Bekaert

BRU:BEKB.BL, BE0974258874
47,800 17:35
+2,040 (+4,46%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 4.350,113.857,034.902,605.699,64
EBITDA (mln.) 394,68472,60677,35626,48
Bedrijfs resultaat (mln.) 165,61256,53513,09365,75
Resultaat voor belasting (mln.) 99,28204,55583,92370,42
Netto winst (mln.) 41,33134,69406,98268,86
Winst per aandeel 0,732,387,144,78
Koers winst verhouding 36,3011,415,487,59
Dividend per aandeel 0,701,001,501,65
Dividend rendement 2,64%3,68%3,83%4,55%

Balans (mln.)

  2020202120222023
Materiële activa 1.324,391.385,931.368,79
Immateriële activa 204,06212,11214,72
Financiële activa 123,98188,66221,89
Vaste activa 1.822,501.972,191.975,08
Voorraden 683,481.121,221.143,10
Debiteuren 587,62750,67730,79
Liquide middelen 990,49757,33732,86
Vlottende activa 2.465,602.871,572.854,23
Totaal activa 4.288,104.843,764.829,31
Gewoon kapitaal 1.447,881.969,552.092,71
Preferent kapitaal -276,45-136,50-96,45
Aandeel van derden 87,18130,97136,85
Langlopende schulden 1.163,761.107,38875,54
Kortlopende schulden 1.589,291.635,861.724,22
Totaal passiva 4.288,104.843,764.829,31

Overige Data

  2020202120222023
Aantal werknemers 23.93923.56823.615
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 56.51057.00056.190
Cashflow per aandeel 8,936,756,06
Intrinsieke waarde per aandeel 24,6233,0535,64
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,101,181,02
Rendement eigen vermogen (%) 9,3020,6612,85
Koers einde boekjaar 27,1639,1436,2846,52