B&S Group SA

AEX:BSGR.NL, LU1789205884
3,580 17:35
-0,065 (-1,78%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 1.978,821.861,761.869,512.148,24
EBITDA (mln.) 105,3590,32116,3690,84
Bedrijfs resultaat (mln.) 88,4257,8775,4657,93
Resultaat voor belasting (mln.) 77,5151,1771,7347,67
Netto winst (mln.) 46,9621,7038,4726,10
Winst per aandeel 0,560,260,460,31
Koers winst verhouding 17,1428,3815,4315,60
Dividend per aandeel 0,220,100,180,12
Dividend rendement 2,29%1,36%2,54%2,48%

Balans (mln.)

  2020202120222023
Materiële activa 103,4098,76127,91
Immateriële activa 122,60119,15128,07
Financiële activa 2,632,782,93
Vaste activa 231,49224,23263,87
Voorraden 308,27381,76416,88
Debiteuren 195,63195,04176,30
Overige vorderingen 4,316,0918,60
Liquide middelen 38,8712,5538,72
Vlottende activa 576,00633,49671,94
Totaal activa 807,49857,72935,82
Gewoon kapitaal 256,38264,16281,88
Preferent kapitaal -4,29-0,21
Aandeel van derden 50,5339,1125,12
Langlopende schulden 162,11291,72312,56
Kortlopende schulden 338,48262,73316,25
Totaal passiva 807,49857,72935,82

Overige Data

  2020202120222023
Aantal werknemers 2.1582.0082.182
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 84.18084.18084.180
Cashflow per aandeel 1,750,181,17
Intrinsieke waarde per aandeel 2,952,963,23
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,512,401,50
Rendement eigen vermogen (%) 8,4614,569,26
Koers einde boekjaar 7,387,104,843,70
Premium

Hoe zou het B&S vergaan?

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium