Pharming Group

AEX:PHARM.NL, NL0010391025
1,179 17:35
+0,018 (+1,55%)

Kerncijfers (USD)

  2018201920202021
Omzet (mln.) 135,81169,46187,29201,49
EBITDA (mln.) 44,5566,0973,8133,17
Bedrijfs resultaat (mln.) 37,9960,9166,7413,56
Resultaat voor belasting (mln.) 0,8646,6838,5923,08
Netto winst (mln.) 24,9936,2033,0416,00
Winst per aandeel 0,040,060,050,03
Koers winst verhouding 18,9426,1325,4425,83

Balans (mln.) (USD)

  2019202020212022
Materiële activa 14,5317,6333,17
Immateriële activa 70,8176,6283,83
Financiële activa 5,515,808,65
Vaste activa 121,71126,42147,87
Voorraden 14,4717,2327,31
Liquide middelen 66,30167,88192,15
Vlottende activa 106,50214,34249,44
Totaal activa 228,21340,76397,32
Gewoon kapitaal 104,68149,38192,92
Preferent kapitaal 3,724,343,40
Langlopende schulden 21,65128,80157,63
Kortlopende schulden 101,8962,5846,77
Totaal passiva 228,21340,76397,32

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 212262277
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 626.320636.270642.010
Cashflow per aandeel 0,110,120,06
Intrinsieke waarde per aandeel 0,170,230,30
Koers Intrinsieke waarde verhouding 9,385,422,58
Rendement eigen vermogen (%) 34,5822,128,29
Koers einde boekjaar 1,571,270,781,08
Premium

Pharming is een logische overnamekandidaat

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium