CFE

BRU:CFEB.BL, BE0003883031
7,310 17:35
+0,110 (+1,53%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 3.705,763.419,361.176,101.221,79
EBITDA (mln.) 496,38448,9378,2071,88
Bedrijfs resultaat (mln.) 177,71119,4957,9851,01
Resultaat voor belasting (mln.) 169,9985,15-61,32-145,91
Netto winst (mln.) 133,4264,02150,01229,41
Winst per aandeel 5,272,535,939,15
Koers winst verhouding 18,4633,0420,711,04
Dividend per aandeel 1,00
Dividend rendement 1,20%

Balans (mln.)

  2020202120222023
Materiële activa 2.515,0582,2877,71
Immateriële activa 283,3925,7126,07
Financiële activa 204,10103,42110,87
Vaste activa 3.235,55312,84372,14
Voorraden 184,57160,38168,47
Debiteuren 462,09189,45
Liquide middelen 759,70143,59127,15
Vlottende activa 1.901,94689,76685,94
Totaal activa 5.137,485.300,001.058,08
Gewoon kapitaal 1.787,111.936,34224,65
Preferent kapitaal -113,63-89,10-2,11
Aandeel van derden 17,8419,69-0,13
Langlopende schulden 1.177,74142,19209,73
Kortlopende schulden 2.154,79726,58623,82
Totaal passiva 5.137,485.300,001.058,08

Overige Data

  2020202120222023
Aantal werknemers 8.2268.2273.074
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 25.31025.31025.070
Cashflow per aandeel 16,5318,032,79
Intrinsieke waarde per aandeel 69,6176,508,96
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,201,611,06
Rendement eigen vermogen (%) 3,587,75102,12
Koers einde boekjaar 83,60122,809,547,63