> Pharming Group » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

Pharming Group

AEX:PHARM, NL0010391025
1,185 17:38
0,000 (0,00%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 15,8789,62135,13169,02
Operationele kosten 16,3639,7058,8062,29
Afschrijvingen 0,763,426,565,18
BedrijfsResultaat -17,43-89,320,8545,67
Resultaat voor belastingen -17,54-89,400,8646,68
Belastingen 0,00-9,44-24,1410,48
CashFlow -0,1428,9218,65-14,30
Nettowinst -17,54-79,9624,9936,20

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 6,048,238,408,55
Immateriële activa 56,6856,6352,4470,81
Financiële activa 0,251,341,207,78
Vaste activa 64,5977,9499,13121,71
Voorraden 17,9418,3317,3214,47
Debiteuren 6,288,9015,3421,43
Overige vorderingen
Liquide middelen 31,8958,6680,3166,30
Vlottende activa 62,1988,25115,44106,50
Totaal activa 126,78166,19214,57228,21
Gewoon kapitaal 27,4718,8061,75104,68
Preferent kapitaal 0,06-0,941,653,72
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 47,9488,8670,2221,64
Kortlopende schulden 51,3858,5382,60101,89
Totaal passiva 126,78166,19214,57228,21

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 94127156189
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 455.590579.010621.500631.320
Winst per aandeel -0,04-0,140,040,06
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,020,070,060,11
Intrinsieke waarde per aandeel 0,060,030,100,17
Koers-winstverhouding -5,43-8,0918,9426,13
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -63,84-425,2640,4734,58
Koers einde boekjaar 0,221,130,761,57