EUROFINS SCIENTIFIC S.E.

CHX:ERF_P.DXE2, FR0014000MR3
55,160 17:29
-0,370 (-0,67%)

Kerncijfers

  2005202020212022
Omzet (mln.) 233,795.438,806.717,706.712,10
EBITDA (mln.) 16,361.226,301.708,901.415,10
Bedrijfs resultaat (mln.) 29,50800,301.258,20916,00
Resultaat voor belasting (mln.) 23,57694,401.056,60780,00
Netto winst (mln.) 12,39505,30782,60610,20
Winst per aandeel 0,902,714,093,17
Koers winst verhouding 41,8925,3226,6021,15
Dividend per aandeel 0,680,681,00
Dividend rendement 0,99%0,63%1,49%

Balans (mln.)

  2020202120222023
Materiële activa 3.149,801.829,902.167,70
Immateriële activa 7.873,305.010,805.443,20
Financiële activa 5,606,205,20
Vaste activa 12.114,607.013,307.770,20
Voorraden 314,00154,20145,60
Debiteuren 2.142,001.051,801.053,30
Overige vorderingen 66,2076,70424,00
Liquide middelen 912,40515,30486,60
Vlottende activa 5.036,402.319,002.313,30
Totaal activa 17.151,009.332,3010.083,50
Gewoon kapitaal 7.406,704.647,704.782,10
Preferent kapitaal 2.377,901.685,001.592,90
Aandeel van derden 26,1029,5068,90
Langlopende schulden 6.325,402.799,403.460,30
Kortlopende schulden 3.392,801.855,701.772,30
Totaal passiva 17.151,009.332,3010.083,50

Overige Data

  2020202120222023
Aantal werknemers 44.74150.35761.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 186.200191.500192.500
Cashflow per aandeel 6,577,885,90
Intrinsieke waarde per aandeel 19,1223,5923,84
Koers Intrinsieke waarde verhouding 3,594,612,81
Rendement eigen vermogen (%) 13,6916,8412,76
Koers einde boekjaar 68,63108,8067,0658,98