TomTom « Terug naar discussie overzicht

TomTom oktober 2020 (aandeel is niet goedkoop, maar spotgoedkoop)

2.074 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 99 100 101 102 103 104 | Laatste
boem!
0
Inderdaad 321 mio herwaardering plus nieuwe contracten.

Jij bent niet enthousiast over deze nieuwe parameter.

Ik vind het wel een verbetering omdat in het verleden geen enkele update werd gegeven op de orderboeken.

Nu hebben we in ieder geval de totale toe- cq afname in beeld.
boem!
0
quote:

Ikkenietweten schreef op 31 oktober 2020 11:13:

Allemaal heel interessant mannen, maar wat voegt het toe aan de koers?
Nee, dan toch maar vasthouden aan mijn IRMA Methodology/CS

Kijken wie er straks boven komt drijven.
Misschien interessant voor @VanillaSky

Indien het backlog per 31 dec 2020 2 miljard bedraagt weet hij dat er een voorlopig geboekte IFRS omzet Automiotive in 2021 en 2022 valt te verwachten van resp 320 mio en 360 mio en kan hij zijn prognose daarop aanpassen.
Erg chebbi
0
@Ketchup. Ik herken in mijn porto 4 van de 5 bedrijven waarin uw belegd. Vier van de vijf zijn herstelkandidaten voor na Corona.
Beperktedijkbewaking
0
quote:

boem! schreef op 31 oktober 2020 00:35:

[...]
Volgens mij haal jij hier de namen Tatje en Martin door elkaar.

[1] en [2] geeft volgens mij aan, dat het backlog bestaat uit:
Verwachte IFRS omzetten van getekende contracten ongeacht of die al gefactureerd zijn en die nog vrij moeten vallen.

Om vandaar uit het bedrag te distelleren dat er in in de tussenliggende periode is opgenomen aan nieuwe en geherwaardeerde contracten zal je volgens mij toch echt de IFRS omzet moeten elimineren en niet de operationele omzet.
Ik geloof niet dat ik namen door elkaar haalde, maar dat is verder onbelangrijk.

Over [1] en [2] zijn we het eens, en met het laatste heb je ook gelijk, denk ik. Tatje neigt daar inmiddels ook toe, geloof ik.

Nog één puntje: Bij herwaarderingen van de contracten verandert de post deferred niet. Immers herwaarderen/corrigeren betekent niet: factureren. Hoogstens verandert de (gemiddelde) looptijd van deferred.

Is dit nog van invloed op jullie redeneringen?

NewKidInTown
0
quote:

Ikkenietweten schreef op 31 oktober 2020 11:13:

Allemaal heel interessant mannen, maar wat voegt het toe aan de koers?
Nee, dan toch maar vasthouden aan mijn IRMA Methodology/CS

Kijken wie er straks boven komt drijven.
Eens !
boem!
0
Han,

Indien de looptijd van het contract NIET verandert vindt er GEEN wijziging plaats in de hoogte van en de datum van vrijval van de reeds gefactureerde bedragen.
De in de gepubliceerde cijfers opgenomen vrijvalbedragen van deferred kort (vrijval binnen een jaar) en de deferred long(vrijval op een tijdstip na 1 jaar) blijven ongewijzigd.
Op 30 sept bedroeg de deferred Automotive 307,5 mio waarvan 200 mio long en 107,5 mio kort.
Ter vergelijking per 31 dec 2019 bedroeg de deferred Automotive 278 mio waarvan 190 long en 88 mio kort.
Hieruit leidt ik af, dat er in het 1q van 2020 wel degelijk iets is gebeurt met de looptijd van contracten waardoor er een verschuiving is opgetreden van kort naar long waardoor de IFRS omzet negatief is beinvloed.

Het backlog bestaat uit de deferred revenue van reeds gefactureerde bedragen plus het restant aan nog te factureren bedragen van gesloten contracten volgens een vast patroon.
Dat vaste patroon ziet er volgens mij als volgt uit:
Vast percentage zeg 60% wordt geboekt als 1/12 IFRS omzet, 11/12 naar deferred kort om daarna het restant ad 40% toe te delen aan deferred long volgens de looptijd van het contract.
Of men hiervoor de looptijd van het contract neemt of de uitloop naar einde contract plus de garantieperiode is mij nog niet geheel duidelijk.

De gekozen boekhoudmethode houdt in dat het backlog per 31 december ad 1,8 miljard voor mij bestaat uit 278 mio aan deferred revenue en een nog te factureren bedrag van 1,522 mio waarvan 40% ofwel 609 mio ook weer toebedeeld wordt aan deferred.
Dit komt duidelijk naar voren in de uitspitsing van het backlog over de jaren.
Backlog van 31 dec 2019 valt volgend het bijgeleverde schema vrij met 16% in 2020, 18% in 2021 waarna de rest vrijvalt in de jaren erna.

De vrijval in 2020 ad 288 mio wordt niet gehaald terwijl de verwachte vrijval in 2021 ad 324 mio nu wel heel ver afwijkt van de geboekte IFRS omzet cum 3q 2020 ad 167 mio.

Echter indien het backlog een waarde van 2 miljard vertegenwoordigt per 31 dec 2020 zal de te verwachten omzet in 2021 en 2022 toch weer met dezelfde percentages worden bepaald.
Omzer 2021 16% van 2 mia is 320 mio enomzet 2021 18% wat neerkomt op 360 mio.

Deze gevonden bedragen ad 320 mio Automotive omzet voor 2021 en 360 mio voor omzet 2022 sluiten nog steeds aan bij de opgegeven targets uit het vergezicht van 500 mio in 2021 en 575 mio in 2022.
Een omzet Enterprise van 180 mio in 2021 resp 215 mio in 2022 lijke niet onhaalbaar.

Ik kwalificeer deze boekhoudmethode als een grote maskerade die enkel dient om daar fiscaal voordeel uit te bahalen.
Met name de deferred long zou het bedrag moeten benaderen wat er aan extra kosten moet worden gemaakt om de systemen in de lucht te houden.
Met een totaal aan cash-uitgaven per jaar ad 430 mio lijkt mij een voorziening ad +200 mio overdreven hoog.

Om deze maskerade te omzeilen kijk ik slechts naar de geproduceerde omzet omdat toevoeging aan de deferred long niet noodzakelijk is om de extra kosten te dekken.

Het maakt mij niets uit of men de gefactureerde bedragen boekt als IFRS omzet dan wel uitgestelde omzet.
Ik ga uit van de geproduceerde omzet in dat jaar als de werkelijke omzet en toets de hoogte van de deferred long aan de volgens mij maximale extra kosten voor onderhoudsgarantie.

Vanuit deze benadering zie je het rampjaar 2020 zich bij TT voltrekken.
De omzet Automotive keldert van 381 mio naar 270-290 mio een daling met 25%.
De IFRS cijfers tonen slechts een daling aan van 266 mio naar 224-240 mio met 13%.

Het is het effect van de vrijval die door velen over het hoofd wordt gezien.
Voor 2021 zal er enkel uit de deferred kort al een omzet van 120 mio vrijvallen naar de IFRS omzet.
Het is deze 30 mio per kwartaal te boeken basisomzet waar velen geen rekening mee houden indien men zich waagt aan omzetdoelen voor 2021 evj.

boem!
0
Voor degenen die de lap tekst te veel vinden doe ik een beroep op hun Common Sense.

Wat denk jij dat de gemiddelde doorlooptijd is van het Backlog?
VanillaSky
0
quote:

boem! schreef op 31 oktober 2020 12:24:

[...]

Misschien interessant voor @VanillaSky

Indien het backlog per 31 dec 2020 2 miljard bedraagt weet hij dat er een voorlopig geboekte IFRS omzet Automiotive in 2021 en 2022 valt te verwachten van resp 320 mio en 360 mio en kan hij zijn prognose daarop aanpassen.
Inderdaad word het wachten op de nieuwe backlog die vermoedelijk in FEB 2021 word gepresenteerd om de prognoses voor Automotive aan te passen. Vooralsnog zijn mijn verwachtingen dat deze backlog neerwaarts word bijgesteld naar ergens in de range 1.4 tot 1.6 miljard. Dit nav de enorme gevolgen die Corona zullen hebben in ieder geval in 2021 en mogelijk zelfs voor altijd door een wereld die niet meer hetzelfde word.

Verder word het voor de BU Automotive ook interessant of men iets gaat zeggen over de ambitie van 15% CAGR vanaf 2022. De vraag is of dat nog realistisch is nu de HD Maps hype over is en duidelijk geworden is dat dit iets voor de lange termijn word. De omzetprognoses moeten op dit vlak denk ik naar beneden, in ieder geval voor de korte termijn zeg de komende 3-5 jaar?
NewKidInTown
0
quote:

Ikkenietweten schreef op 31 oktober 2020 11:13:

Allemaal heel interessant mannen, maar wat voegt het toe aan de koers?
Nee, dan toch maar vasthouden aan mijn IRMA Methodology/CS
Wat kan mij dat ellenlange gezever over backlog en FCF nou schelen, dividend ook niet want sigaar uit eigen doos. Nee, presteren moet het bedrijf, dus omzet maken, elk jaar meer, nettowinst ook, elk jaar meer. Maar wat zien we, jarenlang ploeterende resultaten, steeds minder door de jaren heen en geen groeiende winst, NEE, er is GEEN winst, er is verlies, vorig jaar, dit jaar en volgend jaar.

Vraagje: waarom zou een serieuze belegger hier ook maar 1 eurocent insteken ???

Dit aandeel is alleen geschikt voor gokkers die het geen probleem vinden om een deel of al hun geld te verliezen.

Ik houd me toch maar vast aan mijn IRMA Methodology en CS met af en toe een gokje er tussendoor. Mijn gehanteerde IRMA Methodology en CS hebben me de afgelopen maand 10 succesvolle transactie doen uitvoeren, 10 transacties gedaan waarvan alle 10 met winst, de 11e loopt op dit moment, staat iets lager nu maar gaat zeker ook winst opleveren. Dus ik ga niet een onbeduidend klein aandeeltje in een onbeduidend klein AScX-indexje in een erg klein landje, tot in de vezels uitpluizen om toch maar een naaldje in een hooiberg te vinden die me hoop zou kunnen bieden op eens een keer substantieel hogere resultaten. Stel er komt een BOD op tt (gaat niet gebeuren!) en je zou 50% bonus krijgen, dat heb ik afgelopen maand gemaakt op mijn gehele handels-pf welke uit 50% cash bestaat.

Fijne zondag en succes volgende week !
Tordan
0
Hé New Kid,

Ik laat TT ook nog links liggen, maar heb eens gegoogled op je IRMA Methodology en CS. Vertel eens iets hierover. Waar vind ik dit precies? Ik ben er totaal niet mee bekend.
boem!
0
Nogmaals zelfs indien het backlog naar 1,5 miljard wordt bijgesteld mag je een omzet ZONDER nieuwe deals verwachten van 16% in 2020 (240 mio) en 18% (270 mio) in 2021.

Zelfs indien men het COVID-19 effect doortrekt over alle nog te boeken omzet zou het backlog per 31 december 2019 met 25% naar beneden moeten worden bijgesteld.
De nog te factureren omzet zou daarmee uitkomen op 1,522 x 0,75 = 1,065 mio + de deferred revenue pe 31 dec 2020 ad 335 mio geeft een backlog van 1,400 mio.

Beide veronderstellingen lijken mij te ver bezijden de waarheid.
TT spreekt zelf over een goed 1ste half jaar vwb de binnengehaalde nieuwe deals.
Indien er de komende 5 jaren ieder jaar een lock-down komt in de orde van grootte van die uit maart-juni ben ik benieuwd hoe het beleggingsklimaat er dan bijstaat.

NewKidInTown
0
quote:

lucky14 schreef op 1 november 2020 11:44:

Hé New Kid,

Ik laat TT ook nog links liggen, maar heb eens gegoogled op je IRMA Methodology en CS. Vertel eens iets hierover. Waar vind ik dit precies? Ik ben er totaal niet mee bekend.
Hi Lucky, in het navolgende TT-draadje heb ik precies het principe van mijn transacties uitgelegd, van te voren bij het aangaan/open van een positie en achteraf bij het sluiten, alles aantoonbaar en controleerbaar.

www.iex.nl/Forum/Topic/1375640/TomTom...

(eigenlijk had dit beter in de Koffiekamer thuis gehoord, want alleen de eerste transactie had betrekking op TT, de volgende uitsluitend andere NL aandelen)

Wat IRMA-Methodology, heb ik in het verre en later ook iets recentere verleden al eens op IEX uitgelegd. In wezen is IRMA een afkorting van een succesvole strategie, meer moet je er ook niet achter zoeken. En CS is Common Sense.

Laten we maar over gaan naar het november-draadje.

Geluk volgende week, speciaal 3 en 4 november, US elections !
VanillaSky
0
quote:

boem! schreef op 1 november 2020 11:48:

Nogmaals zelfs indien het backlog naar 1,5 miljard wordt bijgesteld mag je een omzet ZONDER nieuwe deals verwachten van 16% in 2020 (240 mio) en 18% (270 mio) in 2021.

Zelfs indien men het COVID-19 effect doortrekt over alle nog te boeken omzet zou het backlog per 31 december 2019 met 25% naar beneden moeten worden bijgesteld.
De nog te factureren omzet zou daarmee uitkomen op 1,522 x 0,75 = 1,065 mio + de deferred revenue pe 31 dec 2020 ad 335 mio geeft een backlog van 1,400 mio.

Beide veronderstellingen lijken mij te ver bezijden de waarheid.
TT spreekt zelf over een goed 1ste half jaar vwb de binnengehaalde nieuwe deals.
Indien er de komende 5 jaren ieder jaar een lock-down komt in de orde van grootte van die uit maart-juni ben ik benieuwd hoe het beleggingsklimaat er dan bijstaat.

Dat het COVID effect in ieder geval in behoorlijke mate doorgetrokken moet worden voor 2021 is welhaast zeker. Daarnaast is het zeer de vraag of de jaren daarna de vraag terugkeert naar de oude niveaus waar het orderboek van 1.8 miljard op was gebaseerd.

Die 270mio voor 2021 lijkt mij een redelijke inschatting en komt aardig overeen met mijn prognose voor 2021.
NewKidInTown
0
Ik weet dat jullie niet altijd even goed bij de les zijn, anders had je wel andere aandelen gekozen, maar het is toch echt al de hele dag NOVEMBER !
2.074 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 99 100 101 102 103 104 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 20 jun 2024 17:35
Koers 5,650
Verschil +0,145 (+2,63%)
Hoog 5,670
Laag 5,505
Volume 161.952
Volume gemiddeld 298.586
Volume gisteren 207.563