ING Groep

AEX:INGA1, NL0011821202
6,478 17:29
+0,308 ( +4,99% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet
Operationele kosten 11.150,0010.349,0010.427,0011.142,00
Afschrijvingen 536,00520,00520,00789,00
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 5.903,007.147,006.839,006.835,00
Belastingen 1.618,002.160,002.028,001.955,00
CashFlow -4.477,002.553,0028.349,006.406,00
Nettowinst 4.651,004.905,004.703,004.781,00

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 846.216,00887.030,00891.744,00
Gewoon kapitaal 50.406,0050.932,0053.769,00
Preferent kapitaal 4.377,143.597,083.999,03
Aandeel van derden 715,00803,00893,00
Groepsvermogen 51.121,0051.735,0054.662,00
Achtergestelde schulden 15.968,0013.724,0016.588,00
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 846.216,00887.030,00891.744,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 51.94351.81552.85554.514
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.878.4803.885.7903.891.7303.896.730
Winst per aandeel 1,201,261,211,23
Dividend per aandeel 0,660,670,680,69
Cashflow per aandeel 2,21-1,351,783,35
Intrinsieke waarde per aandeel 12,1811,6312,4113,11
Koers-winstverhouding 11,1412,167,788,69
Dividend rendement (%) 4,944,377,236,46
Rendement eigen vermogen (%) 9,349,739,238,89
Koers einde boekjaar 13,3715,339,4110,69