Pharming Group

AEX:PHARM.NL, NL0010391025
1,011 17:35
-0,009 (-0,88%)

Kerncijfers (USD)

  2019202020212022
Omzet (mln.) 169,46187,29201,49220,14
EBITDA (mln.) 66,0973,8133,1731,42
Bedrijfs resultaat (mln.) 60,9166,7413,5618,23
Resultaat voor belasting (mln.) 46,6838,5923,0814,99
Netto winst (mln.) 36,2033,0416,0013,67
Winst per aandeel 0,060,050,030,02
Koers winst verhouding 26,1325,4425,8354,20

Balans (mln.) (USD)

  2020202120222023
Materiële activa 17,6333,1739,15
Immateriële activa 76,6283,8375,12
Financiële activa 5,808,659,73
Vaste activa 126,42147,87148,30
Voorraden 17,2327,3142,33
Debiteuren 27,62
Liquide middelen 167,88192,15207,56
Vlottende activa 214,34249,44277,50
Totaal activa 340,76397,32425,80
Gewoon kapitaal 149,38192,92204,64
Preferent kapitaal 4,343,40-265,17
Langlopende schulden 128,80157,63161,46
Kortlopende schulden 62,5846,7759,70
Totaal passiva 340,76397,32425,80

Overige Data

  2020202120222023
Aantal werknemers 262277390
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 636.270642.010648.680
Cashflow per aandeel 0,120,060,03
Intrinsieke waarde per aandeel 0,230,300,32
Koers Intrinsieke waarde verhouding 5,422,583,44
Rendement eigen vermogen (%) 22,128,296,68
Koers einde boekjaar 1,270,781,081,03
Premium

Belangrijke update Pharming

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium