CFE

BRU:CFEB.BL, BE0003883031
9,410 17:35
+0,340 (+3,75%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 3.763,643.705,763.419,361.176,10
EBITDA (mln.) 499,79496,38448,9378,20
Bedrijfs resultaat (mln.) 227,19177,71119,4957,98
Resultaat voor belasting (mln.) 218,76169,9985,15-61,32
Netto winst (mln.) 171,53133,4264,02150,01
Winst per aandeel 6,785,272,535,93
Koers winst verhouding 12,7418,4633,0420,71
Dividend per aandeel 2,401,00
Dividend rendement 2,78%1,20%

Balans (mln.)

  2018201920202021
Materiële activa 2.390,242.615,162.515,0582,28
Immateriële activa 266,72267,39283,3925,71
Financiële activa 327,49167,65204,10103,42
Vaste activa 3.089,853.251,173.235,55312,84
Voorraden 128,89162,61184,57160,38
Debiteuren 1.261,30582,07462,09189,45
Liquide middelen 388,35612,21759,70143,59
Vlottende activa 1.859,101.861,461.901,94689,76
Totaal activa 4.948,955.112,635.137,485.300,00
Gewoon kapitaal 1.720,881.748,701.787,111.936,34
Preferent kapitaal -44,23-88,42-113,63-89,10
Aandeel van derden 13,9711,6117,8419,69
Langlopende schulden 913,561.347,131.177,74142,19
Kortlopende schulden 2.300,542.005,192.154,79726,58
Totaal passiva 4.948,955.112,635.137,485.300,00

Overige Data

  2018201920202021
Aantal werknemers 8.5988.2438.2268.227
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 25.31025.31025.31025.310
Cashflow per aandeel 8,8717,5416,5318,03
Intrinsieke waarde per aandeel 65,5969,0969,6176,50
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,321,411,201,61
Rendement eigen vermogen (%) 9,977,633,587,75
Koers einde boekjaar 86,4097,3083,60122,80