Cofinimmo

BRU:COFB.BL, BE0003593044
57,650 17:35
-0,050 (-0,09%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 286,17295,21340,81366,42
Bedrijfs resultaat (mln.) 256,54168,18248,88299,55
Resultaat voor belasting (mln.) 216,24125,86275,49494,05
Netto winst (mln.) 204,62119,22260,34482,94
Winst per aandeel 8,374,508,7815,09
Koers winst verhouding 15,6527,0716,005,55
Dividend per aandeel 5,605,806,006,20
Dividend rendement 4,27%4,76%4,27%7,41%

Balans (mln.)

  2020202120222023
Materiële activa 1,432,022,36
Immateriële activa 49,0044,1129,71
Financiële activa 4.933,615.749,656.158,35
Vaste activa 5.093,595.985,536.558,18
Debiteuren 26,0234,8439,48
Overige vorderingen 38,7150,5742,94
Liquide middelen 48,6419,8619,61
Vlottende activa 160,03191,42245,39
Totaal activa 5.253,616.176,956.803,57
Gewoon kapitaal 2.574,783.233,273.637,41
Preferent kapitaal 119,22260,34939,22
Aandeel van derden 74,5954,2629,58
Langlopende schulden 1.417,961.616,432.101,64
Kortlopende schulden 1.186,291.273,001.034,94
Totaal passiva 5.253,616.176,956.803,57

Overige Data

  2020202120222023
Aantal werknemers 135145161
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 26.48029.66032.000
Cashflow per aandeel 6,786,766,58
Intrinsieke waarde per aandeel 91,32102,61107,31
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,331,370,78
Rendement eigen vermogen (%) 4,638,0513,28
Koers einde boekjaar 121,80140,5083,7071,40
Premium

Cofinimmo: 9% dividend, maar ook risicovol

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium