ASM International

AEX:ASM.NL, NL0000334118
585,700 17:39
+16,300 (+2,86%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 1.283,861.328,121.733,982.410,93
EBITDA (mln.) 461,11416,17587,04754,87
Bedrijfs resultaat (mln.) 382,79327,14491,46632,44
Resultaat voor belasting (mln.) 382,66334,07597,32504,98
Netto winst (mln.) 329,01285,40494,71389,11
Winst per aandeel 6,735,8410,177,97
Koers winst verhouding 14,8830,8138,2229,57
Dividend per aandeel 3,002,002,502,50
Dividend rendement 3,00%1,11%0,64%1,06%

Balans (mln.)

  2020202120222023
Materiële activa 237,35283,96343,72
Immateriële activa 221,19286,10964,57
Financiële activa 742,71848,81692,16
Vaste activa 1.278,951.491,432.078,92
Voorraden 162,20211,84538,43
Debiteuren 280,06446,72580,82
Overige vorderingen 0,5518,6118,78
Liquide middelen 435,23491,51419,32
Vlottende activa 950,991.219,661.671,87
Totaal activa 2.229,942.711,093.750,79
Gewoon kapitaal 1.854,722.241,752.749,32
Preferent kapitaal 26,19129,47
Langlopende schulden 34,9461,63221,06
Kortlopende schulden 340,28407,70780,41
Totaal passiva 2.229,942.711,093.750,79

Overige Data

  2020202120222023
Aantal werknemers 2.5833.3124.258
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 48.91048.65048.820
Cashflow per aandeel 5,417,8211,09
Intrinsieke waarde per aandeel 35,9343,5853,79
Koers Intrinsieke waarde verhouding 5,018,924,38
Rendement eigen vermogen (%) 15,3922,0714,15
Koers einde boekjaar 179,95388,70235,65469,95
Premium

Lauwwarme outlook ASMI doet beleggers uitkijken naar 2025

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium