Akzo Nobel - 4e kwartaal 2014

7 Posts
voda
0
Akzo Nobel resultaat hoger op gelijke kwartaalomzet - Preview

AMSTERDAM (Dow Jones)--Akzo Nobel (AKZA.AE) zal donderdag voorbeurs een aanzienlijk hoger EBITDA-resultaat op een nagenoeg gelijk gebleven kwartaalomzet bekendmaken, is de verwachting van analisten. De consensus van 19 door Vara Research geraadpleegde analisten komt uit op een omzet over het vierde kwartaal van EUR3,488 miljard tegen EUR3,482 miljard een jaar geleden. De EBITDA-verbetering naar EUR322,8 miljoen van EUR208 miljoen wordt vooral toegeschreven aan sterk lagere herstructureringslasten, die bij het verf- en chemieconcern worden opgenomen in het operationeel resultaat. Daarnaast heeft Akzo Nobel geprofiteerd van lagere grondstofkosten, waaronder sterk lagere olieprijzen. De Vara-consensus geeft geen taxatie voor de aan aandeelhouders toe te wijzen nettowinst, die in het vierde kwartaal van 2013 EUR51 miljoen bedroeg. Wim Hoste van KBC Securities voorziet een 34% lagere nettowinst van EUR34 miljoen, vanwege een lager resultaat uit niet voortgezette activiteiten. Hij verwacht dat Akzo Nobel de doelstelling voor 2015 van een rendement op omzet (ROS) van 9,0% en een rendement op investeringen (ROI) van 14,0% zal herhalen. De KBC-analist voorziet vanwege de voorspoedige kostenbeheersing en efficiencyverbetering opwaarts potentieel in de taxaties voor 2015 en verhoogt het koersdoel naar EUR64 van EUR61, bij handhaving van het accumulate-advies. Omstreeks 15.00 uur noteert het aandeel 0,4% lager op EUR61,78, terwijl de AEX met 0,8% stijgt. (BTK)

Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200; amsterdam@dowjones.com


voda
0
Vooruitblik: 'stabiele resultaten AkzoNobel'

DINSDAG 10 FEBRUARI 2015, 12:00 uur | 1094 keer gelezen

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel heeft in het vierde kwartaal nagenoeg dezelfde resultaten geboekt als een jaar eerder. Dat voorspellen analisten in een vooruitblik op de cijfers die het verf- en chemieconcern donderdag voorbeurs publiceert.

De analisten voorzien gemiddeld een omzet van 3,48 miljard euro voor de laatste drie maanden van 2014. Daarmee zouden de opbrengsten even hoog zijn als een jaar eerder. De winst per aandeel komt met 0,21 euro naar verwachting ook uit op het niveau van het vierde kwartaal van 2013.

Analist Wim Hoste van KBC Securities verwacht dat Akzo vasthoudt aan de doelen voor 2015. Hij wees er verder op dat het bedrijf geen concrete doelen heeft gesteld voor 2014 en het laatste kwartaal van dat jaar. Wel werd er bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers gewezen op de aanhoudend moeilijke marktomstandigheden en de redelijk gunstige ontwikkelingen op het gebied van de grondstoffenprijzen.

Akzo haalde in het derde kwartaal dankzij kostenbesparingen een hogere winst dan een jaar eerder. AkzoNobel wil de winstgevendheid volgend jaar sterk verbeteren en mikt daarbij onder meer op een rendement van 9 procent op verkopen. In het derde kwartaal was het rendement 9,1 procent. Het rendement zou zonder 55 miljoen euro aan herstructureringskosten mee te rekenen, zijn uitgekomen op 10,6 procent.
voda
0
Akzo Nobel CEO: bedrijf nu in rustiger vaarwater
Door Bart Koster

Van DOW JONES NIEUWSDIENST

AMSTERDAM (Dow Jones)--Na 2 jaar zwaar herstructureren in de drie divisies en ondersteunende diensten, komt Akzo Nobel (AKZA.AE) dit jaar in rustiger vaarwater, zegt de CEO van het verf- en chemieconcern.

"We hebben processen versimpeld, fabrieken geconsolideerd, productiviteit verhoogd, managementlagen geschrapt en daarmee kosten bespaard. Het meeste werk is nu wel gedaan", zegt bestuursvoorzitter Ton Buchner in een interview met Dow Jones.

"Vanaf dit jaar zullen onze herstructureringskosten ongeveer 1% van de jaaromzet, ofwel zo'n EUR150 miljoen bedragen. Daarbij moet het vaste streven zijn om binnen het hele bedrijf de productiviteit jaarlijks met 3-5% te laten toenemen."

Buchner, die in 2013 als CEO bij Akzo Nobel begon, vindt dat hij op koers ligt. "Om dat te bereiken is in het hele bedrijf een cultuuromslag nodig en dat duurt gewoon drie tot vijf jaar. Maar ik merk dat het werkt en dat zeggen mensen in het bedrijf ook, als je ze ernaar vraagt."

De CEO bevestigt dat de effecten van herstuctureren en cultuurverandering in 2017 volledig zichtbaar moeten zijn, in de geplande productiviteitsstijging.

Akzo Nobel maakte donderdag bekend als gevolg van desinvesteringen en negatieve valuta-effecten in 2014 een 2% lagere omzet van EUR14,296 miljard te hebben gerealiseerd. Het operationeel resultaat, exclusief bijzondere items, nam met 20% toe tot EUR1,072 miljard, maar door eenmalige lasten voor herstructuringen, een voorziening voor een externe fraudezaak bij een dochterbedrijf in Chicago en andere eenmalige items kwam het netto Jaarresultaat 25% lager uit op EUR546 miljoen.

- Door Bart Koster; Dow Jones Nieuwsdienst; +31 20 571 52 00; bart.koster@wsj.com


voda
0
Correctie op Update van bericht over Akzo Nobel kwartaalcijfers
(Correctie op eerder gepubliceerd bericht 'Akzo Nobel KW4 operationeel resultaat hoger op nagenoeg gelijke omzet - Update', om juiste weergave kwartaalomzet Decorative Paints weer te geven)

Door Bart Koster

Van DOW JONES NIEUWSDIENST

AMSTERDAM (Dow Jones)--Akzo Nobel nv (AKZA.AE) heeft in het vierde kwartaal van 2014 dankzij kostenbesparingen, verbeterde operationele prestaties en lagere herstructureringslasten een sterk verbeterd operationeel resultaat behaald en ligt op koers om de in 2015 te realiseren financiele doelstellingen te behalen, meldt de verf- en chemieproducent donderdag voorbeurs.

Eenmalige lasten voor onder meer een externe fraudezaak bij een dochterbedrijf in Chicago en voor desinvesteringsprojecten hebben een sterk negatief effect gehad op het nettoresultaat voor het vierde kwartaal en voor heel 2014.

Akzo Nobel herhaalt zijn doelstellingen van een rendement op de omzet van 9% en op investeringen van 14% per eind 2015. Daarbij wil het concern een nettoschuld bereiken van minder dan 2x het EBITDA-resultaat.

"Gezien de prestaties over 2014 heeft Akzo Nobel hier nog een hele uitdaging aan", zegt Joost van Beek van Theodoor Gilissen Bankiers, die veronderstelt dat Akzo Nobel hier vooral aan werkt door verdere kostenverlagingen en het terugschroeven van investeringsuitgaven.

Het bedrijf uit Amsterdam realiseerde in het vierde kwartaal van 2014 ten opzichte van vergelijkbare cijfers in 2013 een 59% hoger resultaat voor rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA), van EUR330 miljoen, op een 1% hogere kwartaalomzet van EUR3,517 miljard. De aan aandeelhouders toe te rekenen kwartaalwinst bedroeg als gevolg van eenmalige lasten slechts EUR7 miljoen tegen EUR51 miljoen een jaar geleden.

In het vierde kwartaal steeg de omzet bij Performance Coatings met 4%, maar was er een lichte omzetdaling bij Decorative Paints (-1%) en Specialty Chemicals (-1%), onder meer vanwege werkonderbrekingen in Rotterdam. Het EBITDA-resultaat nam in alle drie divisies toe.

In het hele jaar werd in alle divisies 1% volumegroei gerealiseerd, maar zorgden negatieve valuta-effecten en desinvesteringen voor een 2% lagere omzet van EUR14,296 miljard, terwijl de EBITDA over 2014 op jaarbasis met 12% steeg naar EUR1,690 miljard. De aan aandeelhouders toe te rekenen jaarwinst daalde met 25% naar EUR546 miljoen.

De onderliggende kwartaalcijfers zijn licht beter dan de gemiddelde verwachtingen van analisten. De consensus van 19 door Vara Research geraadpleegde analisten kwam uit op een omzet over het vierde kwartaal van EUR3,488 miljard en een EBITDA van EUR322,8 miljoen.

Het bedrijf zegt last te blijven houden van fragiele en onzekere grondstofprijzen, volatiele valutakoersen en groeivertraging in opkomende markten als China, Rusland en Latijns Amerika.

"We profiteren natuurlijk op korte termijn van de lage olieprijzen, maar de vraag is of die op dit niveau blijven, en bovendien kennen onze klanten die prijzen natuurlijk ook, en verwachten dat wij die in onze prijzen doorberekenen", zegt CEO Ton Buchner in een telefonische toelichting aan journalisten.

De bestuursvoorzitter meldt verder dat de herstructureringskosten vanaf 2015 op een niveau van circa 1% van de omzet zullen worden gehandhaafd.

"Onze groeistrategie is vooral gericht op autonome groei en niet op het doen van grote acquisities", aldus Buchner in zijn toelichting.

Akzo Nobel houdt het dividend over 2014, net als in de twee voorgaande jaren, op EUR1,45 per aandeel. TGB-analist Van Beek vindt dat, gezien de sterk verbeterde operationele resultaten en kasinstroom, teleurstellend. Het aandeel is woensdag gesloten op EUR62,35.

Door Bart Koster; Dow Jones Nieuwsdienst; +31 20 571 5201; bart.koster@wsj.com


voda
0
Kwartaalresultaten Akzo Nobel onder verwachting van KBC - Market Talk

AMSTERDAM (Dow Jones)--De kwartaalresultaten van Akzo Nobel (AKZA.AE) kwamen beneden verwachting van Wim Hoste van KBC Securities uit. Dat is voornamelijk te wijten aan eenmalige lasten bij Specialty Chemicals als gevolg van een staking in Rotterdam en voorraadafbouw, constateert de KBC-analist. Hij vindt niettemin dat het management de juiste stappen zet om de efficiency te verbeteren, waarbij het bedrijf in 2015 wellicht nog geholpen wordt door een gunstige ontwikkeling van grondstofprijzen. Het advies is accumulate bij een koersdoel van EUR64,00. Omstreeks 09.50 uur noteert het aandeel 1,2% hoger op EUR63,10, terwijl de AEX met 0,3% stijgt. (BTK)

Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200; amsterdam@dowjones.com

voda
0
Akzo Nobel outlook 2015 onzeker, zegt Rabo - Market Talk

AMSTERDAM (Dow Jones)--De outlook van Akzo Nobel (AKZA.AE) voor 2015 geeft weinig houvast, behalve dat eruit blijkt dat eindmarkten nog niet aantrekken, zeggen analisten van Rabobank Equity Research. Hoewel de lagere olieprijs en daling van de euro enige rugwind geven, zijn de margedoelstellingen voor 2015 nog geen gelopen race voor de analisten. Ze merken dienaangaande op dat de voordelen van de lagere olieprijs grotendeels moeten worden doorberekend in eindprijzen, vooral bij Specialty Chemicals. Bovendien zullen de positieve effecten van herstructureringen, simplificatie en operationele verbeteringen in 2015 afzwakken. Tenslotte is de economische omgeving nog niet ideaal, bijvoorbeeld vanwege matig herstel van Europese bouw- en constructiemarkten. Het advies is hold bij een koersdoel van EUR55,00. Omstreeks 10.10 uur noteert het aandeel 1,4% hoger op EUR63,24, terwijl de AEX met 0,8% stijgt. (BTK)

Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200; amsterdam@dowjones.com


voda
0
Akzo Nobel onderliggende resultaten conform verwachting - Market Talk

AMSTERDAM (Dow Jones)--Akzo Nobel (AKZA.AE) brengt onderliggende kwartaal- en jaarresultaten, die grotendeels conform verwachting zijn van Joost van Beek van Theodoor Gilissen Bankiers. De TGB-analist tekent daarbij aan dat de hoge eenmalige lasten het beeld voor de nettoresultaten "nogal vertroebelen". Hij merkt verder op dat Akzo Nobel "nog een hele uitdaging" heeft om zijn financiele doelstellingen voor 2015 te realiseren. De analist is, gezien de sterk verbeterde operationele resultaten, teleurgesteld dat het dividend over 2014 ongewijzigd blijft op EUR1,45 per aandeel. TGB houdt 'aanbevolen' als advies bij een koersdoel van EUR64, maar dat koersdoel kan op basis van nieuwe taxaties aangepast worden, zegt Van Beek. Het aandeel is woensdag gesloten op EUR62,35. (BTK)

Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200; amsterdam@dowjones.com


7 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 9 jul 2020 17:37
Koers 81,940
Verschil -0,240 (-0,29%)
Hoog 83,240
Laag 81,940
Volume 545.666
Volume gemiddeld 709.961
Volume gisteren 341.797