Cofinimmo

BRU:COFB, BE0003593044
145,400 11:50
-4,200 ( -2,81% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 207,53210,66209,94211,73
Operationele kosten 36,9643,2247,7647,13
Afschrijvingen 0,440,420,550,61
BedrijfsResultaat 131,37120,81156,81163,76
Resultaat voor belastingen 112,41106,96145,85153,93
Belastingen 4,215,913,862,81
CashFlow 4,9219,23-18,744,65
Nettowinst 103,9797,39137,36145,00

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 3.131,853.364,273.507,913.695,01
Immateriële activa 111,82100,0185,9872,48
Financiële activa 81,7082,8793,31110,77
Vaste activa 3.325,413.547,183.689,023.881,02
Voorraden 2,872,700,8033,66
Debiteuren 19,8425,6723,7024,09
Overige vorderingen 11,4015,4115,6716,64
Liquide middelen 22,0441,2722,5327,18
Vlottende activa 87,07114,1093,57140,45
Totaal activa 3.412,483.661,283.782,584.021,47
Gewoon kapitaal 1.860,101.852,921.903,162.082,13
Preferent kapitaal 103,9792,51138,97143,45
Aandeel van derden 64,5266,5483,2884,23
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 926,891.074,671.222,861.140,33
Kortlopende schulden 560,97667,16573,28714,77
Totaal passiva 3.412,483.661,283.782,584.021,47

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 106121129126
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 21.03021.15021.35022.990
Winst per aandeel 4,964,616,456,32
Dividend per aandeel 5,505,505,505,50
Cashflow per aandeel 8,086,807,356,98
Intrinsieke waarde per aandeel 83,2182,1283,6285,25
Koers-winstverhouding 19,8423,5717,0217,17
Dividend rendement (%) 5,595,065,015,07
Rendement eigen vermogen (%) 5,595,267,226,96
Koers einde boekjaar 98,41108,65109,75108,50