ING Groep » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

ING Groep

AEX:INGA1, NL0011821202
9,941 17:29
-0,251 ( -2,46% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet
Operationele kosten 9.960,0011.150,0010.349,0010.427,00
Afschrijvingen 634,00536,00520,00520,00
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 6.315,005.903,007.147,006.839,00
Belastingen 1.780,001.618,002.160,002.028,00
CashFlow 3.608,00-4.477,002.553,0028.349,00
Nettowinst 4.010,004.651,004.905,004.703,00

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 841.769,00845.081,00846.216,00887.030,00
Gewoon kapitaal 47.832,0049.793,0050.406,0050.932,00
Preferent kapitaal 5.776,165.905,224.377,143.597,08
Aandeel van derden 638,00606,00715,00803,00
Groepsvermogen 48.470,0050.399,0051.121,0051.735,00
Achtergestelde schulden 7.265,0017.223,0015.968,0013.724,00
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 841.769,00845.081,00846.216,00887.030,00

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 57.55351.94351.81552.855
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.870.1803.878.4803.885.7903.891.730
Winst per aandeel 1,041,201,261,21
Dividend per aandeel 0,650,660,670,68
Cashflow per aandeel 2,732,21-1,351,78
Intrinsieke waarde per aandeel 11,7112,1811,6312,41
Koers-winstverhouding 11,9711,1412,167,78
Dividend rendement (%) 5,224,944,377,23
Rendement eigen vermogen (%) 8,389,349,739,23
Koers einde boekjaar 12,4513,3715,339,41