EUROFINS SCIENTIFIC S.E.

CHX:ERF_P.DXE2, FR0014000MR3
71,700 14:21
+0,540 (+0,76%)

Kerncijfers

  2004200520202021
Omzet (mln.) 176,00233,795.438,806.717,70
EBITDA (mln.) 6,9016,361.226,301.708,90
Bedrijfs resultaat (mln.) 18,7029,50800,301.258,20
Resultaat voor belasting (mln.) 11,8823,57694,401.056,60
Netto winst (mln.) 7,8512,39505,30782,60
Winst per aandeel 0,570,902,714,09
Koers winst verhouding 29,5341,8925,3226,60
Dividend per aandeel 0,680,68
Dividend rendement 0,99%0,63%

Balans (mln.)

  2005202020212022
Materiële activa 46,593.149,801.829,90
Immateriële activa 93,407.873,305.010,80
Financiële activa 10,285,606,20
Vaste activa 150,2712.114,607.013,30
Voorraden 9,43314,00154,20
Debiteuren 56,542.142,001.051,80
Overige vorderingen 66,2076,70
Liquide middelen 41,24912,40515,30
Vlottende activa 115,895.036,402.319,00
Totaal activa 266,1617.151,009.332,30
Gewoon kapitaal 79,577.406,704.647,70
Preferent kapitaal 2.377,901.685,00
Aandeel van derden 2,8426,1029,50
Groepsvermogen 82,42
Voorzieningen 14,96
Langlopende schulden 93,746.325,402.799,40
Kortlopende schulden 90,003.392,801.855,70
Totaal passiva 266,1617.151,009.332,30

Overige Data

  2005202020212022
Aantal werknemers 2.65944.74150.357
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 13.809186.200191.500
Cashflow per aandeel 1,856,577,88
Intrinsieke waarde per aandeel 5,7619,1223,59
Koers Intrinsieke waarde verhouding 6,553,594,61
Rendement eigen vermogen (%) 15,6013,6916,84
Koers einde boekjaar 37,7068,63108,8067,06