ASM International » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

ASM International

AEX:ASM, NL0000334118
99,880 15:46
-0,420 ( -0,42% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 669,62597,93737,40818,08
Operationele kosten 574,23535,86654,40727,63
Afschrijvingen 54,2951,6952,1055,35
BedrijfsResultaat 152,44135,76457,15173,98
Resultaat voor belastingen 151,93137,76457,04172,57
Belastingen -5,352,294,6415,44
CashFlow 41,32-72,40490,96-550,68
Nettowinst 157,28135,47452,40157,13

Balans (x 1.000.000)

  201620172018
Materiële activa 95,00110,68148,75
Immateriële activa 111,45124,56161,20
Financiële activa 1.235,74730,55789,59
Vaste activa 1.497,531.018,461.167,35
Voorraden 112,34142,85171,83
Debiteuren 137,02163,14173,45
Overige vorderingen 0,371,274,44
Liquide middelen 378,16836,46285,91
Vlottende activa 650,741.158,74680,62
Totaal activa 2.148,262.177,201.847,97
Gewoon kapitaal 2.015,861.998,141.641,55
Preferent kapitaal 231,4740,3899,61
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 14,5414,2512,17
Kortlopende schulden 117,87151,44194,25
Totaal passiva 2.148,262.177,201.847,97

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 1.5971.6701.9002.181
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 63.80063.80062.30056.300
Winst per aandeel 2,552,268,063,19
Dividend per aandeel 0,700,700,801,00
Cashflow per aandeel 2,741,431,932,43
Intrinsieke waarde per aandeel 29,8630,9431,3528,28
Koers-winstverhouding 14,1818,876,9911,35
Dividend rendement (%) 1,941,641,422,76
Rendement eigen vermogen (%) 8,076,7222,649,57
Koers einde boekjaar 36,1642,6456,3736,20