Retail Estates

BRU:RET.BL, BE0003720340
65,000 15:20
+0,600 (+0,93%)

Kerncijfers

  2020202120222023
Omzet (mln.) 106,20113,20127,74138,86
EBITDA (mln.) 80,78
Bedrijfsresultaat (mln.) 80,4281,59119,03152,51
Resultaat voor belasting (mln.) 61,1463,84135,17175,24
Netto winst (mln.) 58,1061,44131,84180,62
Winst per aandeel 4,604,8610,2312,99
Koerswinstverhouding 10,3012,027,225,01
Dividend per aandeel 4,403,153,223,43
Dividendrendement 9,28%5,39%4,36%5,27%

Balans (mln.)

  2020202120222023
Materieleactiva 1.668,306,436,446,34
Immaterieleactiva 1,141,554,036,19
Financieleactiva 1,031.717,251.759,881.895,30
Vasteactiva 1.672,131.728,671.792,081.964,35
Voorraden 1,79
Debiteuren 5,696,842,0711,44
Overigevorderingen 13,332,131,80
Liquidemiddelen 98,083,681,484,13
Vlottendeactiva 113,0134,3420,1529,02
Totaalactiva 1.785,141.763,011.812,231.993,37
Gewoonkapitaal 798,99808,22920,981.097,25
Preferentkapitaal 199,39214,91292,00180,62
Aandeelvanderden 6,82
Langlopendeschulden 833,75790,33764,79793,92
Kortlopendeschulden 152,40164,45126,4695,38
Totaalpassiva 1.785,141.763,011.812,231.993,37

Overige Data

  2020202120222023
Aantalwerknemers 35363636
Aantaluitstaandeaandelenx1000 12.63012.65012.89013.910
Cashflowperaandeel 4,234,936,306,74
Intrinsiekewaardeperaandeel 58,8660,7468,1575,41
Koers intrinsiekewaardeverhouding 0,810,961,080,86
Rendementeigenvermogen 7,277,6014,3116,46
Koerseindeboekjaar 47,4058,4073,9065,10