Pharming Group » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

Pharming Group

AEX:PHARM, NL0010391025
0,740 17:35
-0,005 ( -0,72% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 10,83 15,87 89,62 135,13
Operationele kosten 14,89 16,36 39,7 58,8
Afschrijvingen 0,55 0,76 3,42 6,56
BedrijfsResultaat -9,95 -17,43 -89,32 0,85
Resultaat voor belastingen -9,96 -17,54 -89,4 0,86
Belastingen 0 0 -9,44 -24,14
CashFlow -2,96 -0,14 28,92 18,65
Nettowinst -9,96 -17,54 -79,96 24,99

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 5,66 6,04 8,23 8,4
Immateriële activa 0,72 56,68 56,63 52,44
Financiële activa 0,2 0,25 1,34 1,2
Vaste activa 6,58 64,59 77,94 99,13
Voorraden 16,23 17,94 18,33 17,32
Debiteuren 2,11 6,28 8,9 15,34
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 31,64 31,89 58,66 80,31
Vlottende activa 51,09 62,19 88,25 115,44
Totaal activa 57,68 126,78 166,19 214,57
Gewoon kapitaal 23,84 27,47 18,8 61,75
Preferent kapitaal 0,07 0,06 -0,94 1,65
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 20,36 47,94 88,86 70,22
Kortlopende schulden 13,48 51,38 58,53 82,6
Totaal passiva 57,68 126,78 166,19 214,57

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 75 94 127 156
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 411970 455590 579010 621500
Winst per aandeel -0,02 -0,04 -0,14 0,04
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel -0,04 -0,02 0,07 0,06
Intrinsieke waarde per aandeel 0,05787 0,0603 0,03247 0,09936
Koers-winstverhouding -14,1 -5,425 -8,08571 0
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -41,77 -63,84 -425,26 40,47
Koers einde boekjaar 0,282 0,217 1,132 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding