TomTom « Terug naar discussie overzicht

analisten estimates FY20-21

203 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » | Laatste
ketchup
6
FY 2020

revenue total: 665m

- automotive: 279
- enterprise: 168

location/total: 447m

- consumer: 218

Gross - result: 501m
Gross - margin: 73.3%

OPEX: 762m
Operating Result: (261m)
NET RESULT: (209m)

EBITDA: 29
Ebitda % 4.4

adj EPS f/d : 0.17

Free Cash Flow: 71
FCF as of rev: 10.7%

===========================================================================

FY 2021

revenue: 640m
FCF : 70m

============================================================================

ze hebben verder geen indicatie over FY20 en FY21 voor aandelen inkoop ( buiten bonusverplichtingen/incentive plans) noch dividend en houden hier dan ook zonder info vanuit TT geen rekening mee

ze zien de totale cash positie binnen TT oplopen naar 475m bij 2021

adviezen voor neutraal 9-10 euro en BUY 11-12 euro zo'n beetje gelijk verdeeld, neigt iets meer naar buy-side rond 10 euro koers

voila , komt er alsnog wat binnen voor verandering
zal t hier plaatsen
Knife Catcher
0
TomTom houdt de adviezen van analisten bij op de site: afgelopen weken verschillende adviezen aangepast in dit overzicht:

corporate.tomtom.com/investors/analys...

Gemiddelde advies 10.73 Euro

TomTom heeft nog steeds niet het koopadvies van KBC; 12.00 Euro dd 26 januari opgenomen in dit overzicht
boem!
2
Er wordt veel gespeculeerd over WIE degene is die de koers drukt.

Ik denk NIEMAND.

Om rechtvaardiging te geven aan het drukken van de koers moet er zekerheid bestaan dat de contant gemaakte opbrengsten in de toekomst hoger liggen dan de huidige koers.

Die opbrengsten kunnen op twee manieren worden gerealiseerd;
1. verkoop van de assets
2. opbrengsten uit het exploitatiemodel.

TT benadrukt telkens dat men de weg van het exploitatiemodel gaat bewandelen.
Men toont daarvan ook een vergezicht waarbij Consumer geen rol meer speelt en A&E doorgroeit naar 1,5 a 2 miljard omzet.

Ik ben het eens met de algemene opvatting dat verkoop van de assets op dit moment een zekere boekwinst op zal leveren en gezien de aandacht die er in de markt bestaat voor LBS en de uitgangspositie die TT in dat marktsegment heeft verworven schat ik in dat een verkoop aan 30 euro per aandeel haalbaar moet zijn indien de verkoop gericht is op het maximaal haalbare.

Door de aandeelhoudersstructuur waarbij de FF het voor het zeggen hebben lijkt deze optie niet aan de orde.

Men wuift die zekere boekwinst weg want men denkt met een zelfstandige exploitatie daar meer uit te kunnen halen.
Om ons een indruk te geven wat er dan verwacht mag worden heeft men een vergezicht gegeven met een CAGR van 10% (2018-2021) welke daarna moet versnellen naar 15% voor A&E wat uiteindelijk resulteert in een omzet van 1,5 a 2 miljard met een netto winst van 520 mio a 800 mio.

Het is duidelijk, dat op deze wijze er veel meer dan die 30 euro per aandeel in het vat zit.

Het is echter de vraag of dit scenario ook realiseerbaar is want 2019 toont ons een netto FCF voor A&E van slechts 12 mio (Consumer neemt de overige 54 mio voor haar rekening).

Dat de "markt" wel geloof hecht aan dat toekomstbeeld vertaald zich in de huidige waardering.
50x fcf A&E + 8x fcf Consumer geeft een waarde van 600 + 432 =1.032 mio wat zich redelijk vertaald naar de huidige koers indien je rekening houdt met het kasoverschot.

Op basis van variant 1 wil @Wies zijn positie uitbreiden naar 100k, op basis van variant 2 heb ik mijn positie uitgebreid naar 10k.

Ik verwacht dat de "markt" wel geloof hecht aan het door HG geschetste vergezicht maar omdat er geen tekenen zijn van verkoop van de assets liever even wacht tot er meer bewijs wordt geleverd.

Het is in die zin begrijpelijk dat de analisten TT naadloos volgen bij haar estimates.

TT geeft voor 2020 aan:
A&E 467 mio + Consumer 200 mio= 665 mio
Marge 90% A&E + 50% Consumer = 520 mio
Opex 780 mio
Ebit -240 mio
Ebitda +50 mio
Netto -192.

Het lijstje verstrekt door @Wies sluit hier naadloos op aan:
Omzet A&E 447 + Consumer 218 = 665 mio
Marge 90% A&E + 50% Consumer = 501 mo
Opex 762
Ebit -261
Ebitda 29
Netto -209

Ook om te komen tot hun verwachting van de FCF in 2020 volgen ze TT naadloos:
Ophoging deferred 105 mio + 290 mio deprec/amortis = 395 - 79( 20% tax over 395) -30 mio Capex = 286 mio.

FCF 286 -209= 77 mio opgave analisten 71 mio.

Het effect van de aandeleninkoop is bij analisten 0 omdat een aandeleninkoop sec geen effecten heeft op de FCF, de FCF komt pas in beeld indien TT de ingekochte aandelen schrapt.

De opgegeven FCF door TT laat mij geloven dat zij dat wel in hun forecast hebben meegenomen.
Op basis van dezelfde methodiek komt de FCF bij TT uit op 286 - 192 = 94 mio.

De opgegeven FCF van 7,5% bij een omzet van 667 mio die resulteert in een FCF van 50 mio wijkt daar teveel vanaf.

Ik verwacht heel veel van de analisten gedurende het lopend jaar:
Indien de FCF in de buurt komt van de door hen geschatte 71 mio zullen zij hun koersdoelen gaan aanpassen.
De FCF per BU verandert nl substantieel waar de verdeling in 2019 uitkwam op 54 mio voor Consumer en 12 mio voor A&E zal dat in 2020 tenderen naar 45 mio voor Consumer en 26 mio voor A&E.
Indien ik dezelfde KW's hanteer zie je dat de waardering van A&E stijgt naar 1,300 ( 600 mio) en die van Consumer daalt naar 360 mio( 432 mio).
Deze waarde van 1,660 mio zal door de aanwezige kas van 400-450 mio resulteren in een gemiddeld koersdoel van 15,50 euro.

NB dit zijn waarden berekent op basis van de voorzichtige outlook afgegeven door TT waarbij mij vooral de operationele omzet van Automotive opvalt die met 279 mio + 105 mio = 384 mio wel heel magertjes afsteekt van de in 2019 behaalde operationele omzet van 381 mio.

Derhalve nog geen zekerheid op verkoop assets maar ook nog geen zekerheid op hogere toekomstige exploitatiebaten.

Op het moment dat optie 1 verkoop van assets weer actueel wordt zal dat te zien zijn in de koers maar dat speelt in hogere mate voor optie 2 want indien het afgegeven vergezicht meer realiteit krijgt zal de markt daar zeker op reageren.

boem!
3
Om de koerstuurders wat extra ongeloof bij te brengen geef ik hierbij mijn positieve estimate voor 2020.

Omzet Automotive 320 mio Enterprise 180 mio = 500 mio
Consumer 200 mio
Totaal 700 mio
Marge 550 mio
Opex 780 mio(720 mio A&E en 60 mio Cons)
ebit -230 mio
ebitda 60 mio
netto -184 mio

FCF Consumer 32 mio netto
FCF A&E:
Netto -216 mio
Deferred 130 mio
Deprec/am 290 mio
Tax -84 mio
Capex -30 mio
Totaal FCF 90 mio

Waardering 90 x 50 = 4,5 miljard voor A&E en 32 x 8 = 256 mio voor Consumer.
Derhalve ca 4,750 mia / uitstaande aandelen 135 mio = 35 euro per aandeel.
ketchup
0

Martin, bedankt voor je uitgebreide toelichting
vooral de waardering FCF @ 90 x 50 = 4.5 miljard spreekt mij erg aan en ik zeg niet dat dit niet mogelijk is

als Intel bereid was om voor MBLY 15 miljard$ neer te tellen bij destijds een omzet van 500mio, vanwege strategische waarde - dan hoop ik dat er ook iemand tzt langs komt die 4.5 miljard euro wil neertellen voor TT
voor nu zou ik het al een top-prestatie vinden mocht HG op eigen kracht de beurswaarde van TT de komende 12-18 mnd terug weten te brengen naar het niveau van eind 2015 maw 2 miljard euro ( ex Telematics) , bij 132 mio uitstaande aandelen geeft dat 15 euro
boem!
0
jij ook bedankt voor je positieve reactie.

Hoe schat jij de kw's in die door analisten worden gebruikt om tot hun waardering te komen die leiden tot hun adviezen bij het beloftevolle A&E en het uitfaserende Consumer.
Benjamin G.
0
@Wies en MartinMartin, dank voor de weerspiegelingen. Wellicht mis ik iets, maar ook de adj wpa schiet in 2021 al stevig omhoog. Welke berekening je dan ook maakt de pendel van 9 tot 11 euro geeft op de komende twee jaar een stevig opwaarts potentieel.
VanillaSky
0
quote:

ketchup schreef op 7 februari 2020 10:25:


FY 2020

revenue total: 665m

- automotive: 279
- enterprise: 168

location/total: 447m

- consumer: 218

Gross - result: 501m
Gross - margin: 73.3%

OPEX: 762m
Operating Result: (261m)
NET RESULT: (209m)

EBITDA: 29
Ebitda % 4.4

adj EPS f/d : 0.17

Free Cash Flow: 71
FCF as of rev: 10.7%

===========================================================================

FY 2021

revenue: 640m
FCF : 70m

============================================================================

ze hebben verder geen indicatie over FY20 en FY21 voor aandelen inkoop ( buiten bonusverplichtingen/incentive plans) noch dividend en houden hier dan ook zonder info vanuit TT geen rekening mee

ze zien de totale cash positie binnen TT oplopen naar 475m bij 2021

adviezen voor neutraal 9-10 euro en BUY 11-12 euro zo'n beetje gelijk verdeeld, neigt iets meer naar buy-side rond 10 euro koers

voila , komt er alsnog wat binnen voor verandering
zal t hier plaatsenThanks voor het delen. Kan me daar wel aardig in vinden, zit iets hoger voor 2021 qua omzet. Je mag er ook steeds meer vanuit gaan dat de verschillen tussen de outlook en realisatie weinig gaan afwijken, de omzet is steeds beter voorspelbaar en consumer speelt een kleinere rol.

Verder verwacht ik dat men in 2021 ook een 50mio share buyback doet voor bonusdoeleinden en derhalve dat de kaspositie ca. ongewijzigd blijft tov eind 2019. Dus ca. 440-450mio.

Dividend is m.i. uitgesloten de komende jaren. TT heeft het geen eens als agendapunt en bewijst keer op keer dat ze weinig op hebben met aandeelhouderswaarde creëren. Ik vermoed dat Dividend bij TT pas ter sprake komt indien HG zal aftreden en er een ander Mgt komt. Overigens zijn de voorwaarden dan natuurlijk wel dat men a) tzt redelijke succesvol is en b) TT nog aan de beurs staat.

Puur op basis van cijfers verwacht ik tot eind 2021 weinig en een range van 9 tot 11. Daarna - indien er in 2022 eindelijk topline omzetgroei komt (als die 15% dan nog steeds reëel is) en er zwarte cijfers geschreven gaan worden dan kan het omhoog.

Ik hou het derhalve deze twee jaar ook op mijn strategie ijzeren voorraad aanhouden en bij zwakte extra stukken inslaan die er bij een redelijk rendement net zo hard weer uitgaan. Verwacht dat we nog vaak op en neer gaan in 2 jaar tussen de 9 en 11 dus dan kan je er maar beter van profiteren.
ketchup
1

zie dat zelfs een Kepler nu bij TT wpa niet meer als koersindicator ziet
zoals jij al een tijdje aangeeft gaat de focus nu puur om cash ( FCF ) en omzet (Sales)

vooral bij dit laatste hebben analisten het moeilijk, eigenlijk een beetje wat BDB al aangaf in t rekendraadje met opmerking over backlog en deferred,
dus daar zit wel wat ruimte voor interpretatie

als ik het gemiddelde neem van de 3 rapporten die na de update uitkwamen

leest het zo

with the automotive backlog having grown from 1.6bn to 1.8bn during H2, and considering the 2020 sales guidance, location technology is on track and appears to be developping according to plan
the company flagged that 2020e is to be a transition year ( soft-patch-period) with a somewhat lower FCF
however this will increase again in 2021e

neem ik even het gemiddelde van 9-12 zijnde de range vd analisten
DCF based TP of 10.50 euro - WACC of 9-10% and terminal growth rate 3%

maar de echte vraag is ... wanneer is TT voor sales niet langer een krimp, doch weer een groei business ?...

het is heel moeilijk een super positief scenario te schetsen naar investeerders als je OPEX blijft aanzwellen, je blijft afschrijven op assets en je omzet voor het totale bedrijf blijft krimpen, wat dat betreft is het nog een wonder ( op puur cijfers) dat TT aan 10 euro staat en dat geeft aan dat de markt dus eigenlijk best TT waardeert voor haar location technology, want basis consumer zou het nu aan 3 euro staan.

boem!
0
Blij dat Kepler zijn focus heeft verschoven naar FCF (als voorloper op netto wpa) en sales en ook wel begrijpelijk daar voor de belegger enkel behoort te gelden: wat verdiend het bedrijf voor mij.

De versnelde afschrijving wordt bijna door iedereen wel gezien( @Vanillasky houdt jij daar ook rekening mee in je spread-sheet?) anders ligt dat bij deferred en regognised omzet icm met het backlog.

In de door jou afgegeven estimate geven analisten aan dat zij 279 mio aan recognised omzet hebben meegenomen en 105 mio in deferred.
Men gaat dus uit van een gefactureerde omzet van 384 mio voor Automotive( 2019 381 mio).
Dat het backlog groeit met 325 mio in de 2de helft van het jaar is uiteraard mooi, dat er geen verschil wordt gemaakt tussen nieuwe contracten en aanpassingen is weer minder omdat je met name uit de aanpassingen zou kunnen opmaken welke voorzichtigheid men heeft toegepast bij de gemaakte schattingen.

Maar daar gaat het in concreto niet om.
We hebben nu een backlog waaruit de regognised omzet vrijvalt:
voor 2020: 288 mio
voor 2021: 324 mio
Het is voor de FCF van veel minder belang welke regognised omzet er wordt geboekt in de FCF gaat het om de harde knaken omzet ofwel de gefactureerde omzet.
De analisten volgen trouw HG die nog geen aanleiding zag om zijn middellange CAGR van 10% aan te passen ondanks dat de regognised omzet toebedeeld aan Automotive is gestegen.

IK heb in mijn opzet die uitkomt op 4,5 mia waardering ult 2020 die gefactureerde omzet wel aangepast.
Ik laat die gefactureerde omzet doorstijgen met 20% tov 2019 waardoor die uitkomt op 450 mio en omdat in mijn plaatje de recognised omzet op 320 mio is vastgezet moet ik nog 130 mio als deferred opnemen.

In de FCF draait alles om gefactureerde omzet.
Ik denk dat een gefactureerde omzet die door analisten is gebruikt aan de tevoorzichtige kant.
Waarom zou je een trendbreuk verwachet in gefacturrerde omzet bij een stijgende inflow vanuit het orderboek.

operationele omzet 2017 245 mio
2018 317 mio (+30%)
2019 381 mio (+20%)
Omzet q4 2019 116 mio.

Of de door mij positieve variant zal worden behaald met +20% naar 450 mio moet worden afgewacht maar de door analisten vermelde 384 mio een stijging mat 1% tov 2019 is wel heel erg magertjes.

OM een goed oordeel te kunnen vellen over TT is het dus vooral zaak de operationele omzet in de gaten te houden omdat die er voor moet zorgen dat er geld verdiend wordt voor de aandeelhouder.

boem!
0
@Vanillasky je geeft aan je wel te kunnen vinden in de estimate maar snap je wel wat er staat.

De analisten komen met een positieve FCF voor 2020 en 2021 van 140 mio.
Nog afgezien van het bal-masqee veroorzaakt door de non-cash versnelde afschrijving wordt die FCF veroorzaakt door het verschil in gefactureerde omzet en regognised omzet.

Indien het zo is, dat TT in 2021 weer opteert voor een aandeleninkoop van 50 mio en men de op deze wijze verkregen aandelen volledig schrapt is er nog steeds een kasaanwas van 140 mio -100 mio = 40 mio.

Daarnaast zal het zo zijn dat de zwarte cijfers al in 2021 geschreven gaan worden door het wegvallen van depreciation en amortsation ad 210 mio.

NewKidInTown
0
quote:

boem! schreef op 8 februari 2020 05:53:


Om de koerstuurders wat extra ongeloof bij te brengen geef ik hierbij mijn positieve estimate voor 2020.

......

Totaal FCF 90 mio

Waardering 90 x 50 = 4,5 miljard voor A&E en 32 x 8 = 256 mio voor Consumer.
Derhalve ca 4,750 mia / uitstaande aandelen 135 mio = 35 euro per aandeel.


Als totale NETTO-winst gelijk zou zijn aan FCF EN
de GROEI in zowel omzet als netto-winst structureel 90% per jaar zou zijn in de toekomst, kom ik ook uit rond de 35 EUR per aandeel.

(met in de overdrijvingsfase zelfs wel hoger tot 50 a 75 euro)

"De markt" hanteert echter andere waarderingsmaatstaven.
boem!
0
quote:

NewKidInTown schreef op 8 februari 2020 13:25:


[...]
Als totale NETTO-winst gelijk zou zijn aan FCF EN
de GROEI in zowel omzet als netto-winst structureel 90% per jaar zou zijn in de toekomst, kom ik ook uit rond de 35 EUR per aandeel.

(met in de overdrijvingsfase zelfs wel hoger tot 50 a 75 euro)

"De markt" hanteert echter andere waarderingsmaatstaven.


Terug naar de schoolbanken zou ik je nu adviseren.

Probeer eerst eens in het snotje te krijgen waarom er een verschil bestaat tussen netto resultaat en FCF.

Indien je dat begrijpt en daardoor de FCF ziet als de voorloper van netto-winst kan je daarna je calculator weer pakken.

Maar gebruik dan in hemelsnaam reeele groeipercentages want 1,9 tot de 10de macht over 70 mio FCF zou leiden tot een FCF van 43 miljard wat dan weer zou leiden tot een koers van 6400 euro per aandeel.
VanillaSky
0
quote:

boem! schreef op 8 februari 2020 12:42:


@Vanillasky je geeft aan je wel te kunnen vinden in de estimate maar snap je wel wat er staat.

De analisten komen met een positieve FCF voor 2020 en 2021 van 140 mio.
Nog afgezien van het bal-masqee veroorzaakt door de non-cash versnelde afschrijving wordt die FCF veroorzaakt door het verschil in gefactureerde omzet en regognised omzet.

Indien het zo is, dat TT in 2021 weer opteert voor een aandeleninkoop van 50 mio en men de op deze wijze verkregen aandelen volledig schrapt is er nog steeds een kasaanwas van 140 mio -100 mio = 40 mio.

Daarnaast zal het zo zijn dat de zwarte cijfers al in 2021 geschreven gaan worden door het wegvallen van depreciation en amortsation ad 210 mio.
Klopt, maar ik zit qua FCF lager. Ik hou me meer vast aan de uitspraak van TT ca. 7% van 670 mio = 47 mio FCF in 2020. Ze hadden het voor 2019 immers ook vrij goed voorspeld.

2021 kom ik ook zo rond de 65-70mio omdat TT ook aangeeft dat FCF naar ca 10% gaat.

Derhalve kom je dan totaal op een ca. 110mio waarbij ik er vanuit ga dat er 100mio aandelen gekocht worden - die overigens voor bonusdoeleinden zijn en dus niet geschrapt worden.
win some...
0

Mooie bespiegelingen over de vooruitzichten van TT. Op de langere termijn zie ik de positieve scenario's ook als mogelijkheid. Voor nu toch een paar kritische kanttekeningen.

Een FCF van 90 m die tot een marktwaarde van 4,5 miljard zou moeten leiden. Ik citeer even uit het Q4-report 2018: "Free cash flow (FCF) is defined as cash flow before financing activities. 2018 FCF of continuing operations was €90 million." Dit heeft nooit geleid tot een marktwaarde die maar in de buurt komt van 4,5 miljard, dus waarom zou dat nu wel het geval zijn?

Meer in het algemeen is het probleem van TT een afnemende FCF: 2018:90 mio, 2019:66 mio, 2020:~50 mio. Als TT een FCF had gepresenteerd oplopend van 50, 66, naar 90 mio, was het bedrijf veel beter gewaardeerd op de beurs. Het is te hopen dat TT in de komende jaren wel een toenemende FCF kan en wil realiseren.

Dan nog over de berekeningen van de FCF:

-De 105 mio waarover wordt gesproken betreft de toename in 'deferred and unbilled revenue'. Voor de berekening van de operationele omzet wordt inderdaad naast de deferred revenue ook de unbilled revenue meegenomen. Voor de berekening van de FCF gaat het alleen om de verandering in deferred revenue.

-De 105 mio gaat alleen over Automotive. Voor de berekening van de FCF moet ook de verandering in deferred revenue van Enterprise (2019: +5,9 mio) en Consumer (2019: -23,7 mio) worden meegenomen.

-De veranderende verhouding van de FCF per BU neem ik niet waar. Voorlopig gaat alle extra cash die bij A/E binnenkomt op aan verhoging van R&D.
NewKidInTown
0
quote:

NewKidInTown schreef op 8 februari 2020 13:25:


[...]
Als totale NETTO-winst gelijk zou zijn aan FCF EN
de GROEI in zowel omzet als netto-winst structureel 90% per jaar zou zijn in de toekomst, kom ik ook uit rond de 35 EUR per aandeel.

(met in de overdrijvingsfase zelfs wel hoger tot 50 a 75 euro)

"De markt" hanteert echter andere waarderingsmaatstaven.

Foutje,

"de GROEI in zowel omzet als netto-winst structureel 90% per jaar zou zijn in de toekomst"

moet zijn

"de GROEI in zowel omzet als netto-winst structureel 50% per jaar zou zijn in de toekomst"
VanillaSky
0
quote:

win some... schreef op 1 januari 0001:Meer in het algemeen is het probleem van TT een afnemende FCF: 2018:90 mio, 2019:66 mio, 2020:~50 mio. Als TT een FCF had gepresenteerd oplopend van 50, 66, naar 90 mio, was het bedrijf veel beter gewaardeerd op de beurs. Het is te hopen dat TT in de komende jaren wel een toenemende FCF kan en wil realiseren.

Dan nog over de berekeningen van de FCF:Dit is m.i. inderdaad een cruciale opmerking. TT is gewoon al 12 jaar een krimpbedrijf waar zowel omzet, winst als FCF maar blijven dalen.

Ook nu in 2020 daalt de omzet en FCF verder. Het blijft wachten op de bodem en die word (als de prognoses van HG en co kloppen) volgend jaar bereikt waarna het in 2022 en verder langzaam zal stijgen.

Daarom is het volgens mij ook zeer onwaarschijnlijk een sterk oplopende koers te verwachten tot FEB 2022 wanneer de outlook zal aantonen of TT na 13-14 jaar krimp weer gaat groeien!
boem!
0
quote:

win some... schreef op 8 februari 2020 14:03:Mooie bespiegelingen over de vooruitzichten van TT. Op de langere termijn zie ik de positieve scenario's ook als mogelijkheid. Voor nu toch een paar kritische kanttekeningen.

Een FCF van 90 m die tot een marktwaarde van 4,5 miljard zou moeten leiden. Ik citeer even uit het Q4-report 2018: "Free cash flow (FCF) is defined as cash flow before financing activities. 2018 FCF of continuing operations was €90 million." Dit heeft nooit geleid tot een marktwaarde die maar in de buurt komt van 4,5 miljard, dus waarom zou dat nu wel het geval zijn?

Meer in het algemeen is het probleem van TT een afnemende FCF: 2018:90 mio, 2019:66 mio, 2020:~50 mio. Als TT een FCF had gepresenteerd oplopend van 50, 66, naar 90 mio, was het bedrijf veel beter gewaardeerd op de beurs. Het is te hopen dat TT in de komende jaren wel een toenemende FCF kan en wil realiseren.

Dan nog over de berekeningen van de FCF:

-De 105 mio waarover wordt gesproken betreft de toename in 'deferred and unbilled revenue'. Voor de berekening van de operationele omzet wordt inderdaad naast de deferred revenue ook de unbilled revenue meegenomen. Voor de berekening van de FCF gaat het alleen om de verandering in deferred revenue.

-De 105 mio gaat alleen over Automotive. Voor de berekening van de FCF moet ook de verandering in deferred revenue van Enterprise (2019: +5,9 mio) en Consumer (2019: -23,7 mio) worden meegenomen.

-De veranderende verhouding van de FCF per BU neem ik niet waar. Voorlopig gaat alle extra cash die bij A/E binnenkomt op aan verhoging van R&D.


@win some bedankt voor je inhoudelijke reactive.

het is niet het bedrag aan fcf die bepaald welke waarde je daaraan zou moeten verbinden.

Ik heb daar voor een krimpend Consumerbedrijf een factor 8 aan gegeven en voor het beloftevolle A&E bedrijf een factor 50.

Dat voor iedere belegger slechts de verdiensten tellen is duidelijk, het zal ook iedereen duidelijk zijn dat het daarbij niet gaat om de behaalde verdiensten in het heden dan wel verleden maar om toekomstige verdiensten.

Het maakt veel uit of je de laatste 3 jaar een winst heb gezien oplopend van 6, 8 naar 10 euro of dat de omgekeerde weg werd bewandeld met 14, 12 en 10 euro.
In het eerste geval zal je een hogere waarde toekennen dan in het tweede.
In 2018 werd de FCF beheerst door Consumer.
Ik heb de exacte bedragen hier niet voorhanden.
Maar het verschil in toekomstperspectief bepaald uiteindelijk wat de markt daar voor wil uitgeven. Ik geef in mijn waardering A&E een 50X en Consumer 8X.en kom zo uit op mijn waardering van het aandeel.
Op basis van deze waardering heb ik mijn positie uitgebreid met 4300 stukken a 9,60 euro.

Die stukken heb ik gekocht van iemand die blij was dat hij ze kwijt kon aan 9,60 euro.

Jouw opmerking over deferred en unbilled klnkt mij plausibel in de oren; geef mij even de tijd om daar later op terug te komen.

boem!
0
quote:

VanillaSky schreef op 8 februari 2020 15:08:


[...]

Dit is m.i. inderdaad een cruciale opmerking. TT is gewoon al 12 jaar een krimpbedrijf waar zowel omzet, winst als FCF maar blijven dalen.

Ook nu in 2020 daalt de omzet en FCF verder. Het blijft wachten op de bodem en die word (als de prognoses van HG en co kloppen) volgend jaar bereikt waarna het in 2022 en verder langzaam zal stijgen.

Daarom is het volgens mij ook zeer onwaarschijnlijk een sterk oplopende koers te verwachten tot FEB 2022 wanneer de outlook zal aantonen of TT na 13-14 jaar krimp weer gaat groeien!


Indien dit de cruciale opmerking betreft, die ik overigens onderschrijf met de toevoeging dat je dan moet kijken naar de omzet, winst en FCF per BU, zal jij die data zeker al voorhanden hebben.


Om je te helpen heb ik hier genoeg aan die gegevens over de laatste 5 jaren en dat mogen wat mij betreft de totaalcijfers zijn van TT.

Daaruit zal weer blijken dat jij het niet zo nauw neemt met de waarheid.
boem!
0
quote:

NewKidInTown schreef op 8 februari 2020 14:10:


[...]
Foutje,

"de GROEI in zowel omzet als netto-winst structureel 90% per jaar zou zijn in de toekomst"

moet zijn

"de GROEI in zowel omzet als netto-winst structureel 50% per jaar zou zijn in de toekomst"


Normaal zou ik je hiermee weg laten komen, maar omdat jij voor mij de kampioen bent in overbodige, misleidende en foutieve berichten geef ik je nogmaals het advies terug te gaan naar groep 8 van het basisonderwijs om elementaire berekenngen eigen te maken waardoor je zou beseffen dat ook deze aanpassing wel heel bijzonder is.
1,5 tot de 10de macht resulteert in 57X.
Uitgaande van 70 heb je het dan over 4 miljard of een FCF van 30 euro per aandeel met een waardering van 1200 per aandeel.
203 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 3 dec 2021 17:35
Koers 7,605
Verschil -0,125 (-1,62%)
Hoog 7,840
Laag 7,465
Volume 358.175
Volume gemiddeld 471.518
Volume gisteren 473.823