Pharming Group » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

Pharming Group

AEX:PHARM, NL0010391025
1,431 17:35
-0,017 ( -1,14% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 10,8315,8789,62135,13
Operationele kosten 14,8916,3639,7058,80
Afschrijvingen 0,550,763,426,56
BedrijfsResultaat -9,95-17,43-89,320,85
Resultaat voor belastingen -9,96-17,54-89,400,86
Belastingen 0,000,00-9,44-24,14
CashFlow -2,96-0,1428,9218,65
Nettowinst -9,96-17,54-79,9624,99

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 5,666,048,238,40
Immateriële activa 0,7256,6856,6352,44
Financiële activa 0,200,251,341,20
Vaste activa 6,5864,5977,9499,13
Voorraden 16,2317,9418,3317,32
Debiteuren 2,116,288,9015,34
Overige vorderingen
Liquide middelen 31,6431,8958,6680,31
Vlottende activa 51,0962,1988,25115,44
Totaal activa 57,68126,78166,19214,57
Gewoon kapitaal 23,8427,4718,8061,75
Preferent kapitaal 0,070,06-0,941,65
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 20,3647,9488,8670,22
Kortlopende schulden 13,4851,3858,5382,60
Totaal passiva 57,68126,78166,19214,57

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 7594127156
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 411.970455.590579.010621.500
Winst per aandeel -0,02-0,04-0,140,04
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,04-0,020,070,06
Intrinsieke waarde per aandeel 0,060,060,030,10
Koers-winstverhouding -14,10-5,43-8,0918,94
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -41,77-63,84-425,2640,47
Koers einde boekjaar 0,280,221,130,76