Solvay « Terug naar discussie overzicht

Solvay2.0 anno 2024

68 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 » | Laatste
DiGa
0
[quote alias=yanmik id=15249784 date=202404090842]
Na de stijging laatste week; te laat om nu nog in te stappen ?
[/quote

Nog altijd 6% netto dividend rendement aan huidige prijs, het is dus afhankelijk wat je doelstelling is.
arconati
0
Bedankt voor doorzenden clip DE. Laat toch het achterste van zijn tong niet zien voor de waarde. Geeft wat schattingen van BOFA , vraag mij af of hij zich daar echt op baseert? Niettemin bijgeleerd dat die soda minder cyclisch is als de rest en de prijs lokaal ipv globaal, dat dit soort aandelen thans zo goedkoop is als in 2008. De koers is nog altijd veel te laag.
voda
0
PERSBERICHT: Solvay publiceert geïntegreerd jaarverslag 2023
17-apr-2024 18:00

Het eerste jaarverslag dat de nieuwe perimeter van Solvay weerspiegelt, belicht een jaar van veerkracht en duurzame vooruitgang

Brussel, 17 april 2024, om 18u00 CEST - gereglementeerde informatie

Solvay publiceerde vandaag zijn geïntegreerd jaarverslag, dat een overzicht geeft van de economische, duurzaamheids- en maatschappelijke prestaties van de onderneming voor 2023. Het geeft een gedetailleerd overzicht van de financiële en niet-financiële vooruitgang van de Groep, het bestuur, de verloning en het risicomanagement.

Dit uitgebreide document dient als referentiepunt voor belanghebbenden om de overgang naar het nieuwe bestuur van Solvay te begrijpen. Het geeft inzicht in de visie, de doelstellingen en de veranderingen die zijn doorgevoerd om de transformatie en de strategische evolutie van de onderneming te benadrukken.

"Het jaarverslag van Solvay weerspiegelt onze solide financiële prestaties, het behoud van onze concurrentiepositie en de vooruitgang van onze ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen", zegt Philippe Kehren, CEO van Solvay. "De titel, Mastering the Essential, zet de toon. Dit is wie we zijn. In de hoofdstukken lichten we onze activiteiten toe, belichten we onze sterke punten, leggen we uit hoe we in de toekomst zullen werken en hoe overtuigd we zijn van de energietransitie die we doorvoeren. We zijn een 160 jaar oud bedrijf, met sterke fundamenten, en we beginnen vol vertrouwen aan Solvay's volgende hoofdstuk in onze geschiedenis."

Het jaarverslag is beschikbaar op Solvay.com www.globenewswire.com/Tracker?data=Qf... , waar ook een downloadbare versie beschikbaar is in het ESEF-formaat zoals gespecificeerd door de Europese Commissie in de Regulatory Technical Standard on ESEF (Verordening (EU) 2019/815). Solvay publiceert vandaag ook zijn verslag 2023 over de betaling aan overheden. Dit document is beschikbaar in de Financiële sectie www.globenewswire.com/Tracker?data=__... van Solvay's website.

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Over Solvay

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van meer dan 9.000 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Solvay wil blijven inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Als een toonaangevend bedrijf met een nettowinst van EUR4,9 miljard in 2023 heeft Solvay noteringen op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Voor meer informatie over Solvay, bezoek solvay.com www.globenewswire.com/Tracker?data=eO... en Linkedin www.globenewswire.com/Tracker?data=n1... .

Bijlages

-- NL Annual report 2023 payments to governments
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

-- Persbericht
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
Havik
0
Op twee uur tijd ruim 7 procent verloren. Wat is er van nieuws dat dit kan gebeuren?
NewInTown
0
Op De Tijd maken ze er ook al speciaal melding van maar ze hebben zelf er ook nog geen info over. Bizar zo een plots felle duik.
Julez89
0
Het aandeel Solvay kwam rond één uur in een vrije val, die het aandeel naar een dieptepunt op 28,34 euro stuurde. Een oorzaak voor deze daling ontbrak. Inmiddels noteert het aandeel weer op 29,14 euro, nog altijd een verlies van 4,6 procent.
JdeFL
0
Boba Fett
0
Nergens iets te vinden, er is ook geen speciaal volume. Ondertussen bijna volledig weg gewerkt.
h980577.
0
En dat herstel net zo snel weer naar een uiteindelijk hoger slot. Heel benieuwd naar de reden(en)
NewInTown
0
Is er iemand die intussen weet wat de oorzaak was van de plotse dip van 7% van afgelopen vrijdag die nog dezelfde dag omgebogen werd naar winst? Daarnaast zie ik dat Solvay rustig steeds verder naar noven klimpt. Zou dit gestuwd worden vanuit de VS op basis van de presentatie daar op dat beleggersforum of is dat wat teveel van het goede?
voda
0
PERSBERICHT: Solvay publiceert oproep tot Algemene Vergadering van 2024
26-apr-2024 08:00

Brussel, 26 april 2024 - 8u00 CEST - Gereglementeerde informatie

Solvay heeft vandaag de documenten voor zijn volgende Gewone Algemene Vergadering gepubliceerd. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 28 mei 2024 in het Event Lounge Conference Center, Generaal Wahislaan 16/F, 1030 Brussel, om 10.30 uur CEST. Alle documenten met betrekking tot deze vergadering zijn nu beschikbaar op www.solvay.com.

De aandeelhouders zullen worden gevraagd te stemmen over een aantal resoluties www.globenewswire.com/Tracker?data=BJ... , waaronder:

-- de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2023;

-- de goedkeuring van een totale dividend van EUR2,43 per aandeel;

-- de goedkeuring van de herziene bezoldiging van de bestuurders;

-- de hernieuwing van het mandaat, voor een periode van vier jaar, van
mevrouw Aude Thibaut de Maisières, bestuurder;

-- de benoeming van EY met betrekking tot de assurance van
duurzaamheidsinformatie opgelegd door de EU-richtlijn met betrekking tot
Duurzaamheidsrapportering (Richtlijn Duurzaamheidsrapportering
Ondernemingen);

-- de goedkeuring van de controlewijzigingsclausule in verband met de
uitgifte van senior ongedekte obligaties met vaste rentevoet in euro voor
een totaal nominaal bedrag van EUR1,5 miljard door Solvay.
Informatie over de vergadering:

Alleen aandeelhouders van Solvay NV die op 14 mei 2024 om 24.00 uur CEST als zodanig officieel geregistreerd staan, hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de vergadering van 28 mei, ongeacht het aantal aandelen dat zij op de dag van de vergadering bezitten.

De vergadering zal op hybride wijze georganiseerd worden, zowel in persoon als digitaal. Aandeelhouders kunnen fysiek deelnemen aan de vergadering. Als alternatief kunnen zij hun rechten uitoefenen door een volmacht te geven of door op een digitale en interactieve manier live deel te nemen en te stemmen via het AGM+ platform van Lumi (www.lumiconnect.com). Aanvullende details zijn beschikbaar in de uitnodiging op www.solvay.com.

Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen, hetzij in persoon, hetzij digitaal, dienen uiterlijk op 22 mei 2024 hun intentie kenbaar te maken. Alle vragen kunnen tot uiterlijk 22 mei 2024 worden gericht aan ag.solvay@solvay.com.

Bezoek de speciale pagina over de Algemene Vergadering voor meer details over de agenda, de toegangsvoorwaarden en de stemmethoden.

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.
voda
0
PERSBERICHT: Participatiemelding van UBS Group AG
29-apr-2024 08:30

Brussel, 29 april 2024 - 8u30 CET - Gereglementeerde informatie

In overeenstemming met de Belgische transparantiewetgeving (Wet van 2 mei 2007) heeft UBS Group AG onlangs de volgende transparantiekennisgeving naar Solvay gestuurd om aan te geven dat ze de drempel van 5% heeft overschreden.

De kennisgeving, gedateerd 23 april 2024, bevat de volgende informatie:

-- Reden voor de kennisgeving: verwerving of overdracht van
stemrechtverlenende effecten

-- Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon

-- Datum waarop de drempel werd overschreden: 17 april 2024

-- Overschreden drempel van directe stemrechten: 5% naar boven

-- Noemer: 105,876,416

-- Aanvullende informatie: de verplichting tot openbaarmaking is ontstaan
doordat de totale indirecte belangen van UBS Group AG in stemrechten van
Solvay NV, die rechtstreeks worden gehouden door gecontroleerde
ondernemingen, op 17 april 2024 boven de 5% uitkomen. Dit werd
veroorzaakt door een toename van de Trading Book participaties van de
voornoemde entiteiten tot boven de 5%, waardoor deze niet langer zijn
vrijgesteld van reporting.

-- Kennisgevingsplichtige personen: UBS Group AG (Bahnhofstrasse 45, 8001
Zürich).
Bijlages

-- Persbericht
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

-- Transparency notification (April 23 2024) UBS Group AG
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
Stifel Nicolaus verhoogt het houdadvies voor Solvay naar kopen
donderdag 2 mei 2024 - 06:21u -

Stifel Nicolaus verlaagt het koersdoel van Solvay naar € 29,00 van € 115,00. Het houdadvies van dinsdag 4 juli 2023 wordt vervangen door een koopadvies. Dit vorige advies heeft geresulteerd in een rendement van -35,14%.

www.guruwatch.nl/advies/170526/Solvay...
voda
0
PERSBERICHT: Resultaten Solvay van het eerste kwartaal 2024
07-mei-2024 07:00

Gereglementeerde informatie

Sterke vrije kasstroom ondersteund door veerkrachtige EBITDA en beheersing van kosten en investeringen

Brussel, 7 mei 2024, om 7u00 CEST - gereglementeerde informatie

Hoogtepunten

-- De netto-omzet voor Kw1 2024 van EUR1 201 miljoen daalde op organische
basis met -11,9% ten opzichte van Kw1 2023, met een positieve
volume-impact, voor het eerst in zeven kwartalen, in zowel de segmenten
Basic Chemicals als Performance Chemicals. De prijzen daalden, vooral
door lagere energie- en grondstofkosten.

-- De onderliggende EBITDA van EUR265 miljoen voor Kw1 2024 was -13,6% lager
op organische basis vergeleken met de hoge EBITDA in Kw1 2023, met een
negatief effect van de nettoprijszetting dat gedeeltelijk werd
gecompenseerd door een positieve volume-impact en lagere vaste kosten. De
EBITDA-marge bleef stevig op 22,1% en verbeterde sequentieel.

-- De eerste kostenbesparende initiatieven werpen al vruchten af, met EUR19
miljoen in Kw1 2024.

-- De onderliggende nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg
EUR119 miljoen in Kw1 2024, vergeleken met EUR187 miljoen in Kw1 2023.

-- De vrije kasstroom was sterk met EUR 123 miljoen in Kw1 2024, dankzij een
veerkrachtige EBITDA in combinatie met beheersing van werkkapitaal,
kosten en investeringen.

-- Het ROCE bedroeg 19,8% in Kw1 2024.

-- Succesvolle eerste uitgifte van obligaties ter waarde van EUR1,5 miljard
voor de herfinanciering van de overbruggingsfaciliteit die eind 2023 is
opgezet in verband met de partiële splitsing, wat extra kracht en
stabiliteit geeft aan de balans.

-- De onderliggende nettoschuld bedroeg EUR1,6 miljard, wat neerkomt op een
hefboomratio van 1,4x.

-- Vooruitzichten voor 2024: Organische groei van de onderliggende EBITDA
van -10% tot -20% ten opzichte van het aangepaste 2023; vrije kasstroom
van meer dan EUR260 miljoen.

Onderliggend (in mln EUR) Kw1 2024 Kw1 20223 % joj % organisch
Netto omzet 1 201 1 355 -11,3% -11,9%
-------- --------- ------ -----------
EBITDA 265 365 -27,2% -13,6%
-------------------------- -------- --------- ------ -----------
EBITDA-marge 22,1% 26,9% -4,8pp -
-------------------------- -------- --------- ------ -----------
Vrije kasstroom (1) 123 -130 n.m. -
-------------------------- -------- --------- ------ -----------
ROCE 19,8% N/A n.m. -
-------------------------- -------- --------- ------ -----------

Philippe Kehren, Solvay CEO

"Ik ben trots op onze prestaties in het eerste kwartaal, ondanks de uitdagende macro-economische omstandigheden, omdat we ons hebben geconcentreerd op wat we onder controle hebben: investeringen, kosten en cash. Bepaalde bedrijfssegmenten van ons bedrijf hebben een veelbelovend momentum laten zien ten opzichte van het dieptepunt van eind 2023, maar we kunnen nog niet spreken van een herstel. We zetten snel kostenbesparende initiatieven in die al vruchten beginnen af te werpen. Vooruitkijkend houden we vertrouwen in het behalen van onze doelstellingen voor 2024. Onze vereenvoudigde portefeuille, ons duidelijke operationele model en onze sterke focus op cash zijn belangrijke troeven om Solvay te positioneren voor aanhoudend succes in de komende jaren."
voda
1
Deel 2:

Vooruitzichten voor 2024

In het eerste kwartaal van 2024 profiteerde Solvay weliswaar van een lichte volumestijging in sommige van zijn activiteiten. Het management bleef zich sterk concentreren op kosten en kasstroom. Vooruitkijkend hebben we er vertrouwen in dat we onze vaste kosten onder controle kunnen houden. Ondanks een opleving in sommige markten in het eerste kwartaal, blijft Solvay voorzichtig door de zwakke vraag in combinatie met een volatiele macro- en geopolitieke omgeving. Bijgevolg blijft de kijk op de rest van het jaar momenteel relatief ongewijzigd.

Voor het volledige jaar 2024 bevestigt Solvay zijn vooruitzichten voor de organische groei van de onderliggende EBITDA met -10% tot -20% (wat tussen EUR925 miljoen en EUR1 040 miljoen betekent bij een wisselkoers van 1,10 EUR/USD), en zijn vooruitzichten voor een vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders uit voortgezette activiteiten van meer dan EUR260 miljoen.

(1) Vrije kasstroom vertegenwoordigt de liquide middelen aan Solvay aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten.

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Over Solvay

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van meer dan 9.000 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Solvay wil blijven inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Als een toonaangevend bedrijf met een nettowinst van EUR4,9 miljard in 2023 heeft Solvay noteringen op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Voor meer informatie over Solvay, bezoek solvay.com www.globenewswire.com/Tracker?data=S0... en Linkedin www.globenewswire.com/Tracker?data=7A... .

Media relations Investor relations
Peter Boelaert Boris Cambon-Lalanne
+32 479 30 91 59 +32 471 55 37 49
Laetitia Van Minnenbruggen Geoffroy d'Oultremont
+32 484 65 30 47 +32 478 88 32 96
Kimberly King Vincent Toussaint
+ 1 470 464 4336 +33 6 74 87 85 65
Valérie Goutherot investor.relations@solvay.com
+33 6 77 05 04 79
media.relations@solvay.com
--------------------------- ------------------------------


Gereglementeerde informatie

Bijlage

-- Persbericht
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
68 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 20 jun 2024 17:35
Koers 31,710
Verschil +0,360 (+1,15%)
Hoog 32,110
Laag 31,320
Volume 296.995
Volume gemiddeld 366.959
Volume gisteren 175.454