NX FILTRATION

AEX:NXFIL.NL, NL0015000D50
3,175 12:44
-0,075 (-2,31%)

Kerncijfers

  202120222023
Omzet (mln.) 4,078,358,05
EBITDA (mln.) -13,32-8,55-11,94
Bedrijfs resultaat (mln.) -14,71-11,61-16,29
Resultaat voor belasting (mln.) -15,14-11,90-14,35
Netto winst (mln.) -11,35-8,64-23,29
Winst per aandeel -0,26-0,17-0,47
Koers winst verhouding -41,69-64,71-14,26

Balans (mln.)

  202120222023
Materiƫle activa 10,5120,2959,34
Immateriƫle activa 1,832,352,64
Vaste activa 18,0431,6061,99
Voorraden 3,216,3115,06
Debiteuren 0,837,15
Liquide middelen 133,43104,2749,93
Vlottende activa 139,45117,7374,05
Totaal activa 157,49149,33136,04
Gewoon kapitaal 151,14142,54119,45
Langlopende schulden 1,081,310,95
Kortlopende schulden 5,275,4915,64
Totaal passiva 157,49149,33136,04

Overige Data

  202120222023
Aantal werknemers 69135166
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 43.10050.00050.010
Cashflow per aandeel -0,31-0,31-0,23
Intrinsieke waarde per aandeel 3,512,852,39
Koers Intrinsieke waarde verhouding 3,093,862,81
Rendement eigen vermogen (%) -7,51-6,06-19,50
Koers einde boekjaar 10,8411,006,70