B&S Group SA

AEX:BSGR.NL, LU1789205884
3,720 17:35
-0,070 (-1,85%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 1.746,481.978,821.861,761.869,51
EBITDA (mln.) 109,20105,3590,32116,36
Bedrijfs resultaat (mln.) 98,4688,4257,8775,46
Resultaat voor belasting (mln.) 90,8177,5151,1771,73
Netto winst (mln.) 60,3946,9621,7038,47
Winst per aandeel 0,720,560,260,46
Koers winst verhouding 18,3317,1428,3815,43
Dividend per aandeel 0,290,220,100,18
Dividend rendement 2,20%2,29%1,36%2,54%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 39,31103,4098,76
Immateriële activa 135,40122,60119,15
Financiële activa 2,522,632,78
Vaste activa 252,37231,49224,23
Voorraden 375,56308,27381,76
Debiteuren 201,26195,63195,04
Overige vorderingen 8,704,316,09
Liquide middelen 50,8838,8712,55
Vlottende activa 662,15576,00633,49
Totaal activa 914,51807,49857,72
Gewoon kapitaal 242,67256,38264,16
Preferent kapitaal 0,92-4,29-0,21
Aandeel van derden 49,1050,5339,11
Langlopende schulden 172,65162,11291,72
Kortlopende schulden 450,10338,48262,73
Totaal passiva 914,51807,49857,72

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 1.5122.1582.008
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 84.18084.18084.180
Cashflow per aandeel 1,361,750,18
Intrinsieke waarde per aandeel 2,952,96
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,512,40
Rendement eigen vermogen (%) 19,358,4614,56
Koers einde boekjaar 9,607,387,104,84
Premium

Chaos compleet bij B&S Group

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium