Fagron

BRU:FAGR.BL, BE0003874915
17,560 17:35
-0,080 (-0,45%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 536,68557,16577,92695,35
EBITDA (mln.) 99,56120,03116,77133,39
Bedrijfsresultaat 70,2488,7487,4497,91
Resultaat voor belasting (mln.) 69,8973,7276,8287,77
Netto winst (mln.) 41,0659,6061,0069,61
Winst per aandeel 0,570,830,840,96
Koers/winstverhouding 33,9122,8917,6213,82
Dividend per aandeel 0,150,180,200,25
Dividendrendement 0,780,951,351,88

Balans (mln.)

  2020202120222023
Materiële activa 118,63128,63143,60
Immateriële activa 389,17411,08463,40
Financiële activa 17,49
Vaste activa 530,94566,71653,00
Voorraden 79,7990,83108,34
Debiteuren 42,1451,9060,72
Liquide middelen 84,2570,65125,34
Vlottende activa 221,88233,71318,01
Totaal activa 752,83800,42971,01
Gewoon kapitaal 253,11320,11404,54
Preferent kapitaal -289,40-277,15
Aandeel van derden 4,715,365,98
Langlopende schulden 294,75329,89389,48
Kortlopende schulden 200,26145,06171,01
Totaal passiva 752,83800,42971,01

Overige Data

  2020202120222023
Aantal werknemers 2.9213.0613.035
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 72.09072.64072.880
Cashflow per aandeel 1,291,081,50
Intrinsieke waarde per aandeel 3,334,215,30
Koers Intrinsieke waarde verhouding 5,713,522,50
Rendement eigen vermogen (%) 23,5519,0617,21
Koers einde boekjaar 19,0014,8013,2716,61
Premium

Indrukwekkende groei bij Fagron

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium