> ASM International » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

ASM International

AEX:ASM, NL0000334118
204,900 17:39
-10,900 (-5,05%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 597,93737,40818,081.283,86
Operationele kosten 535,86654,40727,63951,45
Afschrijvingen 51,6952,1055,3578,32
BedrijfsResultaat 135,76457,15173,98382,79
Resultaat voor belastingen 137,76457,04172,57382,66
Belastingen 2,294,6415,4453,65
CashFlow -72,40490,96-550,68203,98
Nettowinst 135,47452,40157,13329,01

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 95,00110,68148,75164,86
Immateriële activa 111,45124,56161,20200,49
Financiële activa 1.235,74730,55789,59778,27
Vaste activa 1.497,531.018,461.167,351.229,84
Voorraden 112,34142,85171,83173,19
Debiteuren 137,02163,14173,45199,54
Overige vorderingen 0,371,274,441,22
Liquide middelen 378,16836,46285,91497,87
Vlottende activa 650,741.158,74680,62945,30
Totaal activa 2.148,262.177,201.847,972.175,14
Gewoon kapitaal 2.015,861.998,141.641,551.818,65
Preferent kapitaal 231,4740,3899,61126,94
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 14,5414,2512,1735,91
Kortlopende schulden 117,87151,44194,25320,58
Totaal passiva 2.148,262.177,201.847,972.175,14

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 1.6701.9002.1812.337
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 63.80062.30056.30051.300
Winst per aandeel 2,268,063,196,73
Dividend per aandeel 0,700,801,003,00
Cashflow per aandeel 1,431,932,439,53
Intrinsieke waarde per aandeel 30,9431,3528,2832,59
Koers-winstverhouding 18,876,9911,3514,88
Dividend rendement (%) 1,641,422,763,00
Rendement eigen vermogen (%) 6,7222,649,5718,09
Koers einde boekjaar 42,6456,3736,20100,15