ASM International

AEX:ASM.NL, NL0000334118
274,100 17:38
+0,600 (+0,22%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 818,081.283,861.328,121.733,98
EBITDA (mln.) 229,33461,11416,17587,04
Bedrijfs resultaat (mln.) 173,98382,79327,14491,46
Resultaat voor belasting (mln.) 172,57382,66334,07597,32
Netto winst (mln.) 157,13329,01285,40494,71
Winst per aandeel 3,196,735,8410,17
Koers winst verhouding 11,3514,8830,8138,22
Dividend per aandeel 1,003,002,002,50
Dividend rendement 2,76%3,00%1,11%0,64%

Balans (mln.)

  2018201920202021
Materiële activa 148,75164,86237,35283,96
Immateriële activa 161,20200,49221,19286,10
Financiële activa 789,59778,27742,71848,81
Vaste activa 1.167,351.229,841.278,951.491,43
Voorraden 171,83173,19162,20211,84
Debiteuren 173,45199,54280,06446,72
Overige vorderingen 4,441,220,5518,61
Liquide middelen 285,91497,87435,23491,51
Vlottende activa 680,62945,30950,991.219,66
Totaal activa 1.847,972.175,142.229,942.711,09
Gewoon kapitaal 1.641,551.818,651.854,722.241,75
Preferent kapitaal 99,61126,9426,19129,47
Langlopende schulden 12,1735,9134,9461,63
Kortlopende schulden 194,25320,58340,28407,70
Totaal passiva 1.847,972.175,142.229,942.711,09

Overige Data

  2018201920202021
Aantal werknemers 2.1812.3372.5833.312
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 56.30051.30048.91048.650
Cashflow per aandeel 2,439,535,417,82
Intrinsieke waarde per aandeel 28,2832,5935,9343,58
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,283,075,018,92
Rendement eigen vermogen (%) 9,5718,0915,3922,07
Koers einde boekjaar 36,20100,15179,95388,70
Premium

ASMI: niet zo slecht als het lijkt

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Ontdek IEX Premium