336.000383.410433.980
Cashflow per aandeel 0,550,360,69
Intrinsieke waarde per aandeel 6,7410,3511,94
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,810,92
Rendement eigen vermogen (%) 11,1424,9815,04
Koers einde boekjaar 18,7011,0415,28
Premium

CTP ziet intrinsieke waarde flink oplopen

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium