Pharming Group » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

Pharming Group

AEX:PHARM, NL0010391025
1,548 17:35
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 10,8315,8789,62135,13
Operationele kosten 14,8916,3639,7058,80
Afschrijvingen 0,550,763,426,56
BedrijfsResultaat -9,95-17,43-89,320,85
Resultaat voor belastingen -9,96-17,54-89,400,86
Belastingen 0,000,00-9,44-24,14
CashFlow -2,96-0,1428,9218,65
Nettowinst -9,96-17,54-79,9624,99

Balans (x 1.000.000)

  201620172018
Materiële activa 6,048,238,40
Immateriële activa 56,6856,6352,44
Financiële activa 0,251,341,20
Vaste activa 64,5977,9499,13
Voorraden 17,9418,3317,32
Debiteuren 6,288,9015,34
Overige vorderingen
Liquide middelen 31,8958,6680,31
Vlottende activa 62,1988,25115,44
Totaal activa 126,78166,19214,57
Gewoon kapitaal 27,4718,8061,75
Preferent kapitaal 0,06-0,941,65
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 47,9488,8670,22
Kortlopende schulden 51,3858,5382,60
Totaal passiva 126,78166,19214,57

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 7594127156
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 411.970455.590579.010621.500
Winst per aandeel -0,02-0,04-0,140,04
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,04-0,020,070,06
Intrinsieke waarde per aandeel 0,060,060,030,10
Koers-winstverhouding -14,10-5,43-8,0918,94
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -41,77-63,84-425,2640,47
Koers einde boekjaar 0,280,221,130,76