CM.COM

AEX:CMCOM.NL, NL0012747059
8,780 17:37
-0,100 (-1,13%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 96,45141,62237,05
EBITDA (mln.) 4,04-1,47-3,68
Bedrijfs resultaat (mln.) -1,08-9,52-19,26
Resultaat voor belasting (mln.) -0,19-1,92-13,03-21,34
Netto winst (mln.) -0,19-1,78-13,00-17,49
Winst per aandeel -0,03-0,14-0,45-0,58
Koers winst verhouding -301,70-69,29-68,89-47,93

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 12,2614,3920,67
Immateriële activa 27,7161,2280,13
Financiële activa 1,97
Vaste activa 43,1477,32106,01
Voorraden 0,33
Debiteuren 7,8614,7946,39
Overige vorderingen 1,020,50
Liquide middelen 10,8152,50122,06
Vlottende activa 30,4886,28172,21
Totaal activa 73,62163,60278,23
Gewoon kapitaal 5,72101,3197,87
Preferent kapitaal -0,12-0,186,92
Langlopende schulden 9,6510,12102,04
Kortlopende schulden 58,2452,1778,33
Totaal passiva 73,62163,60278,23

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 257500650
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 12.50028.74028.840
Cashflow per aandeel 0,98-0,690,10
Intrinsieke waarde per aandeel 0,463,533,39
Koers Intrinsieke waarde verhouding 21,208,798,19
Rendement eigen vermogen (%) -31,03-12,83-17,87
Koers einde boekjaar 9,7031,0027,8011,36
Premium

CM.com zal flink aan de bak moeten

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium