ASM International » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

ASM International

AEX:ASM, NL0000334118
84,720 12:12
+1,220 ( +1,46% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 669,62 597,93 737,4 818,08
Operationele kosten 574,23 535,86 654,4 727,63
Afschrijvingen 54,29 51,69 52,1 55,35
BedrijfsResultaat 152,44 135,76 457,15 173,98
Resultaat voor belastingen 151,93 137,76 457,04 172,57
Belastingen -5,35 2,29 4,64 15,44
CashFlow 41,32 -72,4 490,96 -550,68
Nettowinst 157,28 135,47 452,4 157,13

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 95 110,68 148,75 0
Immateriële activa 111,45 124,56 161,2 0
Financiële activa 1235,74 730,55 789,59 0
Vaste activa 1497,53 1018,46 1167,35 0
Voorraden 112,34 142,85 171,83 0
Debiteuren 137,02 163,14 173,45 0
Overige vorderingen 0,37 1,27 4,44 0
Liquide middelen 378,16 836,46 285,91 0
Vlottende activa 650,74 1158,74 680,62 0
Totaal activa 2148,26 2177,2 1847,97 0
Gewoon kapitaal 2015,86 1998,14 1641,55 0
Preferent kapitaal 231,47 40,38 99,61 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 14,54 14,25 12,17 0
Kortlopende schulden 117,87 151,44 194,25 0
Totaal passiva 2148,26 2177,2 1847,97 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 1597 1670 1900 2181
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 63800 63800 62300 56300
Winst per aandeel 2,55 2,26 8,06 3,19
Dividend per aandeel 0,7 0,7 0,8 1
Cashflow per aandeel 2,74 1,43 1,93 2,43
Intrinsieke waarde per aandeel 29,86176 30,94013 31,35201 28,28117
Koers-winstverhouding 14,18039 18,86504 6,9938 11,34796
Dividend rendement (%) 1,93584 1,64184 1,41919 2,76243
Rendement eigen vermogen (%) 8,07 6,72 22,64 9,57
Koers einde boekjaar 36,16 42,635 56,37 36,2

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding